Νοέμβριος 2014

Οργανόγραμμα Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2022 (από 1/10/22)
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Γιάννακας Γιώργος, Διευθυντής

τ. 2237080272

τα οριζόμενα στο ΦΕΚ με αρ. φ. 6273, Τεύχος Β`, 28-12-2021, Υπ. Απόφαση με αρ. 170405/ΓΓ1
ΤΜΗΜΑΤΑ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  

ΤΜΗΜΑ Α΄  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

τ. 2237080245

ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ Π.Δ. 18 ΑΡΘ.52 ΠΑΡ. 3 (ΦΕΚ 31Α/23-02-2018)
Μάλαινου Μαρία ΔΕ/Διοικητικου Πρωτόκολλο Υπηρεσίας -Αρχειοθέτηση Εγγράφων - Αποστολή Α.Φ. μετατιθέμενων εκπαιδευτικών - Πιστοπ. Υπηρεσιακών μεταβολών (ΠΥΜ) - Εκδρομές  - Μετατάξεις/Κινητικότητα  - Ενημέρωση Π.Μ.-  Βεβαιώσεις υπηρεσίας - Απόδοση 2ης ειδικότητας, Αναγνώριση μεταπτυχιακών, Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών, ΚΠΓ, Αναπληρώτρια γραμματέας ΠΥΣΔΕ.
Αποστόλου Βασιλική ΠΕ88.2 Άδειες -  Μεταθέσεις -     Βεβαιώσεις υπηρεσίας -  Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Αναπληρωτών και μονίμων Εκπαιδευτικών - Κατάταξη αναπληρωτών και χορήγηση ΜΚ -  Καταχώριση στοιχείων στο edatacender  - Ενημέρωση Π.Μ.

ΤΜΗΜΑ Β΄  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

τ. 2237080247

ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ Π.Δ. 18 ΑΡΘ.52 ΠΑΡ. 4 (ΦΕΚ 31Α/23-02-2018)
Χαντζιάρας Γιώργος ΠΕ04.02     Αναπληρωτές Π.Δ.Ε. - ΕΣΠΑ - ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ - ΑΠΔ ΙΚΑ, Οδοιπορικά ΕΣΠΑ, Αποφάσεις ΕΣΠΑ (τοποθέτησης, προϋπηρεσίας, μεταπτυχιακών)
Βελισσάρης Δημήτριος ΠΕ03   Μισθοδοσία Μονίμων και Αναπληρωτών μέσω ΔΙΑΣ. - ΑΠΔ  ΙΚΑ -  Συνταξιοδοτικά - Πλεονάσματα Κενά - Χορήγηση ΜΚ σε μονίμους εκπαιδευτικούς -Αποδοχές αναδρομικού Διορισμού, Διαθέσεις

ΤΜΗΜΑ Γ΄  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

τ. 2237080246

ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ Π.Δ. 18 ΑΡΘ.52 ΠΑΡ. 5 (ΦΕΚ 31Α/23-02-2018)
Τσακανίκα Μαργαρίτα ΠΕ02 Αναγνώριση μεταπτυχιακού /Διδακτορικού  - Άδεια Ιδιωτικού Έργου - Δεύτερη Ειδικότητα  - Βαθμολογική Κατάταξη Εκπ/κών  - Βιβλίο Περικοπής - Πρακτικά Διεύθυνσης - Αποσπάσεις (εντός/εκτός ΠΥΣΔΕ)  - Μεταθέσεις - Διαθέσεις (ενημέρωση ψηφιακών αρχείων προσωπικού Β/θμιας της ΠΕ Ευρυτανίας), ΚΠΓ, Στατιστικά, edatacenter, MAΔ, έκτακτα οικονομικά
Καρφής Δημήτριος ΠΕ78/ Νομικής Δικαστικές Αγωγές, Αρχειοθέτηση

