ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ DIAVGEIA.GOV.GR

11-12-13 Πρόσληψη έντεκα (11) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και τριάντα οκτώ (38) δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης, πλήρους ωραρίου, καθώς και δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικών, κλάδων Φιλολόγων και Μαθηματικών ΕΑΕ (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

6-12-13 Πρόσληψη 1102 εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Διερεύνηση των Παραμέτρων Αναμόρφωσης και Εξορθολογισμού της Διδακτέας Ύλης και του Εκπαιδευτικού Υλικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο-ΕΠΑΛ)– Άξονας Προτεραιότητας 1» (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-12-13 Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

2-12-13 Πρόσληψη εκατόν σαράντα πέντε(145) εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου κλάδων Φιλολόγων,Μαθηματικών, Φυσικών, Χημικών και Βιολόγων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

26-11-13 Πρόσληψη οκτώ (8) αναπληρωτών δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και διακοσίων ενενήντα έξι (296) αναπληρωτών δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

26-11-13 Ανάρτηση θεμάτων και απαντήσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2013 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

25-11-13 Προσλήψεις 5 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων, ΠΕ04.02-Χημικών, ΠΕ04.04-Βιολόγων και ΠΕ09-Οικονομολόγων, με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

25-11-13 Πρόσληψη ογδόντα πέντε (85) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

22-11-13 Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Δασκάλων EAE για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης EAE (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

21-11-13 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου –Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

21-11-13 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ19&ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης στα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

20-11-13 Πρόσληψη σαράντα (40) αναπληρωτών Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και σαράντα δύο (42) αναπληρωτών Δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

18-11-13 Πρόσληψη εξήντα δύο (62) ΕΑΕ αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)πλήρους ωραρίου (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

18-11-13 Αποσπάσεις Ειδικοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

22-10-13 Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το διδακτικό έτος 2013-14 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

22-10-13 Αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευάτων σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

21-10-13 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων), ΠΕ03 (Μαθηματικών), ΠΕ04.01 (Φυσικών), ΠΕ04.02 (Χημικών) και ΠΕ04.04 (Βιολόγων), με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

14-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

14-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

9-10-13 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Γενικά Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2013-2014. (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

3-10-13 Πρόσληψη εκατόν ενενήντα εννέα (199) εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

2-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2013 - 14 στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-10-13 Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή: Γραφείο Τύπου Υπουργείου Παιδείας)     

2-10-13 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14 (πηγή: Γραφείο Τύπου Υπουργείου Παιδείας)     

26-09-13 Δωρεάν διαδικτυακή διδασκαλία του μαθήματος "Ο Αρχαίος Έλληνας Ήρωας" από το Πανεπιστήμιο Harvard (πηγή: Γραφείο Τύπου Υπουργείου Παιδείας)     

23-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2013-2014 (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

19-9-13 Συμπληρωματικές ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στην ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

4-9-13 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

3-9-13 Συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις εκπαιδευτικών στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

3-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Δ/νσεις Εκπ/σης (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Ε.Β.Ε.- Δ.Β και Γ.Α.Κ. για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Παρουσία εκπ/κών όλων των κλάδων κατά την έναρξη του σχολικού έτους (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

Eνημέρωση

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

Αύγουστος   Ιούλιος   Ιούνιος   Μάιος   Απρίλιος  Μάρτιος  

Φεβρουάριος   Ιανουάριος   Δεκέμβριος   Νοέμβριος   Οκτώβριος   Σεπτέμβριος


Ευχές από τη Δ.Δ.Ε.

Συμπληρωματική πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων ενισχ. διδασκαλίας
Κενή θέση ΠΕ03
Αίτηση
Μεταθέσεις σε μειονοτικά σχολεία
Εγκύκλιος
Αίτηση μετάθεσης
Αίτηση οριστικής τοποθέτησης
Μεταθέσεις 2013-2014
Εγκύκλιος Μεταθέσεων (pdf)
Εγκύκλιος Μεταθέσεων (doc)
Αίτηση από περιοχή σε περιοχή
Αίτηση για Μουσικά
Αίτηση για Καλλιτεχνικά
Αμοιβαία αίτηση
Αίτηση Διαπολιτισμικά
Αίτηση ΣΜΕΑΕ
Αίτηση Braille
Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων
Προκήρυξη 1/ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα Γιάννενα του Γυμνασίου Λ/Τ Κερασοχωρίου
Για τις γιορτινές μέρες της Ανάστασης και του Πάσχα στέλνω προς όλους τους συναδέλφους τις θερμότερες ευχές μου
Σχ. Σύμβουλος Ευρυτανίας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα του 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου
Ανάθεση εκδρομής
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στον Βόλο του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου - Ανακοινοποίηση
Αξιολόγηση προσφορών
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στην Καρδίτσα του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου
Αξιολόγηση προσφορών
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική επίσκεψη στη Λευκάδα του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου
Αξιολόγηση προσφορών
Προκήρυξη 1/ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στα Τρίκαλα του Δημοτικού & Γυμνασίου Φουρνά
~ Παλαιότερες προκηρύξεις εκδρομών ~

Ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διρφύων-Μεσσαπίων


10-4-2014

Τροποποίηση της αρ. Δ2Β1029047 ΕΞ 2014/12.2.2014 ανακοίνωσης-πρόσκλησης για μετάταξη υπαλλήλων

