Ιούνιος 2015

Τοποθετήσεις μετατεθέντων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ: Τοποθετήσεις μετατεθέντων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. (Αρ.Πρωτ. 103527/Ε2/29-06-2015)
Σας ενημερώνουμε ότι οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατέθηκαν το έτος 2015 με τις υπ΄αριθμ. πρωτ. 92285/Ε1/11.06.2015 (ΑΔΑ: Ω0Β9465ΦΘ3-8ΩΙ) και 96518/Ε2/17.06.2015 (ΑΔΑ: 7ΕΑ7465ΦΘ3-Λ4Υ) Υ.Α., σε όποιες περιπτώσεις έχουν υποβληθεί ενστάσεις, θα πραγματοποιηθούν μετά την εξέταση των ενστάσεων επί των μεταθέσεων από τα αρμόδια Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Tags: 

Ανακοίνωση-πρόσκληση σε ημερίδα με θέμα «Ελλάδα-Κύπρος: Παιδεία στο Επίκεντρο»

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων διοργανώνει την πρώτη ημερίδα με θέμα «Ελλάδα ? Κύπρος: Παιδεία στο Επίκεντρο».

Tags: 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης ? Ελάχιστος αριθμός μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης ? Ελάχιστος αριθμός μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων. (Αριθ. Πρωτ. Φ8/101500/Δ4/25-06-2015)

Σας γνωστοποιούμε ότι:

  • η με αρ. πρωτ. Φ12/93600/Δ4/12-06-2015 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Προϋποθέσεις λειτουργίας Τομέων ? Ειδικοτήτων της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» και η οποία αφορά τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για τμήματα Ειδικότητας της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1249 Β΄/24-06-2015.
  • σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό μαθητών της Α΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 128615/Γ2/13-09-2013 (Β΄ 2360) Υπουργική Απόφαση.

   Για τον υπολογισμό του αριθμού των τμημάτων των τάξεων του Επαγγελματικού Λυκείου να ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις.

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΓΝΟΣ

Tags: 

Έγγραφα αναπληρωτών Δ.Ε. Ευρυτανίας

      Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν όλους τους αναπληρωτές ότι οφείλουν να περάσουν από τα γραφεία της ΔΔΕ Ευρυτανίας την Τρίτη 30/6/2015 και ώρα 12:00 και εξής να παραλάβουν τα έγγραφα που αφορούν την ολοκλήρωση της σύμβασής τους. Επειδή απαιτούνται υπογραφές για το σύστημα "Εργάνη" παρακαλούνται να περάσουν αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Από τη ΔΔΕ Ευρυτανίας.

Tags: 

Πανελλήνιο συνέδριο: Αυτονομία σχολικής μονάδας

ΘΕΜΑ: «Πανελλήνιο Συνέδριο» Αρ. Πρωτ. 100222/Δ2/24-06-2015

Σας γνωστοποιούμε ότι η Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.) και ο Τομέας Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Αυτονομία σχολικής μονάδας (Διάλογος - Προβληματισμός - Διερεύνηση)».
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2015 στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Δημαρχείου Παπάγου-Χολαργού.
Το συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί Δ/θμιας Εκπ/σης όλων των ειδικοτήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://papede.wordpress.com

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/NΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Tags: 

Χαρακτηρισμός οργανικά υπεραρίθμων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ευρυτανίας στη συνεδρίαση στης 24-06-2015 με την πράξη 7 χαρακτήρισε οργανικά υπεράριθμους ονομαστικά τους εκπαιδευτικούς του πίνακα Α΄, και υπολόγισε τα οργανικά κενά των σχολείων της περιοχής ευθύνης του όπως εμφανίζονται στον πίνακα Β΄ . Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι (πίνακας Α΄) να καταθέσουν αίτηση τοποθέτησης κατά σειρά προτίμησης σε σχολείο έως την Παρασκευή 26-06-2015 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΔΔΕ Ευρυτανίας.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση και τους πίνακες.

Tags: 

Τροποποίηση αναθέσεων ΕΠΑΛ.

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 88625/Δ2/04-06-2015 εγκυκλίου με θέμα: «Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων  ΕΠΑ.Λ. και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» ( Αρ. Πρωτ. 100224/Δ2/24-06-2015)

Tags: 

Διευκρινήσεις για τα εργαστήρια κατεύθυνσης.

Διευκρινήσεις για την υπ. αρίθμ. πρωτ.: 95978/Δ4/17-06-2015/Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ./Κ.Π.

