ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ DIAVGEIA.GOV.GR

11-12-13 Πρόσληψη έντεκα (11) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και τριάντα οκτώ (38) δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης, πλήρους ωραρίου, καθώς και δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικών, κλάδων Φιλολόγων και Μαθηματικών ΕΑΕ (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

6-12-13 Πρόσληψη 1102 εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Διερεύνηση των Παραμέτρων Αναμόρφωσης και Εξορθολογισμού της Διδακτέας Ύλης και του Εκπαιδευτικού Υλικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο-ΕΠΑΛ)– Άξονας Προτεραιότητας 1» (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-12-13 Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

2-12-13 Πρόσληψη εκατόν σαράντα πέντε(145) εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου κλάδων Φιλολόγων,Μαθηματικών, Φυσικών, Χημικών και Βιολόγων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

26-11-13 Πρόσληψη οκτώ (8) αναπληρωτών δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και διακοσίων ενενήντα έξι (296) αναπληρωτών δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

26-11-13 Ανάρτηση θεμάτων και απαντήσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2013 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

25-11-13 Προσλήψεις 5 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων, ΠΕ04.02-Χημικών, ΠΕ04.04-Βιολόγων και ΠΕ09-Οικονομολόγων, με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

25-11-13 Πρόσληψη ογδόντα πέντε (85) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

22-11-13 Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Δασκάλων EAE για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης EAE (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

21-11-13 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου –Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

21-11-13 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ19&ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης στα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

20-11-13 Πρόσληψη σαράντα (40) αναπληρωτών Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και σαράντα δύο (42) αναπληρωτών Δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

18-11-13 Πρόσληψη εξήντα δύο (62) ΕΑΕ αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)πλήρους ωραρίου (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

18-11-13 Αποσπάσεις Ειδικοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

22-10-13 Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το διδακτικό έτος 2013-14 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

22-10-13 Αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευάτων σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

21-10-13 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων), ΠΕ03 (Μαθηματικών), ΠΕ04.01 (Φυσικών), ΠΕ04.02 (Χημικών) και ΠΕ04.04 (Βιολόγων), με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

14-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

14-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

9-10-13 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Γενικά Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2013-2014. (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

3-10-13 Πρόσληψη εκατόν ενενήντα εννέα (199) εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

2-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2013 - 14 στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-10-13 Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή: Γραφείο Τύπου Υπουργείου Παιδείας)     

2-10-13 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14 (πηγή: Γραφείο Τύπου Υπουργείου Παιδείας)     

26-09-13 Δωρεάν διαδικτυακή διδασκαλία του μαθήματος "Ο Αρχαίος Έλληνας Ήρωας" από το Πανεπιστήμιο Harvard (πηγή: Γραφείο Τύπου Υπουργείου Παιδείας)     

23-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2013-2014 (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

19-9-13 Συμπληρωματικές ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στην ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

4-9-13 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

3-9-13 Συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις εκπαιδευτικών στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

3-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Δ/νσεις Εκπ/σης (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Ε.Β.Ε.- Δ.Β και Γ.Α.Κ. για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Παρουσία εκπ/κών όλων των κλάδων κατά την έναρξη του σχολικού έτους (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

Eνημέρωση

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

Αύγουστος  Ιούλιος   Ιούνιος   Μάιος   Απρίλιος   Μάρτιος  

Φεβρουάριος   Ιανουάριος   Δεκέμβριος   Νοέμβριος   Οκτώβριος   Σεπτέμβριος


22-9-2014

Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου της Ακρόπολης για τη σχολική χρονιά 2014-15

Επίσκεψη σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Επισκεπτών του Εργοταξίου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

19-9-2014

Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ

18-9-2014

Tροποποίηση της Πρόσκλησης υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) της Δ.Δ.Ε. Φωκίδας

17-9-2014

Συμμετοχή σχολείων στη 14η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας – CAMERA ZIZANIO

Προκήρυξη για τα Δ.Ι.Ε.Κ. Ορεστιάδας, Ζωγράφου και Μεταξουργείου

Πρόγραμμα της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Κίνα "Flash Europa 28": Παρουσίαση στο κινεζικό κοινό λογοτεχνικών κειμένων των κρατών της Ε.Ε.

