ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ DIAVGEIA.GOV.GR

11-12-13 Πρόσληψη έντεκα (11) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και τριάντα οκτώ (38) δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης, πλήρους ωραρίου, καθώς και δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικών, κλάδων Φιλολόγων και Μαθηματικών ΕΑΕ (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

6-12-13 Πρόσληψη 1102 εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Διερεύνηση των Παραμέτρων Αναμόρφωσης και Εξορθολογισμού της Διδακτέας Ύλης και του Εκπαιδευτικού Υλικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο-ΕΠΑΛ)– Άξονας Προτεραιότητας 1» (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-12-13 Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

2-12-13 Πρόσληψη εκατόν σαράντα πέντε(145) εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου κλάδων Φιλολόγων,Μαθηματικών, Φυσικών, Χημικών και Βιολόγων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

26-11-13 Πρόσληψη οκτώ (8) αναπληρωτών δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και διακοσίων ενενήντα έξι (296) αναπληρωτών δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

26-11-13 Ανάρτηση θεμάτων και απαντήσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2013 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

25-11-13 Προσλήψεις 5 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων, ΠΕ04.02-Χημικών, ΠΕ04.04-Βιολόγων και ΠΕ09-Οικονομολόγων, με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

25-11-13 Πρόσληψη ογδόντα πέντε (85) αναπληρωτών νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

22-11-13 Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Δασκάλων EAE για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης EAE (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

21-11-13 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Θεάτρου –Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

21-11-13 Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ19&ΠΕ20-Πληροφορικής, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης στα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

20-11-13 Πρόσληψη σαράντα (40) αναπληρωτών Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και σαράντα δύο (42) αναπληρωτών Δασκάλων ΕΑΕ για το σχολικό έτος 2013-2014, στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

18-11-13 Πρόσληψη εξήντα δύο (62) ΕΑΕ αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)πλήρους ωραρίου (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

18-11-13 Αποσπάσεις Ειδικοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

22-10-13 Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το διδακτικό έτος 2013-14 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

22-10-13 Αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευάτων σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

21-10-13 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων), ΠΕ03 (Μαθηματικών), ΠΕ04.01 (Φυσικών), ΠΕ04.02 (Χημικών) και ΠΕ04.04 (Βιολόγων), με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

14-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

14-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

9-10-13 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα Γενικά Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) θέσης ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης για το σχ. έτος 2013-2014. (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

4-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

3-10-13 Πρόσληψη εκατόν ενενήντα εννέα (199) εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου (πηγή:Υπουργείο Παιδείας)     

2-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2013 - 14 στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-10-13 Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-10-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή: Γραφείο Τύπου Υπουργείου Παιδείας)     

2-10-13 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14 (πηγή: Γραφείο Τύπου Υπουργείου Παιδείας)     

26-09-13 Δωρεάν διαδικτυακή διδασκαλία του μαθήματος "Ο Αρχαίος Έλληνας Ήρωας" από το Πανεπιστήμιο Harvard (πηγή: Γραφείο Τύπου Υπουργείου Παιδείας)     

23-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2013-2014 (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

19-9-13 Συμπληρωματικές ανανεώσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών στην ΚΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

4-9-13 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

3-9-13 Συμπληρωματικές αποσπάσεις και ανακλήσεις εκπαιδευτικών στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

3-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

2-9-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Δ/νσεις Εκπ/σης (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Ε.Β.Ε.- Δ.Β και Γ.Α.Κ. για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. για το σχολικό έτος 2013-2014 (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

30-8-13 Παρουσία εκπ/κών όλων των κλάδων κατά την έναρξη του σχολικού έτους (πηγή: Υπουργείο Παιδείας)     

Eνημέρωση

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

Αύγουστος  Ιούλιος   Ιούνιος   Μάιος   Απρίλιος   Μάρτιος  

Φεβρουάριος   Ιανουάριος   Δεκέμβριος   Νοέμβριος   Οκτώβριος   Σεπτέμβριος  


Βρίσκεστε στην παλιά ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ευρυτανίας, η οποία δεν ενημερώνεται πλέον. Για να μεταβείτε στην καινούρια πατήστε εδώ.