ΤΜΗΜΑ Δ΄  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

τ. 2237022348

ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ Π.Δ. 18 ΑΡΘ.52 ΠΑΡ. 6 (ΦΕΚ 31Α/23-02-2018)
Κωστοπούλου Αικατερίνη ΔΕ Η/Υ                        (Αναπλ. Προϊσταμένη)

Γραμματέας ΠΥΣΔΕ - ΕΡΓΑΝΗ - Πιστοποιημένο

ς χρήστης Ηλεκτρονικού Παραβόλου μέσου ΤAΧΙS NET από το ΥΠΑΙΘ  -  ΚΠΓ - Συνταξιοδοτικά - Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού - ΕΡΓΑΝΗ - Έκτακτες Αποδοχές (Υπερωρίες κλπ)  - Μητρώο Δεσμεύσεων - Σύστημα  Πληρωμών Δαπανών -  Ισολογισμός Απολογισμός - Προϋπολογισμός - Αναλήψεις Ανακλήσεις - Αυξομείωση και αύξηση ποσοστού σε ΑΛΕ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΛΗΝΕΤ / ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

τ. 2237080247

ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 222084/ΓΔ4/27-12-2018, ΑΡΘΡΟ 9 Υ.Α. (ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018)
Τριανταφύλλου Βασίλειος,  ΠΕ86 Υπεύθυνος  MySchool - Ιστοσελίδα - Διαύγεια -  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - Καταχώριση στοιχείων στο edatacender - Καταχώριση στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ, ΚΠΓ

ΤΜΗΜΑ Ε΄  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

τ. 2237080247

ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ Π.Δ. 18 ΑΡΘ.52 ΠΑΡ. 7 (ΦΕΚ 31Α/23-02-2018)
Οικονομίδης Ιωάννης, ΠΕ01 Προϊστάμενος Μεταφορές Μαθητών - Γνησιότητα Τίτλων - Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Κενά Γενικής και Ειδικής Αγωγής

ΣΕΠ

τ. 2237080245

 
Καλτσή Θεοδώρα, ΠΕ02, ΥΣΕΠ ΣΕΠ

Προγράμματα Σχολικής Καινοτομίας.

Προγράμματα Σχολικής Καινοτομίας. (Αρ. πρωτ. 192096/Δ2/ 26-11-2014)

Σας ενημερώνουμε ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015 θα υλοποιηθούν πιλοτικές δράσεις (έργα) εκπαιδευτικής έρευνας και καινοτομίας.

Οι δράσεις εντάσσονται σε δύο μεγάλης κλίμακας Ευρωπαϊκά Έργα: το OpenDiscoverySpace, που υποστηρίζει την παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και το InspiringScienceEducation, που δίνει έμφαση στα Μαθηματικά, στις Φυσικές Επιστήμες και στην Τεχνολογία.

Tags: 

20ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2015

astronomy

20ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2015.

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος προκηρύσσει τον 20ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής 2015.

Δείτε το σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 190940/Δ2/ 25/11/2014

Tags: 

Διαχείριση διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2014 ? 2015

Διαχείριση διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014 ? 2015.

Δείτε το έγγραφο (αρ. πρωτ. 190890/Δ2/25-11-2014)

Tags: 

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015.

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015 των τάξεων:

  • Α΄ Γενικού Λυκείου,
  • Β΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου,
  • Β΄ Γενικού Λυκείου και
  • Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015.

Δείτε το έγγραφο (αρ. πρωτ. 190878/Δ2/25-11-2014)

 

Tags: 

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε τριήμερο Σεμινάριο.

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε τριήμερο Σεμινάριο - Εργαστήριο  του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. Παραδοσιακοί Οικισμοί και Φύση του Κ.Π.Ε. Κόνιτσας.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 19, 20 και 21 Δεκεμβρίου 2014 στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. ΚΟΝΙΤΣΑΣ ?ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ, στην Κόνιτσα.

Κατεβάστε την πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής.

Tags: 

Έγκριση διεξαγωγής του 18ου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών Αθήνας.