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2014-2015

Οδηγίες για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2014-2015

Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2014-2015

ΦΕΚ 2420 Β': Καθορισμός εξεταστέας−διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Hμερησίων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014−2015.

16-9-2014

Πρόσκληση εκπαιδευτικών οικονομικών επιστημών σε επιμορφωτική ημερίδα

2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τον Έλεγχο του Καπνίσματος

Ενημέρωση από το σύμβουλο οικονομολόγων κ. Ηλία Λούκα:
Ενδεικτικός προγραμματισμός διδακτέας εξεταστέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων σχολικού έτους 2014-15

Εγκύκλιος για την προμήθεια σχολικών ειδών από τη UNICEF:
έντυπο παραγγελίας σχολικών ειδών UNICEF

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της UNICEF «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών»

15-9-2014

Πρόγραμμα εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2014:

Δράσεις ευαισθητοποίησης στα σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο»

ΦΕΚ Β΄ 2406/09-09-2014: Διδασκαλία β' ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο, Πρόγραμμα σπουδών Τεχνολογίας

Υπουργική Απόφαση που αφορά το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

Φεστιβάλ Ικαρίας 2015 (για μαθητές Γ' Γυμνασίου). «Η Μυθολογία από μαθητές για μαθητές»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιστορίης Επίσκεψις του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου

12-9-2014

Μήνυμα του προέδρου της Πανελλήνιας Μαθητιάδας προς τους μαθητές

Hμερίδα επιμόρφωσης της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε)

11-9-2014

75ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ»

Οδηγίες για το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας της Α΄ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Β΄ΓΕΛ & τις Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών Β΄ΓΕΛ- Μάθημα Προσανατολισμού

Υπουργική απόφαση: Θεσμοθέτηση Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού.

Μήνυμα Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδου για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων (Σ.Δ.) της Δ.Δ.Ε. Φωκίδας

Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου 2014 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής

Υποβολή ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2014

Yπουργική απόφαση για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο 2014-15

Έναρξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Αφής του Φάρου Τυφλών Ελλάδος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή/-τριας στο ΕΕΕΕΚ Κωφών – Βαρηκόων Α΄Αθήνας με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2014-2015

Ανακοινοποίηση προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή/ντριας του Ειδικού ΕΠΑΛ Χαλκίδας και του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Εύβοιας με αναπλήρωση για το σχ. έτος 2014-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή/-τριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άμφισσας με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2014–2015

Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ Φωκίδας:

9-9-2014

Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου

Το ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας με την πράξη 17/08-09-2014 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς, που είχε στη διάθεση του, στα σχολεία όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα
Πίνακας προσωρινών τοποθετήσεων

Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια

8-9-2014

Kαθορισμός προγράμματος σπουδών Βιολογίας Β' ΓΕΛ 2014-15

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Πανελλήνια Διεξαγωγή του προγράμματος Kids’ Athletics
διαβάστε την εγκύκλιο

5-9-2014

Χαιρετισμοί σχολικών συμβούλων των ειδικοτήτων ΠΕ05,ΠΕ07,ΠΕ12 για τη νέα σχολική χρονιά.

Χορήγηση άδειας υλοποίησης προγράμματος σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας από την Οργάνωση Γη.

Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων

Η 26η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών από το Συμβούλιο της Ευρώπης
διαβάστε περισσότερα...

Τροποποίηση ωρολογίου προγράμματος των ΓΕΛ ως προς το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων των πανελλαδικών εξετάσεων:
διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο και
τη διευκρινιστική οδηγία για το παράβολο.

4-9-2014

Το ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας μετά τη συνεδρίαση 16/2-9-2014 ανακοινώνει τα λειτουργικά και τα πιθανά λειτουργικά κενά και καλεί τους εκπαιδευτικόυς που κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι, που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, και όσους αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας από άλλα ΠΥΣΔΕ, να κάνουν δήλωση τοποθέτησης μεχρι την Παρασκευή 5-9-2014. Οι δηλώσεις μπορούν να σταλούν με FAX στο 2237080272 και 2237080245 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΔΕ Ευρυτανίας.
Λειτουργικά κενά - επικαιροποίηση 4-9-2014
Πιθανά λειτουργικά κενά
Δήλωση τοποθέτησης
Προκήρυξη κάλυψης θέσεων Δομής Φυσικής Αγωγής ΔΔΕ Ευρυτανίας
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2014-2015
Προκήρυξη θέσης υπευθύνου Σχ. Δραστηριοτήτων Ευρυτανίας
Προκήρυξη θέσης υπευθύνου ΕΚΦΕ Ευρυτανίας
Ενημέρωση από το ΠΥΣΔΕ
~ Παλαιότερες προκηρύξεις εκδρομών ~