Μεταθέσεις 2014-15: Κατεβάστε τα οργανικά κενά όλων των μουσικών σχολείων
τελευταία ενημέρωση: 12-11-2014 ως προς Μουσικό Τρικάλων

20-11-2014

Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Γεωμετρία» και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» για την Α΄ και Β΄ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και «Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης».187213/Δ4/19-11-2014

Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-15.186525/Ε1/ 18-11-2014

Απόφαση τροποποίησης τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού. 3604/17-11-2014

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Ενέργειες Ενημέρωσης και Υποστήριξης για την Οργάνωση και Υλοποίηση Προγράμματος Αγωγής Υγείας για το Κάπνισμα στα Σχολεία» - «Μαθαίνω την αλήθεια, λέω όχι στο τσιγάρο». 185151/ΓΔ4/17-11-2014

19-11-2014

Πρόσκληση συμμετοχής σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «AppInventor & Alice, εφαρμογές σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα».

Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα “ΑΣΤΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΧΗΣ”. 185802/Δ2/18-11-2014

Συγκέντρωση ειδών διατροφής για «Tο Χαμόγελο του Παιδιού». 185047/Δ2/17-11-2014

Ενημέρωση για την Ημερίδα: “Developing Learning Communities through CLIL- Content and Language Integrated Learning” («Αναπτύσσοντας Κοινότητες Μάθησης μέσω της Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας»). 185657/Δ6/ 17-11-2014

Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ. 184987/Δ2/17-11-2014

Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ΛΥΚΕΙΩΝ Ελλάδας και Κύπρου 2014-2015. 185220/Δ5/ 17-11-2014

Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών.Θεσσαλονίκη, 21 έως 23 Νοεμβρίου 2014. 184969/Δ2/ 17-11-2014

17-11-2014

Ένταξη των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Λυκείων στο «Κοινωνικό Σχολείο». 185206 / Δ5/ 17 –11– 2014

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ13, που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο γραφείο νομικής υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Φ.251/183146/A5/13-11-2014

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων. 178038/Δ2/ 04-11-2014

Οικιακή Οικονομία και Κοινωνικό Σχολείο. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 22-11-2014.

1ο Συνέδριο Ιστορικής Έρευνας και Διδασκαλίας της Ιστορίας.

14-11-2014

Έγκριση υλοποίησης Δράσεων από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) στο πλαίσιο του προγράμματος "Κοινωνικό Σχολείο". 175364/!Γ7/29-10-2014

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής. 183708/Δ2/13-11-2014.

Έγκριση ενημερωτικών επισκέψεων των μελών της ΜΚΟ «ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ» στα σχολεία Α/θμιας & Β/μιας Εκπ/σης της Χώρας.

Χρονοδιάγραμμα για τη διενέργεια του εμβολιασμού για την επανεμφάνιση της λύσσας.

Απόφαση διαθέσεων εκπαιδευτικών. 3558/13/11/2014

13-11-2014

Απόσπαση Εκπ/κού εντός ΠΥΣΔΕ. 3560/13/11/2014

Διοργάνωση Φεστιβάλ Σκακιού. Φ.61/6112/6-11-2014

Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων και μαθημάτων Α’, Β’ & Γ’ Ημερησίου και Α’, Β’, Γ’ & Δ’ Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015.

Πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο - Συνεργασία Υπ. Παιδείας & Υπ. Προστασίας του Πολίτη. 154819/Γ1/29-09-2014

Προγραμματισμός τηλεδιασκέψεων. 172189 /Γ1/ 23-10 -2014

Διάλογοι: Ακαδημία Πλάτωνος - Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων Ιδεών (Δελφοί, 18-11-2014)

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους 2014 - 2015. Φ.8.2./11553/ 11-11-2014

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕ19-ΠΕ20) στους νομούς Φθιώτιδας και Ευρυτανίας από το ΠΣΔ και το σχολικό σύμβουλο πληροφορικής κ. Ηλιάδη

12-11-2014

Τοποθετήσεις αναπληρωτών. 3514/11-11-2014

3ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης "Γρηγόρης Πεντζίκης" - 2η Ανακοίνωση

Παγκόσμια Ημέρα για το Θέατρο στην Εκπαίδευση – 27 Νοεμβρίου. 181639/ΓΔ4/11-11-2014

Επέτειος Πολυτεχνείου 2014. 181569/Δ2/ 11/11/2014

Σεμινάριο του ΚΠΕ Μολάων: "Κάστρα και πραγματείαι. Τροφοδοσίες, ανταλλαγές, προϊόντα τότε και σήμερα."

10-11-2014

Καθορισμός της διδακτέας – εξεταστέας ύλης του μαθήματος Πολιτική Παιδεία A τάξης Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. Ηλίας Λούκας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ09 Ειρήνη Παπαδάκη Σχολική Σύμβουλος ΠΕ13.

Επιμορφωτικό Σεμινάριο κλάδου ΠΕ01 - Θεολόγων Περιοχής Μετάθεσης Ευρυτανίας.Αρ. πρωτ. 666

7o πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

15o πανελλήνιο συνέδριο της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Συνέδριο με θέμα: "Αξιολόγηση: από ποιούς, για ποιούς και με ποιά σκοπιμότητα;"

Έγκριση υλοποίησης παρεμβάσεων για τη Διακοπή Καπνίσματος και την Προαγωγή της Υγείας, στο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου». 177130/!Γ7/03-11-2014

07-11-2014

Τοποθετήσεις αναπληρωτών. 3352/30/10/2014

7η Νοεμβρίου, ημέρα αφιερωμένη στον Εθελοντισμό για την Αιμοδοσία και το Μυελό των Οστών. 179172/Δ2/ 06-11-2014

Απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 179155/Δ2/ 06/11/2014

06-11-2014

Απόφαση διάθεσης εκπαιδευτικού. Αρ. πρωτ. 3419/3-11-2014

ΦΕΚ 2937. Καθορισμός διδακτέας εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015 .

04-11-2014

Έγκριση υλοποίησης του Προγράμματος «Συμβιώνω με τα Ζώα γύρω μου» στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας. 175463/Γ7/ 29-10-2014

5ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, Δράμα 28 και 29 Νοεμβρίου 2014

Πρόσκληση του Διεθνούς Συνεδρίου "MARCH - Make Science Real in Schools", την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014.

03-11-2014

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-15. ΑΔΑ: 6Ε9Ξ9-ΤΓ9

31-10-2014

Δράση της Κίνησης Πολιτών «Διάζωμα» στο πλαίσιο του Κοινωνικού Σχολείου. 174914 /Γ7/ 29-10-2014

Παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές εντός σχολικού ωραρίου. Eγκύκλιος 157789/Γ7/02-10-2014

17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και 14η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας – CAMERA ZIZANIO». 174949/Γ7/29-10-2014

ΙΓ΄ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». 175357/Γ2/29-0-2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενης θέσης μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Νάουσας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενωθείσες θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποτελέσματα 19ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής 2014. 175367/Γ2/ 29/10/2014

30-10-2014

Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου. 175720/Δ2/ 30-10-2014

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015/ 174014/Γ2/ 27-10-2014

29-10-2014

Καθηκοντολόγιο Υπεύθυνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ,Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων. 174383/Γ7/ 27-10-2014

Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών παρουσιάσεων από το Δίκτυο Μεσόγειος SOS. 170935/Γ7/ 21-10-2014

Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JA Greece). 173778/Γ7/ 24-10-2014

ΦΕΚ 2863. Καθορισμός της διδακτέας − εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-15.

Διδακτέα - εξεταστέα ύλη του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γενικών Λυκείων σχολικού έτους 2014-15.