 Διεξαγωγή του 18ου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών Αθήνας. 27, 28 και 29 Μαρτίου 2015 στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Ευγενίδου και του ξενοδοχείου Metropolitan στην Αθήνα.

Δείτε το σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 187117/Δ2/19-11-2014

Tags: 

Συνάντηση: "Ολοκληρωμένη προσέγγιση της κακοποίησης - παραμέλησης των παιδιών"

Η Δ/νση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Κέντρο για τη Μελέτη και Πρόληψη της Κακοποίησης-Παραμέλησης των Παιδιών του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, σας προσκαλεί στη Συνάντηση Δικτύου Επαγγελματιών με θέμα την Ολοκληρωμένη Προσέγγιση της Κακοποίησης ? Παραμέλησης των Παιδιών:
από την πρώιμη ανίχνευση στην κλινική παρέμβαση που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη στο Ξενοδοχείο President (αίθουσα Ευρώπη) στην Αθήνα.
Πρόγραμμα της Συνάντησης.

Tags: 

Νέα ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ευρυτανίας

Αυτή είναι η νέα ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ευρυτανίας. Η παρουσίαση της ύλης γίνεται (όπως και στην παλιά) με χρονολογική σειρά, όμως μπορείτε επίσης να δείτε τα άρθρα κατηγοριοποιημένα στο μενού. Στις δύο πλευρικές στήλες προβάλονται οι τελευταίες αναρτήσεις της υπηρεσίας μας στη Διαύγεια (αριστερά) και η ροή ειδήσεων του ΥΠΑΙΘ και της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας (δεξιά). Η ιστοσελίδα θα εμπλουτίζεται διαρκώς.

Η παλιά ιστοσελίδα θα πάψει να ενημερώνεται, αλλά θα εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση dide.eyr.sch.gr/old_site.html

Εάν θέλετε να υποβάλετε σχόλια ή παρατηρήσεις για τη σελίδα, μπορείτε να το κάνετε στις διευθύνσεις plinet@dide.eyr.sch.gr ή webmaster@dide.eyr.sch.gr

Μαργαρίτης Γιώργος, ΠΕ19.

Tags: 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: "Μαθαίνω την αλήθεια, λέω όχι στο τσιγάρο."

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Ενέργειες Ενημέρωσης και Υποστήριξης για την Οργάνωση και Υλοποίηση Προγράμματος Αγωγής Υγείας για το Κάπνισμα στα Σχολεία» - «Μαθαίνω την αλήθεια, λέω όχι στο τσιγάρο».

Δείτε το σχετικό έγγραφο (αρ. πρωτ. 185151/ΓΔ4/17-11-2014)

Tags: 

Πρόσκληση συμμετοχής σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «AppInventor & Alice, εφαρμογές σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα».

Πρόσκληση συμμετοχής σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «AppInventor & Alice, εφαρμογές σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα».

Προσκαλούνται οι καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ19-20 σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο που αφορά τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα AppInventor (http://appinventor.mit.edu) και Alice(http://www.alice.org) με στόχο την υποστήριξη τους στο διδακτικό τους έργο.

Tags: 

Ενημέρωση για την Ημερίδα: «Αναπτύσσοντας Κοινότητες Μάθησης μέσω της Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας»

clil

Ενημέρωση για την Ημερίδα: ?Developing Learning Communities through CLIL- Content and Language Integrated Learning? («Αναπτύσσοντας Κοινότητες Μάθησης μέσω της Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας»).

Δείτε το σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ για την ημερίδα (αρ. πρωτ. 185657/Δ6/ 17-11-2014)

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας.

Tags: 

Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Α' και Β' ΓΕΛ

Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ.

Δείτε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 184987/Δ2/17-11-2014

Tags: 

Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ΛΥΚΕΙΩΝ Ελλάδας και Κύπρου

Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες  ΛΥΚΕΙΩΝ  Ελλάδας και Κύπρου. Ανακοινοποίηση ως προς τον αριθμό των ομάδων στο FINAL FOUR.