3-9-2014

Οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου

Ανάθεση Φυσικής

Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Συμπληρωματική υποβολή δήλωσης απομακρυσμένων σχολικών μονάδων υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε.
Εγκύκλιος      Σχολεία      Αίτηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποδιευθυντές Δ.Ι.Ε.Κ.

Μήνυμα Περιφερειακού Διευθυντή

Λειτουργία των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής


1-9-2014

ΦΕΚ για την αντιστοιχία κύκλων, τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. με τις ομάδες προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ.

Λειτουργία σχολείων 2014-2015


28-8-2014

Μήνυμα από το Σχ. Σύμβουλο ΔΔΕ Ευρυτανίας


13-8-2014

Πληρωμή μονίμων μηνός Σεπτεμβρίου    ...περισσότερα


12-8-2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την θέση Διευθυντού Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λευκάδας
Προκήρυξη      Αίτηση

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης

Απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Ιδιωτικό Γυμνάσιο "Αρμενικός Κυανούς Σταυρός"

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος


11-8-2014

Αναθέσεις μαθημάτων επιλογής Α' ΓΕ.Λ.

Έγκριση ενημερωτικών παρεμβάσεων από την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στην ΑΔΙΠΠΔΕ


Σεπτέμβριος  Οκτώβριος   Νοέμβριος   Δεκέμβριος   Ιανουάριος   Φεβρουάριος  

Μάρτιος   Απρίλιος   Μάιος   Ιούνιος   Ιούλιος   Αύγουστος  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ SCH.GR

13-11-13
26oς Πανελλήνιος (Μαθητικός) Διαγωνισμός Πληροφορικής
( πηγή: sch.gr)
     

4-11-13
Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις 2013 για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση το μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
( πηγή: Etwinning)
     

22-10-13
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα
( πηγή: sch.gr)
     

17-10-13
Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις 2013 για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση το μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
( πηγή: Etwinning)
     

15-10-13
Στην Καρδίτσα το 30ο μαθηματικό συνέδριο
( πηγή: sch.gr)
     

9-10-13
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning Contact Seminar στην Τυνησία
( πηγή: Etwinning)
     

30-9-13
Εβδομάδες eTwinning: 7 Οκτωβρίου- 14 Νοεμβρίου
( πηγή: Etwinning)
     

14-2-13
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning Contact Seminar- 25-28 Απριλίου 2013 - Πάτρα
( πηγή: Etwinning)
     

14-2-13
Νέος οδηγός ασφάλειας για γονείς και κηδεμόνες: «Εκπαιδευτικά μονοπάτια στο Διαδίκτυο»
( πηγή: saferinternet.gr)
     

4-2-13
Στις 5 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε την 10η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου!
( πηγή: saferinternet.gr)
     

28-1-13
Η Δράση Saferinternet.gr διοργανώνει το επίσημο συνέδριο στην Ελλάδα για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013
( πηγή: sch.gr)
     

10-1-13
Eρωτηµατολόγιο για καθοδήγηση φιλολόγων
( πηγή: sch.gr)
     

17-12-12
eTwinning και 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ!
( πηγή: Etwinning)
     

17-12-12
Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
( πηγή: sch.gr)
     

05-12-12
Φεστιβάλ Eπιστήμης και Tεχνολογίας 2012
( πηγή: sch.gr)
     

05-12-12
"Βιώσιμες ενεργειακές ιδέες: και τώρα ο λόγος σε σας!" Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό!
( πηγή: sch.gr)
     

03-12-12
Σεμινάρια για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
( πηγή: sch.gr)
     

03-12-12
Προβολή και ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας
( πηγή: sch.gr)
     

λογότυπο_με_στοιχεία_επικοινωνίας