24-10-2014

Πρόσκληση εκπαιδευτικών οικονομικών επιστημών σε επιμορφωτική παιδαγωγική συνάντηση στις 29-10-2014

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 156357/Γ2/30-09-2014 Υ.Α. (Β΄ 2660) με θέμα Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου. 171868/Γ2/ 22-10-2014

Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015. 171867/Γ2/ 22-10-2014

Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών της τελευταίας τάξης Λυκείου. 172089/Γ2/ 23/10/2014

Διευκρινίση ως προς την Εγκύκλιο Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής σταδιοδρομίας, eTwinninig και ERASMUS+. 172670/Γ7/ 23-10-2014

23-10-2014

Έγκριση παρεμβάσεων στα σχολεία από Γιατρούς του ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. 170938/Γ7/ 21-10-2014

Έγκριση Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας με τη μέθοδο Βιωματικής Μάθησης από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. 170923/ Γ7/ 21-10-2014

22-10-2014

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Φ.151/ 170610 /Β6/ 21-10-2014

21-10-2014

Ορισμός υπεύθυνων συντονισμού των δράσεων του Κοινωνικού Σχολείου ανά Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης. Φ. 52/8636/ 20-10-2014

20-10-2014

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ανά ειδικότητα, τομέα, Ομάδας Προσανατολισμού της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. ΦΕΚ 2772-2014


Tοποθετήσεις αναπληρωτών. Απόφαση 3159/15-10-2014

Tοποθετήσεις αναπληρωτών ειδικής αγωγής μειωμένου ωραρίου. Απόφαση 3143/15-10-2014

Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου. Απόφαση 3191/16-10-2014

Tροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών. Απόφαση 3177/15-10-2014

Tροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτών. Απόφαση 3176/15-10-2014

Απόσπαση Εκπ/κού εντός ΠΥΣΔΕ. Απόφαση 3127/9-10-2014

17-10-2014

24η Οκτωβρίου Εορτασμός Ημέρας Ηνωμένων Εθνών

Έγκριση προγράμματος Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. 166344/Γ7/ 14-10-2014

Μήνυμα για την 1η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού. 168119 / Γ4/ 16 –10– 2014

16-10-2014

Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2014.

Πανευρωπαϊκή Εκδήλωση “EUROPE on the IONOSPHERE”. 167452/Γ2/ 16-10-2014

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2014-15. 167127/Γ7/ 15-10-2014

Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015 (156279/Γ2/30-09-2014 και 156273/Γ2/30-09-2014 υπουργικές αποφάσεις)

15-10-2014

Πρόσκληση της "Λέσχης Αναγνωστών" της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Καρπενησίου για παρουσίαση βιβλίου από τον κ. Βασίλειο Δημογεροντάκη.

Συμμετοχή μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΡΥΑΔΕΣ», Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας. 166191/Γ7/14-10-2014

Εγκύκλιος για τις σχολικές εκδρομές 2014-2015. 165381/Γ2/13/10/2014

Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής για την Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη Ημερησίου και Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015. 165772/Γ2/14-10-2014.

Αξιοποίηση του ψηφιακού εξοπλισμού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία σε σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολ. έτος 2014-2015. 165098/Γ1/13-10-2014

13-10-2014

5ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)

10-10-2014

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α΄ & Β΄)

Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ενημέρωση σχετικά με τις αρμοδιότητες των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Καθορισμός διδακτέας − εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015.

Έγκριση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Το Δώρο της Βροχής» σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων.

9-10-2014

Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας στις Σχολικές Μονάδες την 13η Οκτωβρίου 2014, Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Επιπτώσεων των Φυσικών Καταστροφών.

Προαγωγικές−απολυτήριες−πτυχιακές εξετάσεις μαθητών σε Επαγγελματικά Λύκεια και Επαγγελματικές Σχολές σχολικού έτους 2013−2014. ΦΕΚ 2641-2014

Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου. Απόφαση 3072/7-10-2014

8-10-2014

To Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει διεθνές συνέδριο για τη διδασκαλία και πιστοποίηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Πρόγραμμα συνεδρίου

7-10-2014

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας στη Γ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015. 160987/Γ2/07-10-2014

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ τάξης ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015. 160985/Γ2/07-10-2014

Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας. Φ.351.5/ 84 / 160735 /Δ1/ 7 – 10 - 2014

Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle.

Δράσεις του Κ.Π.Ε. Καρπενησίου στα πλαίσια της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

6-10-2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές και κενωθείσες θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μετεγγραφές μαθητών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων. 160065/Γ2/6-10-2014

Πρόσκληση της "Λέσχης Αναγνωστών" της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Καρπενησίου για παρουσίαση βιβλίου

Γνωρίστε το ΕυΖην

Μήνυμα του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με αφορμή τον εορτασμό της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: πρόσκληση σε διάλογο από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καρπενησίου.
     Αφίσα πρόσκλησης.

3-10-2014

Δελτίο τύπου: Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Έγκριση διεξαγωγής 5ου Μαθητικού Συνεδρίου (PSMUN) στα Εκπαιδευτήρια «Ο ΠΛΑΤΩΝ»

Παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές εντός σχολικού ωραρίου.

2-10-2014

Διαγωνισμός για το «Ευρωπαϊκό Βραβείο Πολιτών, Ασφάλειας και Άμυνας».

Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου (Πολιτική Παιδεία, Εφαρμογές Πληροφορικής)

Hμερίδα επιμόρφωσης: Ψηφιακά μέσα στο μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων διευθυντών ΙΕΚ Καρύστου και Χαλανδρίου

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων υποδιευθυντών ΙΕΚ Καρύστου και Χαλανδρίου

1η Ανακοίνωση 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής

Τοποθέτηση αναπληρωτών. Απόφαση 2867/22-9-2014

Τοποθέτηση αναπληρωτών. Απόφαση 2879/22-9-2014

1-10-2014

Συνέδριο 6th Conference on Informatics in Education 2014- Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου.

Πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. για εισαγωγή ύποψηφίων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Συνέδριο με θέμα: “ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ”

ΕΚΠΑ, Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης: Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ετήσιας διάρκειας

29-9-2014

Εκπαιδευτικές Δράσεις σε όλα τα σχολεία της χώρας στις 24 Οκτωβρίου 2014 Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας.

2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

26-9-2014

Συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

25-9-2014

Οδηγίες - Ύλη διδασκαλίας Γενικού Λυκείου

24-9-2014

Οδηγίες για τις προαγωγικές-απολυτήριες-πτυχιακές εξετάσεις μαθητών σε Επαγγελματικά Λύκεια και Επαγγελματικές Σχολές σχολικού έτους 2013-2014

Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα ΕΠΑ.Λ.

Bραδιά ερευνητή 26-9-2014

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ: "Η Ψυχοκινητική Προσέγγιση ως Εργαλείο Εκπαιδευτικής Παρέμβασης σε Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες"

3η Πανελλήνια Σύνοδος Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα, 3 έως 5 Οκτωβρίου 2014)

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Η Πανελλήνια Ένωση φιλολόγων σας προσκαλεί σε διημερίδα για τον Δ. Γληνό

22-9-2014

Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Μουσείου της Ακρόπολης για τη σχολική χρονιά 2014-15

Επίσκεψη σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Επισκεπτών του Εργοταξίου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

19-9-2014

Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ

18-9-2014

Tροποποίηση της Πρόσκλησης υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) της Δ.Δ.Ε. Φωκίδας

17-9-2014

Συμμετοχή σχολείων στη 14η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας – CAMERA ZIZANIO

Προκήρυξη για τα Δ.Ι.Ε.Κ. Ορεστιάδας, Ζωγράφου και Μεταξουργείου

Πρόγραμμα της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Κίνα "Flash Europa 28": Παρουσίαση στο κινεζικό κοινό λογοτεχνικών κειμένων των κρατών της Ε.Ε.