Δείτε το σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 185220/Δ5/ 17-11-2014

Tags: 

Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών.

Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών. Θεσσαλονίκη, 21 έως 23 Νοεμβρίου 2014.

Δείτε το σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 184969/Δ2/ 17-11-2014

και περισσότερες πληροφορίες στο http://www.pess.auth.gr/el

Tags: 

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων.

Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων διοργανώνει το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Το Περιβάλλον και ο Άνθρωπος». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα. Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

1ο Συνέδριο Ιστορικής Έρευνας και Διδασκαλίας της Ιστορίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, το Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων και η Επιστημονική Ένωση «Νέα Παιδεία»
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στο 1ο Συνέδριο Ιστορικής Έρευνας και Διδασκαλίας της Ιστορίας το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 /11  και το Σάββατο 29/11/2014.

Δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα του συνεδρίου.

Tags: 

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής.

Θέμα:

«Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ? Καινοτόμες Παιδαγωγικές Πρακτικές». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 24 έως 26 Απριλίου 2015 στην Καστοριά.

Δείτε το σχετικό έγγραφο: 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής. Αρ. πρωτ. 183708/Δ2/13-11-2014.

Tags: 

Έγκριση ενημερωτικών επισκέψεων των μελών της ΜΚΟ «ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ» στα σχολεία Α/θμιας & Β/μιας Εκπ/σης της Χώρας.

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τις επισκέψεις των μελών της ΜΚΟ «ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ» στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας της Χώρας για το Σχολικό Έτος 2014?2015, προκειμένου να ενημερώσουν τους μαθητές/τριες για το ανθρωπιστικό έργο που επιτελούν.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο. (Αρ. πρωτ. 182889/13-11-2014)

Tags: 

Διοργάνωση Φεστιβάλ Σκακιού.

Η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής Ελλάδας - Ε.Σ.Σ.Κ.Ε. και η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, διοργανώνουν «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΚΑΚΙΟΥ» στις 16 Νοέμβρη 2014 στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας (Αμπλιανίτη 20-22- Λαμία) και σας προσκαλούν να λάβετε μέρος σε αυτό.

Tags: 

Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων και μαθημάτων Ε.ΠΑΛ. 2014-15

Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων και μαθημάτων Α?, Β? & Γ? Ημερησίου και Α?, Β?, Γ? & Δ? Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015.

Tags: 

Πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στις σχολικές μονάδες

Πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο - Συνεργασία Υπ. Παιδείας & Υπ. Προστασίας του Πολίτη.

Δείτε την εγκύλιο. (Αρ. πρωτ. 154819/Γ1/29-09-2014)

Προγραμματισμός τηλεδιασκέψεων

Tags: 

Υπενθύμιση: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕ19-ΠΕ20) στους νομούς Φθιώτιδας και Ευρυτανίας

sthrizw

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕ19-ΠΕ20) στους νομούς Φθιώτιδας και Ευρυτανίας από το ΠΣΔ και το σχολικό σύμβουλο πληροφορικής κ. Ηλιάδη.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής νομού Ευρυτανίας κος Ηλιάδης Κοσμάς, σας προσκαλούν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο,
που διοργανώνουν την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 στην πόλη του Καρπενησίου, με ώρα διεξαγωγής 3.00-8.30 μ.μ. στο 2ο Δημοτικό σχ. Καρπενησίου.

Δείτε αναλυτικά:

 

Tags: 

Παγκόσμια Ημέρα για το Θέατρο στην Εκπαίδευση ? 27 Νοεμβρίου

Παγκόσμια Ημέρα για το Θέατρο στην Εκπαίδευση ? 27 Νοεμβρίου.

Η 27η Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα για το Θέατρο στην Εκπαίδευση - διαβάστε το σχετικό έγγραφο. Αρ. Πρωτ. 181639/ΓΔ4/11-11-2014

Tags: 

Σεμινάριο του ΚΠΕ Μολάων: "Κάστρα και πραγματείαι. Τροφοδοσίες, ανταλλαγές, προϊόντα τότε και σήμερα."

Σεμινάριο του ΚΠΕ Μολάων: "Κάστρα και πραγματείαι. Τροφοδοσίες, ανταλλαγές, προϊόντα τότε και σήμερα."

 Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στις 16, 17 και 18 Ιανουαρίου 2015 στους Μολάους και στη Μονεμβασία και απευθύνεται σε 40 εκπαιδευτικούς καθώς και στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και της Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου.

Tags: 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο κλάδου ΠΕ01 - Θεολόγων Περιοχής Μετάθεσης Ευρυτανίας

 Επιμορφωτικό Σεμινάριο κλάδου ΠΕ01 - Θεολόγων Περιοχής Μετάθεσης Ευρυτανίας

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 10:00

1o Γυμνασίου Καρπενησίου

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους Θεολόγους Καθηγητές των Σχολείων της  Β/θμιας Εκπαίδευσης περιοχής μετάθεσης Ευρυτανίας από τον Σχολικό Σύμβουλο των Θεολόγων Δρ. κ. Δημήτριο Ε. Φύκα

Tags: 

7o πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

7o πανελλήνιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Αλλάζοντας στάσεις και συμπεριφορές μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, έρευνα, σχολικά δίκτυα, δράσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα»
Βόλος, 20-22 Μαρτίου 2015

Tags: 

Έγκριση υλοποίησης παρεμβάσεων για τη Διακοπή Καπνίσματος και την Προαγωγή της Υγείας.

Έγκριση υλοποίησης παρεμβάσεων για τη Διακοπή Καπνίσματος και την Προαγωγή της Υγείας στους μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας, στο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου»

Δείτε ολόκληρο το έγγραφο (Αρ. πρωτ. 177130/!Γ7/03-11-2014)

Tags: 

Απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. (Αρ. πρωτ. 179155/Δ2/ 06/11/2014)

Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την αριθ. 88202/25-06-2009 (Β΄1286) Υπουργική Απόφαση, απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα σε όλους τους χώρους των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάθε βαθμίδας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.
Επομένως, εκπαιδευτικοί και μαθητές δεν επιτρέπεται να καπνίζουν σε όλους τους χώρους του σχολείου.

Tags: 

7η Νοεμβρίου, ημέρα αφιερωμένη στον Εθελοντισμό για την Αιμοδοσία και το Μυελό των Οστών

ελπιδα

7η Νοεμβρίου, ημέρα αφιερωμένη στον Εθελοντισμό για την Αιμοδοσία και το Μυελό των Οστών.

Με αφορμή την καθιέρωση της 7ης Νοεμβρίου ως ημέρας αφιερωμένης στον Εθελοντισμό για την Αιμοδοσία και το Μυελό των Οστών, σας αποστέλλουμε
ενημερωτικό υλικό του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών». Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς σας.

 

Tags: 

Πρόγραμμα «Συμβιώνω με τα Ζώα γύρω μου»

Έγκριση υλοποίησης του Προγράμματος «Συμβιώνω με τα Ζώα γύρω μου» στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο (Αρ. πρωτ.  175463/Γ7/29-10-2014)

Tags: 

5ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, Δράμα 28 και 29 Νοεμβρίου 2014

5o synedrio drama

 Στη Δράμα θα πραγματοποιηθεί το 5ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, με πρωτοβουλία της Εταιρείας Επιστημών Αγωγής Δράμας. Το συνέδριο, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014.

Δείτε την πρόσκληση του συνεδρίου

 

Tags: 

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-15.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2014-2015 κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) στα Μουσικά Σχολεία,
γ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
δ) στα σχολεία Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
ε) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή και
στ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 03-11-2014 έως 30-11-2014 στις Δ/νσεις Δ.Ε.

 Διαβάστε την εγκύκλιο.

Κατεβάστε τα έντυπα αιτήσεων.

Tags: