ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ DIAVGEIA.GOV.GR

11-12-13 Πρόσληψη έντεκα (11) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και τριάντα οκτώ (38) δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης, πλήρους ωραρίου, καθώς και δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικών, κλάδων Φιλολόγων και Μαθηματικών ΕΑΕ (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

6-12-13 Πρόσληψη 1102 εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Διερεύνηση των Παραμέτρων Αναμόρφωσης και Εξορθολογισμού της Διδακτέας Ύλης και του Εκπαιδευτικού Υλικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο-ΕΠΑΛ)– Άξονας Προτεραιότητας 1» (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-12-13 Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

2-12-13 Πρόσληψη εκατόν σαράντα πέντε(145) εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου κλάδων Φιλολόγων,Μαθηματικών, Φυσικών, Χημικών και Βιολόγων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

26-11-13 Πρόσληψη οκτώ (8) αναπληρωτών δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και διακοσίων ενενήντα έξι (296) αναπληρωτών δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

26-11-13 Ανάρτηση θεμάτων και απαντήσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2013 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

25-11-13 Προσλήψεις 5 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων, ΠΕ04.02-Χημικών, ΠΕ04.04-Βιολόγων και ΠΕ09-Οικονομολόγων, με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

25-11-13 Πρόσληψη ογδόντα πέντε (85) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

22-11-13 Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Δασκάλων EAE για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης EAE (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

21-11-13 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου –Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

21-11-13 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ19&ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης στα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

20-11-13 Πρόσληψη σαράντα (40) αναπληρωτών Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και σαράντα δύο (42) αναπληρωτών Δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

18-11-13 Πρόσληψη εξήντα δύο (62) ΕΑΕ αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)πλήρους ωραρίου (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

18-11-13 Αποσπάσεις Ειδικοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

22-10-13 Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το διδακτικό έτος 2013-14 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

22-10-13 Αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευάτων σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

21-10-13 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων), ΠΕ03 (Μαθηματικών), ΠΕ04.01 (Φυσικών), ΠΕ04.02 (Χημικών) και ΠΕ04.04 (Βιολόγων), με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

14-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

14-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

9-10-13 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Γενικά Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2013-2014. (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

3-10-13 Πρόσληψη εκατόν ενενήντα εννέα (199) εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

2-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2013 - 14 στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-10-13 Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή: Γραφείο Τύπου Υπουργείου Παιδείας)     

2-10-13 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14 (πηγή: Γραφείο Τύπου Υπουργείου Παιδείας)     

26-09-13 Δωρεάν διαδικτυακή διδασκαλία του μαθήματος "Ο Αρχαίος Έλληνας Ήρωας" από το Πανεπιστήμιο Harvard (πηγή: Γραφείο Τύπου Υπουργείου Παιδείας)     

23-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2013-2014 (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

19-9-13 Συμπληρωματικές ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στην ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

4-9-13 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

3-9-13 Συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις εκπαιδευτικών στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

3-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Δ/νσεις Εκπ/σης (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Ε.Β.Ε.- Δ.Β και Γ.Α.Κ. για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Παρουσία εκπ/κών όλων των κλάδων κατά την έναρξη του σχολικού έτους (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

Eνημέρωση

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

Αύγουστος   Ιούλιος  Ιούνιος   Μάιος   Απρίλιος   Μάρτιος  

Φεβρουάριος   Ιανουάριος   Δεκέμβριος   Νοέμβριος   Οκτώβριος   Σεπτέμβριος


Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014

Οργανικές υπεραριθμίες και κενά 2014 (ως 4/8)
Εγκύκλιοι αναπληρωτών 2014-2015
Μεταθέσεις 2014-2015
Ενημέρωση από το ΠΥΣΔΕ
~ Παλαιότερες προκηρύξεις εκδρομών ~

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διευθυντή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ζακύνθου

Λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου


25-7-2014

Επιμορφωτικό πρόγραμμα “Διαδραστικά Μαθηματικά”

Ανακλήσεις και τροποποιήσεις αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν

Χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου σε εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν υπηρεσία μέσω τηλεομοιοτυπίας

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία


23-7-2014

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ13, που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο γραφείο νομικής υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Εξεταστέα−διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης ΓΕΛ 2014−2015


22-7-2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσωρινούς αναπληρωτές 2ο Γυμνάσιο-Λ.Τ. Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα
Έγγραφο    Αίτηση


21-7-2014

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ13, που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο γραφείο νομικής υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ13, που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο γραφείο νομικής υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής

Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο


18-7-2014

Προκήρυξη αποσπάσεων ΠΕ12 και ΠΕ17 στην περιοχή του ΣΓ Μονάχου


17-7-2014

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εσπερινού ΓΕΛ & Πρόγραμμα σπουδών Μαθηματικών Ομάδας Προσανατ Β΄ τάξης Ημερ ΓΕΛ και Γ΄ Εσπ ΓΕΛ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ13, που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο γραφείο νομικής υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Δυνατότητα ανάκλησης των αιτήσεων αναβαθμολόγησης των μαθητών της Α΄ τάξης ΓΕΛ και έκδοση αποτελεσμάτων