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2014-2015

Οδηγίες για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2014-2015

Συμπληρωματικές οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2014-2015

ΦΕΚ 2420 Β': Καθορισμός εξεταστέας−διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Hμερησίων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014−2015.

16-9-2014

Πρόσκληση εκπαιδευτικών οικονομικών επιστημών σε επιμορφωτική ημερίδα

2ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τον Έλεγχο του Καπνίσματος

Ενημέρωση από το σύμβουλο οικονομολόγων κ. Ηλία Λούκα:
Ενδεικτικός προγραμματισμός διδακτέας εξεταστέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων σχολικού έτους 2014-15

Εγκύκλιος για την προμήθεια σχολικών ειδών από τη UNICEF:
έντυπο παραγγελίας σχολικών ειδών UNICEF

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της UNICEF «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών»

15-9-2014

Πρόγραμμα εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2014:

Δράσεις ευαισθητοποίησης στα σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο»

ΦΕΚ Β΄ 2406/09-09-2014: Διδασκαλία β' ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο, Πρόγραμμα σπουδών Τεχνολογίας

Υπουργική Απόφαση που αφορά το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.

Φεστιβάλ Ικαρίας 2015 (για μαθητές Γ' Γυμνασίου). «Η Μυθολογία από μαθητές για μαθητές»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιστορίης Επίσκεψις του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου

12-9-2014

Μήνυμα του προέδρου της Πανελλήνιας Μαθητιάδας προς τους μαθητές

Hμερίδα επιμόρφωσης της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε)

11-9-2014

75ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ»

Οδηγίες για το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας της Α΄ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Β΄ΓΕΛ & τις Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών Β΄ΓΕΛ- Μάθημα Προσανατολισμού

Υπουργική απόφαση: Θεσμοθέτηση Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού.

Μήνυμα Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδου για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων (Σ.Δ.) της Δ.Δ.Ε. Φωκίδας

Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων περιόδου Νοεμβρίου 2014 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής

Υποβολή ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2014

Yπουργική απόφαση για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο 2014-15

Έναρξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Αφής του Φάρου Τυφλών Ελλάδος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή/-τριας στο ΕΕΕΕΚ Κωφών – Βαρηκόων Α΄Αθήνας με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2014-2015

Ανακοινοποίηση προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή/ντριας του Ειδικού ΕΠΑΛ Χαλκίδας και του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Εύβοιας με αναπλήρωση για το σχ. έτος 2014-2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή/-τριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άμφισσας με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2014–2015

Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Αναπληρωτή Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ Φωκίδας:

9-9-2014

Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου

Το ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας με την πράξη 17/08-09-2014 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς, που είχε στη διάθεση του, στα σχολεία όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα
Πίνακας προσωρινών τοποθετήσεων

Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια

8-9-2014

Kαθορισμός προγράμματος σπουδών Βιολογίας Β' ΓΕΛ 2014-15

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Πανελλήνια Διεξαγωγή του προγράμματος Kids’ Athletics
διαβάστε την εγκύκλιο

5-9-2014

Χαιρετισμοί σχολικών συμβούλων των ειδικοτήτων ΠΕ05,ΠΕ07,ΠΕ12 για τη νέα σχολική χρονιά.

Χορήγηση άδειας υλοποίησης προγράμματος σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας από την Οργάνωση Γη.

Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων

Η 26η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών από το Συμβούλιο της Ευρώπης
διαβάστε περισσότερα...

Τροποποίηση ωρολογίου προγράμματος των ΓΕΛ ως προς το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων των πανελλαδικών εξετάσεων:
διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο και
τη διευκρινιστική οδηγία για το παράβολο.

4-9-2014

Το ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας μετά τη συνεδρίαση 16/2-9-2014 ανακοινώνει τα λειτουργικά και τα πιθανά λειτουργικά κενά και καλεί τους εκπαιδευτικόυς που κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι, που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, και όσους αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας από άλλα ΠΥΣΔΕ, να κάνουν δήλωση τοποθέτησης μεχρι την Παρασκευή 5-9-2014. Οι δηλώσεις μπορούν να σταλούν με FAX στο 2237080272 και 2237080245 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΔΕ Ευρυτανίας.
Λειτουργικά κενά - επικαιροποίηση 4-9-2014
Πιθανά λειτουργικά κενά
Δήλωση τοποθέτησης
Προκήρυξη κάλυψης θέσεων Δομής Φυσικής Αγωγής ΔΔΕ Ευρυτανίας
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2014-2015
Προκήρυξη θέσης υπευθύνου Σχ. Δραστηριοτήτων Ευρυτανίας
Προκήρυξη θέσης υπευθύνου ΕΚΦΕ Ευρυτανίας
Ενημέρωση από το ΠΥΣΔΕ
~ Παλαιότερες προκηρύξεις εκδρομών ~

3-9-2014

Οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου

Ανάθεση Φυσικής

Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Συμπληρωματική υποβολή δήλωσης απομακρυσμένων σχολικών μονάδων υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε.
Εγκύκλιος      Σχολεία      Αίτηση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποδιευθυντές Δ.Ι.Ε.Κ.

Μήνυμα Περιφερειακού Διευθυντή

Λειτουργία των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής


1-9-2014

ΦΕΚ για την αντιστοιχία κύκλων, τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. με τις ομάδες προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ.

Λειτουργία σχολείων 2014-2015Σεπτέμβριος   Οκτώβριος   Νοέμβριος   Δεκέμβριος   Ιανουάριος   Φεβρουάριος  

Μάρτιος   Απρίλιος   Μάιος   Ιούνιος   Ιούλιος   Αύγουστος  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ SCH.GR

13-11-13
26oς Πανελλήνιος (Μαθητικός) Διαγωνισμός Πληροφορικής
( πηγή: sch.gr)
     

4-11-13
Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις 2013 για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση το μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
( πηγή: Etwinning)
     

22-10-13
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα
( πηγή: sch.gr)
     

17-10-13
Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις 2013 για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning Ηλεκτρονική Αδελφοποίηση το μήνα Νοέμβριο-Δεκέμβριο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
( πηγή: Etwinning)
     

15-10-13
Στην Καρδίτσα το 30ο μαθηματικό συνέδριο
( πηγή: sch.gr)
     

9-10-13
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning Contact Seminar στην Τυνησία
( πηγή: Etwinning)
     

30-9-13
Εβδομάδες eTwinning: 7 Οκτωβρίου- 14 Νοεμβρίου
( πηγή: Etwinning)
     

14-2-13
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning Contact Seminar- 25-28 Απριλίου 2013 - Πάτρα
( πηγή: Etwinning)
     

14-2-13
Νέος οδηγός ασφάλειας για γονείς και κηδεμόνες: «Εκπαιδευτικά μονοπάτια στο Διαδίκτυο»
( πηγή: saferinternet.gr)
     

4-2-13
Στις 5 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε την 10η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου!
( πηγή: saferinternet.gr)
     

28-1-13
Η Δράση Saferinternet.gr διοργανώνει το επίσημο συνέδριο στην Ελλάδα για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013
( πηγή: sch.gr)
     

10-1-13
Eρωτηµατολόγιο για καθοδήγηση φιλολόγων
( πηγή: sch.gr)
     

17-12-12
eTwinning και 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ!
( πηγή: Etwinning)
     

17-12-12
Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
( πηγή: sch.gr)
     

05-12-12
Φεστιβάλ Eπιστήμης και Tεχνολογίας 2012
( πηγή: sch.gr)
     

05-12-12
"Βιώσιμες ενεργειακές ιδέες: και τώρα ο λόγος σε σας!" Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό!
( πηγή: sch.gr)
     

03-12-12
Σεμινάρια για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
( πηγή: sch.gr)
     

03-12-12
Προβολή και ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας
( πηγή: sch.gr)
     

λογότυπο_με_στοιχεία_επικοινωνίας