Ανακοίνωση-πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων

Ανακοίνωση μετάταξης υπαλλήλων των κλάδων ΠΕ,ΤΕ Μηχανικών στο Υπ. Οικονομικών

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 5 υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ

Άδειες άνευ αποδοχών

Ενημέρωση για Τράπεζα Αίματος

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού για το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας

Πληρωμή μονίμων μηνός Μαΐου   ...περισσότερα

Διεθνής μαθητική συνάντηση αρχαίου θεάτρου
Πρόσκληση    Έγγραφο    Δήλωση Συμμετοχής


9-4-2014

Κοινοποίηση εγγράφων
Έγγραφο 1    Έγγραφο 2    Έγγραφο 3


8-4-2014

Ενημέρωση Eκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης για 2 Εθνικές Μελέτες Υγείας
Δελτίο Τύπου    Φυλλάδιο 1    Φυλλάδιο 2    Φυλλάδιο 3    Φυλλάδιο 4

Εγκύκλιοι για αξιολόγηση μαθημάτων και προαγωγή μαθητών ΕΠΑΛ
Αξιολόγηση μαθημάτων    Προαγωγή μαθητών

Διευκρινίσεις για την εξεταστέα ύλη της Βιολογίας, της Φυσικής και της Χημείας της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού ΓΕΛ


7-4-2014

ΙΑ΄ Μαθητιάδα 2014

Διευκρινίσεις σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών ως διδακτικής

Διεθνείς Διαγωνισμοί Ζωγραφικής, Φωτογραφίας και Χειροποίητου Παραδοσιακού Παιχνιδιού
Έγγραφο    Όροι Διαγωνισμών

Επιστημονική Διημερίδα «Ζητήματα Παιδείας και Εκπαίδευσης σε περίοδο κρίσης» στη Λαμία
Δελτίο Τύπου    Πρόσκληση    Αφίσα    Πρόγραμμα


4-4-2014

Μια ανοιχτή γενιά στην ανοιχτή διακυβέρνηση

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ


3-4-2014

Ημερίδα σταδιοδρομίας Γυμνάσιο Λ.Τ. Ραπτόπουλου

Δελτίο Τύπου Δημ. Βιβλιοθήκης Καρπενησίου

Ημερίδα Ηλεκτροκίνηση-Τεχνολογίες Υβριδικών Οχημάτων
Πρόσκληση    Πρόγραμμα    Αφίσα

Προεδρικό Διάταγμα 39/2014- Αξιολόγηση Γυμνασίου

Εγκύκλιος παραιτήσεων εκπαιδευτικών

Εορτασμός 200 χρόνων από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας


2-4-2014

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας και της UNICEF «Εγώ και εσύ μαζί για έναν κόσμο ειρηνικό χωρίς βία και ρατσισμό»


1-4-2014

Πληρωμή αναπληρωτών μηνός Μαρτίου   ...περισσότερα

Γνωστοποίηση Πύλης Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές εντός σχολικού ωραρίου

Αποτελέσματα ΙΒ΄ Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος»


Σεπτέμβριος   Οκτώβριος   Νοέμβριος   Δεκέμβριος   Ιανουάριος   Φεβρουάριος  

Μάρτιος   Απρίλιος  Μάιος   Ιούνιος   Ιούλιος   Αύγουστος  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ SCH.GR

13-11-13
26oς Πανελλήνιος (Μαθητικός) Διαγωνισμός Πληροφορικής
( πηγή: sch.gr)
     

4-11-13
Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις 2013 για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση το μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
( πηγή: Etwinning)
     

22-10-13
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα
( πηγή: sch.gr)
     

17-10-13
Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις 2013 για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση το μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
( πηγή: Etwinning)
     

15-10-13
Στην Καρδίτσα το 30ο μαθηματικό συνέδριο
( πηγή: sch.gr)
     

9-10-13
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning Contact Seminar στην Τυνησία
( πηγή: Etwinning)
     

30-9-13
Εβδομάδες eTwinning: 7 Οκτωβρίου- 14 Νοεμβρίου
( πηγή: Etwinning)
     

14-2-13
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning Contact Seminar- 25-28 Απριλίου 2013 - Πάτρα
( πηγή: Etwinning)
     

14-2-13
Νέος οδηγός ασφάλειας για γονείς και κηδεμόνες: «Εκπαιδευτικά μονοπάτια στο Διαδίκτυο»
( πηγή: saferinternet.gr)
     

4-2-13
Στις 5 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε την 10η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου!
( πηγή: saferinternet.gr)
     

28-1-13
Η Δράση Saferinternet.gr διοργανώνει το επίσημο συνέδριο στην Ελλάδα για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013
( πηγή: sch.gr)
     

10-1-13
Eρωτηµατολόγιο για καθοδήγηση φιλολόγων
( πηγή: sch.gr)
     

17-12-12
eTwinning και 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ!
( πηγή: Etwinning)
     

17-12-12
Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
( πηγή: sch.gr)
     

05-12-12
Φεστιβάλ Eπιστήμης και Tεχνολογίας 2012
( πηγή: sch.gr)
     

05-12-12
"Βιώσιμες ενεργειακές ιδέες: και τώρα ο λόγος σε σας!" Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό!
( πηγή: sch.gr)
     

03-12-12
Σεμινάρια για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
( πηγή: sch.gr)
     

03-12-12
Προβολή και ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας
( πηγή: sch.gr)
     

λογότυπο_με_στοιχεία_επικοινωνίας