Με αφορμή ερωτήματα που ετέθησαν στην υπηρεσία μας διευκρινίζουμε ότι:
Ο αριθμός των εργαστηρίων κατεύθυνσης τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την συγκρότηση τομέα είναι σε άμεση συνάρτηση με τον χώρο στον οποίο λειτουργούν.     Το εργαστήριο θεωρείται ένα όταν λειτουργεί στον ίδιο χώρο ανεξάρτητα από το αν στο χώρο αυτό λειτουργούν περισσότερα από ένα εργαστήρια που αναφέρονται στον πίνακα του Εργαστηριακού Κέντρου.
Το εργαστήριο θεωρείται ένα, ενώ οι υπεύθυνοι εργαστηρίου μπορεί να είναι περισσότεροι, όταν το εργαστήριο λειτουργεί σε ημερήσιο και εσπερινό ωράριο, εφόσον φυσικά πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 12 της Υ.Α. 95978/Δ4/17-6-2015.  Δεν δημιουργείται άλλο εργαστήριο στον ημερήσιο κύκλο και άλλο στον εσπερινό  με τον ίδιο κωδικό εργαστηρίου.                                 
Αυτονόητο είναι ότι δεν είναι δυνατόν να οριστούν περισσότεροι του ενός υπεύθυνοι τομέα, οι οποίοι να έχουν ευθύνη για το ίδιο εργαστήριο κατεύθυνσης, με βάση το ωράριο λειτουργίας του. Οι υπεύθυνοι τομέα έχουν ευθύνη για τα εργαστήρια κατεύθυνσης του τομέα για όλα τα ωράρια λειτουργίας τους.
Δεύτερο ίδιο εργαστήριο κατεύθυνσης δημιουργείται μόνο όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 της Υ.Α 95978/Δ4/17-6-2015 και υπάρχει δεύτερος ανεξάρτητος ελεύθερος χώρος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΓΝΟΣ

Tags: 

Οργανικές υπεραριθμίες στο ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας.

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Ευρυτανίας σε συνεδρίασή του στις 22/ 6/ 2015 υπολόγισε τις οργανικές υπεραριθμίες ανά σχολείο και κλάδο, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας υπεραριθμιών.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι να αποστείλουν σχετική αίτηση στη ΔΔΕ Ευρυτανίας έως την Τετάρτη 24/6/2015 και ώρα 13.00.

Ο Διευθυντής ΔΔΕ Ευρυτανίας

ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Tags: 

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Κ΄ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων 2014 -2015.

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Κ΄ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων 2014 -2015. (Αριθμ. Πρωτ. : 97329/Δ2/19-06-2015)
Oι εργασίες της Κ?  Συνόδου θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στο χρονικό διάστημα από 6 Σεπτεμβρίου έως και 9 Σεπτεμβρίου 2015 και όχι στις αρχές Ιουλίου 2015.

Tags: 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 27ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 27ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορικής. (Αρ. Πρωτ. 96806/Δ2/18-06-2015)

Σχετικά με τον 27ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή του. Τα αποτελέσματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Φάσης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού www.pdp.gr .

Tags: 

Διευκρινήσεις σχετικά με τη μοριοδότηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Διευκρινήσεις σχετικά με τη μοριοδότηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. (Αρ.Πρωτ. Φ. 361.22/50/97520/E3/19-06- 2015)

Αναφορικά με την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, διευκρινίζουμε ότι η μοριοδότηση της διδακτικής υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά βάσει των  διατάξεων του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ50 τ. Α)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Tags: 

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (Αρ. Πρωτ.: 97095/Ε1/18-06-2015)

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015 να γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2014-2015 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

Tags: 

Χρόνος άσκησης των καθηκόντων του διευθυντή και του υποδιευθυντή των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στο άρθρο 27, παρ. 2 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α) αναφέρονται τα εξής: ?Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του διευθυντή και του υποδιευθυντή των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων?.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

Tags: 

Διευκρίνιση για το μάθημα επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Δεύτερη ξένη γλώσσα.

Διευκρίνιση για το μάθημα επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Δεύτερη ξένη γλώσσα. (Αρ. Πρωτ. 95147/Δ2/16-06-2015)

Σχετικά με το μάθημα επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) διευκρινίζεται ότι:
Η δεύτερη ξένη γλώσσα που μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές πρέπει να είναι  διαφορετική από την ξένη γλώσσα που διδάσκονται ως μάθημα Γενικής Παιδείας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Tags: 

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16.

 Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΥΝΤ: www.yen.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών/στριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.
Διαβάστε τα σχετικά έγγραφα:

Διαβιβαστικό και γενικές πληροφορίες.

Προκήρυξη εισαγωγής στις ΑΕΝ.