16-7-2014

Αποσπάσεις μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ 2014
Εγκύκλιος    Αίτηση

Μεταθέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Γνωστοποίηση ΦΕΚ για την ρύθμιση μαθητικών θεμάτων


14-7-2014

Νομοτεχνική βελτίωση για την προαγωγή των μαθητών των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ)

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων Ελλήνων του Εξωτερικού στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας

Χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου


10-7-2014

Πρόσκληση για την πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Πρόσκληση για την πλήρωση κενής θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων (Σ.Δ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης


9-7-2014

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στις ΑΕΝ
Έγγραφο    Ανακοίνωση    Απόφαση


8-7-2014

Πληρωμή αναπληρωτών μηνός Ιουλίου   ...περισσότερα

Λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων ΕΠΑΛ σχ. έτους 2014-2015


4-7-2014

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning PDW

Αναβαθμολογήσεις Α΄ τάξης ΓΕ.Λ. - διευκρίνιση

EduPolicies2014: Παράταση ημερομηνίας Υποβολής προτάσεων για τις Εκπαιδευτικές Πολιτικές

Νομοθετική ρύθμιση για την αλλαγή στον τρόπο προαγωγής των μαθητών των ΓΕ.Λ.

Αναβαθμολογήσεις Α΄ τάξης ΓΕ.Λ.


3-7-2014

13ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών Θεσσαλονίκης

Εγγραφές και φοίτηση μαθητών στα ΕΠΑΛ


2-7-2014

Προκήρυξη για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 2014-15

Πληρωμή μονίμων μηνός Αυγούστου   ...περισσότερα


1-7-2014

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή Δ/ντών και Υποδ/ντών σε ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
Προκήρυξη Διευθυντών ΙΕΚ    Προκήρυξη Υποδιευθυντών ΙΕΚ    Αίτηση για ΙΕΚ
Προκήρυξη Διευθυντών ΣΔΕ    Προκήρυξη Υποδιευθυντών ΣΔΕ    Αίτηση για ΣΔΕ

3η Διεθνής Συνάντηση Εργασίας

Πληρωμή αναπληρωτών μηνός Ιουνίου   ...περισσότερα


Σεπτέμβριος   Οκτώβριος   Νοέμβριος   Δεκέμβριος   Ιανουάριος   Φεβρουάριος  

Μάρτιος   Απρίλιος   Μάιος   Ιούνιος   Ιούλιος  Αύγουστος  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ SCH.GR

13-11-13
26oς Πανελλήνιος (Μαθητικός) Διαγωνισμός Πληροφορικής
( πηγή: sch.gr)
     

4-11-13
Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις 2013 για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση το μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
( πηγή: Etwinning)
     

22-10-13
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα
( πηγή: sch.gr)
     

17-10-13
Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις 2013 για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση το μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
( πηγή: Etwinning)
     

15-10-13
Στην Καρδίτσα το 30ο μαθηματικό συνέδριο
( πηγή: sch.gr)
     

9-10-13
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning Contact Seminar στην Τυνησία
( πηγή: Etwinning)
     

30-9-13
Εβδομάδες eTwinning: 7 Οκτωβρίου- 14 Νοεμβρίου
( πηγή: Etwinning)
     

14-2-13
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning Contact Seminar- 25-28 Απριλίου 2013 - Πάτρα
( πηγή: Etwinning)
     

14-2-13
Νέος οδηγός ασφάλειας για γονείς και κηδεμόνες: «Εκπαιδευτικά μονοπάτια στο Διαδίκτυο»
( πηγή: saferinternet.gr)
     

4-2-13
Στις 5 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε την 10η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου!
( πηγή: saferinternet.gr)
     

28-1-13
Η Δράση Saferinternet.gr διοργανώνει το επίσημο συνέδριο στην Ελλάδα για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013
( πηγή: sch.gr)
     

10-1-13
Eρωτηµατολόγιο για καθοδήγηση φιλολόγων
( πηγή: sch.gr)
     

17-12-12
eTwinning και 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ!
( πηγή: Etwinning)
     

17-12-12
Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
( πηγή: sch.gr)
     

05-12-12
Φεστιβάλ Eπιστήμης και Tεχνολογίας 2012
( πηγή: sch.gr)
     

05-12-12
"Βιώσιμες ενεργειακές ιδέες: και τώρα ο λόγος σε σας!" Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό!
( πηγή: sch.gr)
     

03-12-12
Σεμινάρια για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
( πηγή: sch.gr)
     

03-12-12
Προβολή και ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας
( πηγή: sch.gr)
     

λογότυπο_με_στοιχεία_επικοινωνίας