Tags: 

Σεμινάριο για την Αιολική Ενέργεια (δήλωση συμμετοχής)

Σεμινάριο για την Αιολική Ενέργεια (δήλωση συμμετοχής)

Διεξαγωγή επιμορφωτικού σεμιναρίου διάρκειας 4 (τεσσάρων) ωρών με θέμα «Εισαγωγή στην Αιολική Ενέργεια». Απευθύνεται στους ηλεκτρολόγους εκπαιδευτικούς (κλ. ΠΕ12, ΠΕ17, ΤΕ01, ΔΕ01), μπορούν όμως να δηλώσουν συμμετοχή και εκπαιδευτικοί από άλλες συγγενείς ειδικότητες.

Διαβάστε την πρόσκληση.

Tags: 

Φοίτηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων Τ.Ε. στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Φοίτηση Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων Τ.Ε. στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Αρ.Πρωτ.  93985/Δ3/12-6-2015)

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, κλάδων Τ.Ε. (Κοινωνικών Λειτουργών, Φυσικοθεραπευτών, Σχολικών Νοσηλευτών, Εργασιοθεραπευτών, Θεραπευτών του Λόγου), που υπηρετούν (οργανικά ή με απόσπαση ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της αρμοδιότητάς σας και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 να υποβάλουν αίτηση μέχρι 30-6-2015 στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής δια των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκπαίδευσης και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
     Στην αίτηση να αναφέρεται και η Σχολή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πατρών, Βόλου, Ηρακλείου, Σαπών Ροδόπης ,Ρόδου, Μυτιλήνης, Άργους, Κοζάνης) στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να φοιτήσει.
     Οι αιτήσεις να σταλούν με FAX στο 210 344 2193 και στη συνέχεια ταχυδρομικά.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΛΙΤΣΑΣ     

Tags: 

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου αρχίζουν από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και λήγουν την Τρίτη 7 Ιουλίου 2015.

Διαβάστε την εγκύκλιο.

Tags: 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο eTwinning σεμινάριο εξεύρεσης συνεργατών στις 25 -27 Σεπτεμβρίου 2015 στο Μονπελιέ, Γαλλία.

Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, η ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) eTwinning προσκαλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, ειδικοτήτων ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05 (Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι, Φυσιογνώστες) που θα διδάσκουν Φυσική, Χημεία ή Βιολογία σε μαθητές Γυμνασίου τη σχολική χρονιά 2015-16 να δηλώσουν συμμετοχή στο σεμινάριο εξεύρεσης συνεργατών που θα πραγματοποιηθεί στο Μονπελιέ της Γαλλίας στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2015. Θα επιλεγούν 9 εκπαιδευτικοί.
Δείτε την πρόσκληση.

Tags: 

Αποσπάσεις στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το 2015-16

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
To Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ενδιαφέρεται να αποσπάσει εκπαιδευτικούς των ακόλουθων κλάδων:

  • ΠΕ02  (Φιλολόγων)
  • ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας)
  • ΠΕ09 (Οικονομολόγων)

Tags: 

Πίνακες υποψηφίων διευθυντών για τις σχολικές μονάδες Δ.Ε. Ευρυτανίας.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τους πίνακες μορίων και προτιμήσεων των υποψηφίων διευθυντών για τις σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Ευρυτανίας, μετά την εξέταση των ενστάσεων:

Tags: 

Επιμορφωτική διημερίδα εκπαιδευτικών Γαλλικής.

Σας γνωστοποιούμε ότι ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Apf) διοργανώνει επιμορφωτική διημερίδα με τίτλο: «Ας κάνουμε ένα παιδαγωγικό μπάνιο».
Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 στην Αθήνα, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.
Τη διημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης κλάδου ΠΕ05.
Οι Διευθυντές Διευθύνσεων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διημερίδα, εφόσον δεν παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση www.apf.gr .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/NΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Tags: 

Ανανέωση άδειας υλοποίησης εκπαιδευτικών παρουσιάσεων από το Δίκτυο Μεσόγειος SOS.

Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών παρουσιάσεων των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Διαβάστε το σχετικό έγγραφο. (Αρ. Πρωτ. 90435/Δ2/08-06-2015)

 α) «Δράση για Κλίμα!», β) «Εξοικονόμηση Νερού στα Σχολεία-Watersave», γ) «Προστασία των θαλάσσιων & παράκτιων οικοσυστημάτων-Save the MED», δ) Επαναχρησιμοποίηση Νερού και ε) «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ : Το αποτύπωμα των επισκεπτών στις ακτές» από το δίκτυο Μεσόγειος SOS σε σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2015-16.

 

Tags: 

Πρόσκληση Στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα.

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο.

Έντυπο αίτησης.

Έντυπο βιογραφικού σημειώματος.

Οδηγίες συμπλήρωσης βιογραφικού.

Tags: 

Εργαστήρια Ψηφιακών Τεχνών και Ρομποτικής SmartCamp.

 Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή μαθητών/τριων 14-18 ετών στα Εργαστήρια Ψηφιακών Τεχνών και Ρομποτικής  SmartCamp του Εργαστηρίου Ολοκλήρωμένων Συστημάτων του ΙΠΤ  - ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
Νέα προθεσμία Τετάρτη 10 Ιουνίου.

Περισσότερες πληροφορίες και φόρμα αίτησης εδώ: http://smart-camp.iit.demokritos.gr/registration-form

Tags: 

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αρ.Πρωτ. Φ.361.22/ 40 / 87831 /E3/3?6-2015
ΣΧΕΤ.: 1. Φ.361.22/27/80025/Ε3/19-5-2015 ( ΑΔΑ: 6Ι5Β465ΦΘ3-ΨΕ2 )
            2. Φ.361.22/29/81443/Ε3/21-5-2015
    Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά δύο εργάσιμες ημέρες. Συνεπώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Ιουνίου 2015.
    Επισημαίνουμε ότι ανάλογα παρατείνεται η διήμερη προθεσμία υποβολής των συμπληρωματικών της αίτησης δικαιολογητικών. η οποία λήγει στις 9/6/20105.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Tags: 

Ενημέρωση Γυμνασίων όλης της χώρας για την εφαρμογή προγράμματος ECOMOBILITY ? Οικολογική Μετακίνηση.

Ενημέρωση Γυμνασίων όλης της χώρας για την εφαρμογή προγράμματος ECOMOBILITY ? Οικολογική Μετακίνηση
(Αρ. Πρωτ.: 86462/Δ2/02-06-2015)

Σας ενημερώνουμε ότι την επόμενη σχολική χρονιά 2015-2016 θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «ECOMOBILITY ? Οικολογική Μετακίνηση 2015-16», το οποίο διοργανώνεται από την αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ECOCITY.
Το ανωτέρω πρόγραμμα, απευθύνεται σε μαθητές της Γ? τάξης των Γυμνασίων όλης της χώρας και αφορά στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών, μέσω προετοιμασίας εργασιών και κατάθεσης προτάσεων σε ειδικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία και εμπλοκή Τοπικών Αρχών, φορέων, επιστημόνων, Μέσων Ενημέρωσης και πολιτών. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανατροπή της αλόγιστης χρήσης αυτοκινήτων και ο προσανατολισμός στις Πράσινες Μεταφορές στις πόλεις.
Η έγκαιρη ενημέρωση των εφήβων σε περιβαλλοντικά θέματα, όπως φάνηκε από την εμπειρία προηγούμενων ετών, αποδεικνύεται εξαιρετικά σημαντική για την υιοθέτηση οικολογικών στάσεων και συμπεριφορών αναφορικά με το πρόβλημα της μετακίνησης στις πόλεις.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία Ecocity στο τηλέφωνο: 210-6196757, fax: 210-6196958 και e-mail: info@ecocity.gr.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕ
AΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Tags: 

Eκπαιδευτικό πρόγραμμα: "Πρώτη Ώρα: Σινεμά"

Πρώτη Ώρα: Σινεμά (Αρ. Πρωτ. 86212/Δ2/29-05-2015)
Απαντώντας σε σχετικό αίτημά σας για έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος και  μετά τη γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 25/05-05-2015 του Δ.Σ), σας γνωρίζουμε ότι:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  με τίτλο: «Πρώτη Ώρα: Σινεμά» που έχει δημιουργηθεί από την Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια παιδαγωγικής και επιστημονικής καταλληλότητας και ως εκ τούτου εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2015-2016.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου και θα διεξαχθεί
 με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών μονάδων. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται:
στα τηλ. 210-6061108 και 210-60611413 και
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  info@aiff.gr και program@aiff.gr .

O ΔΙΕΥΘΥΝTΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Tags: 

Πρόγραμμα «Σχολεία ψηφιακά, διαπολιτισμικά, προσανατολισμένα σε project στη Νοτιοανατολική Ευρώπη»

Πρόγραμμα «Σχολεία ψηφιακά, διαπολιτισμικά, προσανατολισμένα σε project στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» (Αρ. Πρωτ. 86901/Δ2/02-06-2015)

Σας γνωστοποιούμε ότι το Goethe  -Institut  διοργανώνει το πρόγραμμα «Σχολεία ψηφιακά, διαπολιτισμικά, προσανατολισμένα σε project στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» με στόχο την προώθηση της εκμάθησης και της διδασκαλίας που υποστηρίζονται από τα ψηφιακά μέσα και απευθύνεται σε σχολεία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά τη χρονική περίοδο 2015-2017.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, στις οποίες διδάσκονται τα γερμανικά ως ξένη γλώσσα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210-3661 006 και στην ιστοσελίδα www.goethe.de/griechenland .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Tags: