Ιούνιος 2016

Πανελλαδικό Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας

Σας γνωστοποιούμε ότι η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων διοργανώνει Ετήσιο Συνέδριο με θέματα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Εργαστηριακών Εφαρμογών.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 5 έως και 9 Σεπτεμβρίου 2016, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Πειραιώς 256) και ώρες 09.00 - 14.00 και 16.00 - 20.00.

Το συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ08, με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Για τη χορήγηση των αδειών για τη συμμετοχή στο Συνέδριο ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) σε συνδυασμό με τις με αρ πρωτ. Φ353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 (Β΄ 2214) και Φ353.1/10/58660/Δ1/26-04-2013 (Β΄ 1186) Υ.Α. συμπλήρωσης ? τροποποίησης των αρμοδιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.art-teachers.com.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Προγραμματισμός Εξετάσεων Σεπτεμβρίου και Έναρξη Μαθημάτων Σχολικού έτους 2016-2017

Οι εξετάσεις κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους 2016-2017, προγραμματίζονται και ολοκληρώνονται από την 1η έως τη 9η Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με το Π.Δ 56/2016 (ΦΕΚ 91 Α΄).

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Προϋποθέσεις λειτουργίας Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2016-17

Μετά την έκδοση της με αριθμ. Φ2/88938/Δ4/01-06-2016 (Β΄ 1567) Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ και Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. και της σχετικής εισήγησης του Ι.Ε.Π. (υπ΄ αριθμ. 14/2016 Πράξη Δ.Σ.), σας αποστέλλουμε οδηγίες σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της Α΄ και Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

«Ανανέωση έγκρισης εκπαιδευτικού υλικού και ενημερωτικών δράσεων από τη Φωτοκύκλωση ΑΕ σε σχολικές μονάδες της Α?/θμιας και Β?/θμιας Εκπ/σης για το Σχολικό Έτος 2016-2017

Σε απάντηση του υπ? αρ. πρωτ. 94841/Δ2/9-6-2016 εισερχομένου εγγράφου και έχοντας υπόψη την υπ? αρ. πρωτ. 9952/29-09-2014 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ? αριθ. 55/15-09-2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι οι ενημερωτικές δράσεις της εταιρείας Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων φωτιστικών λαμπτήρων και μικροσυσκευών ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. είναι παιδαγωγικά κατάλληλες για τη διεξαγωγή τους σε σχολικές μονάδες της Α?/θμιας και Β?/θμιας Εκπαίδευσης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό (video) παραμένει το ίδιο.

Δείτε τη συνέχεια στο σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Έγκριση εκπαιδευτικής δραστηριότητας με την ονομασία «Ταξιδιώτης της γραφής» του Ιδρύματος Ευγενίδου

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 20/21-04-2016 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2016-2017 και εφεξής η εκπαιδευτική δραστηριότητα «Ταξιδιώτης της γραφής» που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα των τάξεων: Γ?, Δ΄, Ε΄ και Στ? Δημοτικού Σχολείου καθώς και σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Ενημέρωση σχετικά με το μάθημα Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-17

Κατά το σχολικό έτος 2016-17, στην Α΄ και Β΄ Λυκείου των ΕΠΑ.Λ., στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, θα αξιοποιηθούν τα εγχειρίδια «Νέα Ελληνικά» των Κ. Αγγελάκου, Χρ. Αργυροπούλου, Α. Καραβέλη και Μ. Ραυτοπούλου για την Α΄ τάξη και «Νέα Ελληνικά» των Κ. Αγγελάκου, Χρ. Δελή, Ελ. Κατσαρού, Κ. Κωνσταντινίδη και Δ. Μπαλιάμη-Στεφανάκου για τη Β΄ τάξη. Τα εγχειρίδια αυτά, σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν ήδη αναρτημένα στη διεύθυνση: http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/ και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ02 έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να τα αναζητήσουν. Σε κάθε περίπτωση, σε έντυπη μορφή θα βρίσκονται έγκαιρα στα σχολεία.

Δείτε τη συνέχεια στο σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Έγκριση του προγράμματος του Σ.Κ.Ε.Π. "Αποτυπώματα 2016-2017"

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 17/26-05-2016 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2016-2017 η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των Ειδικών Σχολείων της χώρας στα διαδραστικά εργαστήρια του Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Αποτυπώματα 2016-2017». Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του προγράμματος από τις σχολικές μονάδες είναι προαιρετική και μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της σχολικής ζωής και του πολιτισμού μετά από συνεννόηση και με την ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας και την σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου που έχει την ευθύνη της επιστημονικής?παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων, ενώ για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών που κατέχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α΄ (Γ1.3.) ή (Γ1.4.) χορηγηθείσα για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 23, εδάφιο 4, του άρθρου 8, του ν. 4332/2015, προκειμένου να προβούν στην τακτοποί

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 23, του ν. 4332/2015 (Φ.Ε.Κ.76/τΑ΄/09-07-2015) με θέμα «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας - Τροποποίηση του ν.4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ».

Δείτε το σχετικό έγγραφο και τη συνέχεια του εδώ.

Tags: 

Οδηγίες σχετικά με την υποβολή από τους υποψηφίους αναπληρωτές ηλεκτρονικής αίτησης μέσω ΟΠΣΥΔ

Σχετικά με την υποβολή από τους υποψηφίους αναπληρωτές ηλεκτρονικής αίτησης μέσω ΟΠΣΥΔ σας ενημερώνουμε τα εξής:

(α) Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. έχουν τη δυνατότητα επικαιροποίησης / συμπλήρωσης / τροποποίησης των στοιχείων του φακέλου τους και

(β) όσοι υποψήφιοι δεν έχουν φάκελο (αφορά όσους δεν ήταν εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών από το σχολικό έτος 2012-2013 και εξής), προσέρχονται στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία του φακέλου τους, συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή), ακολουθώντας τις «Οδηγίες Συμπλήρωσης Φακέλου» που έχουν αναρτηθεί για το σκοπό αυτό στην ως άνω σελίδα.

Δείτε τη συνέχεια του εγγράφου

 

Tags: 

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016 να γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2015-2016 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

 Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ "Κωφοί και Ακούοντες εν δράσει"

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Δίου Ολύμπου, η Λέσχη για τη Διάδοση της Νοηματικής Γλώσσας, η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών & ΟΜΚΕ, ο Πολιτιστικός Οργανισμός Μακεδονίας-Θράκης Εσαεί εν Ροή,ο Σύλλογος ΑμεΑ Χανίων, ο ΟΠΑΝΔΑ Δήμου Αθηναίων, η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης διοργανώνουν για τέταρτη συνεχή χρονιά το 4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ ΚΩΦΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.

Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί από 11 έως 18 Σεπτεμβρίου 2016, σε χώρους του Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου.

Δείτε τη συνέχεια στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2016-17

Δείτε τον πίνακα με τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α τάξη γυμνασίου των μουσικών σχολείων το σχολικό έτος 2016-2017 στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας

Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας διοργανώνει την «Καλοκαιρινή Εκστρατεία για την προώθηση της Ανάγνωσης και της Δημιουργικότητας 2016» και αναπτύσσει το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών, συντονίζοντας και αυτό το καλοκαίρι 3.200 δράσεις σε όλη την Ελλάδα, με θέμα «Γίνε εξερευνητής του κόσμου» !

Από τις 15  Ιουνίου ως τις 15 Σεπτεμβρίου 2016,  γονείς και παιδιά αναλαμβάνουν καθημερινά μία αποστολή: με αφετηρία τη βιβλιοθήκη τους και οδηγό ένα προσωπικό ημερολόγιο εξερεύνησης, παρατηρούν, συγκρίνουν, καταγράφουν και δημιουργούν, γνωρίζοντας τον κόσμο με τον δικό τους τρόπο. Οι 125 βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, λαμβάνουν μέρος σε ένα πανελλήνιο παιχνίδι που αναδεικνύει δεινούς εξερευνητές και ταυτόχρονα δημιουργεί νέες δυνατότητες συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των βιβλιοθηκών, ως κέντρα γνώσης και δημιουργικότητας σε κάθε κοινότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να αντλείτε πληροφορίες από τα επισυναπτόμενα έγγραφα & την ηλεκτρονική διεύθυνση www.facebook.com/NLGREECE.ή να απευθύνεστε στο τηλ. 210-3382541.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Εξετάσεις ειδικών μαθημάτων

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενόψει της έναρξης των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων, υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, θα διενεργηθούν από 16 Ιουνίου μέχρι και 27 Ιουνίου.

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου.

Tags: 

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. αρχίζουν από την Τετάρτη 15 Ιουνίου και λήγουν την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχολείων για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 2016

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2016, καλούμε όσα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να συμμετάσχουν, να επιλέξουν το θέμα τους, να το αποστείλουν ηλεκτρονικά (με e-mail) στην υπηρεσία μας και, εφόσον επιθυμούν, να το «ανεβάσουν» και στο σχετικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/ctl/Edit/mid/3439/De....
Προθεσμία αποστολής των φακέλων των σχετικών δραστηριοτήτων ανά σχολείο: η Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016.
Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Διεθνής Ημέρα «Κατά της Επιθετικότητας ενάντια σε Αθώα Παιδιά (ως Θύματα)» του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 4 Ιουνίου 2016

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ΄ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας «Κατά της Επιθετικότητας ενάντια σε Αθώα Παιδιά (ως Θύματα)», (International Day of Innocent Children Victims of Aggression), όπως αυτή έχει καθιερωθεί από την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) το 1982 και είναι η 4η Ιουνίου εκάστου έτους.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη 14.06.2016, με θέμα : «Το αίμα μας ενώνει όλους»

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ΄ Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, σε συνεργασία με τη Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που είναι η 14η Ιουνίου εκάστου έτους.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Φοίτηση μονίμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού αρμοδιότητάς σας-Κοινωνικοί Λειτουργοί, Φυσικοθεραπευτές, Σχολικοί Νοσηλευτές, Εργοθεραπευτές, Θεραπευτές του Λόγου-, που υπηρετούν (οργανικά ή με απόσπαση ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της αρμοδιότητάς σας και  οι οποίοι είναι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. του κλάδου διορισμού τους και δεν διαθέτουν Παιδαγωγική Επάρκεια  και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 να υποβάλουν αίτηση μέχρι 30-6-2016 στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής δια των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκπαίδευσης και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Στην αίτηση να αναφέρεται και η Σχολή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πατρών, Βόλου, Ηρακλείου, Σαπών Ροδόπης ,Ρόδου, Μυτιλήνης, Άργους, Κοζάνης) στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να φοιτήσει.
Οι αιτήσεις να σταλούν με FAX στο 210 344 2193 και στη συνέχεια ταχυδρομικά.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Δήλωση μαθημάτων

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2016-2017 καλούνται οι μαθητές να δηλώσουν την ξένη γλώσσα που θα παρακολουθήσουν καθώς και την ομάδα προσανατολισμού.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Ορισμός εξεταστικών κέντρων ειδικών μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2016

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, θα διενεργηθούν από 16 Ιουνίου μέχρι και 27 Ιουνίου.

Δείτε το πρόγραμμα και τα εξετασρικά κέντρα στο σχετικό έγγραφο και στο δελτίο τύπου.

Tags: 

Αναλυτικό πρόγραμμα γραπτών και προφορικών εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου Ιουνίου

Σας αποστέλλουμε το αναλυτικό πρόγραμμα των γραπτών και προφορικών εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Ιουνίου 2016 που θα διενεργηθούν στις 11-12 Ιουνίου 2016 στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική  και Ισπανική επιπέδων Α (Α1 & Α2), B (B1 & B2)  και Γ (Γ1 & Γ2)  .
Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων ισχύει για όλους τους υποψηφίους. Η προσέλευση των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα, ενώ μετά τη διανομή των θεμάτων δεν γίνεται δεκτός κανένας υποψήφιος. Ο οριζόμενος χρόνος δυνατής αποχώρησης για τις ενότητες 1 «κατανόηση γραπτού λόγου» και 2 «παραγωγή γραπτού λόγου» δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας της εξέτασης κάθε μίας από τις δύο αυτές ενότητες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 της υπ? αριθμ. 14420/ΚΒ/2008 Υ.Α (ΦΕΚ 218Β). Οι Επιτροπές των Εξεταστικών Κέντρων παρακαλούνται να αναρτίσουν τις ονομαστικές καταστάσεις των υποψηφίων με την κατανομή τους ανά αίθουσα τουλάχιστον μια ημέρα πριν από τις εξετάσεις, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της αρ. 14420/ΚΒ/2008 (ΦΕΚ 218Β)Υ.Α, ώστε οι υποψήφιοι να ενημερώνονται εγκαίρως για το κτίριο και την αίθουσα εξέτασής τους.
Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΠΕΘ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 17-6-2016.
Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας

Η Ελληνική Αστυνομία προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη ιδιωτών (ανδρών ? γυναικών) και εισαγωγή τους στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων.

Δείτε την προκήρυξη.

Tags: 

Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Τομέα Παιδείας

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με σχέση εργασίας μονίμου ή ιδιωτικού δικαίου από Δημόσιες Υπηρεσίες, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) όπως ισχύει και με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 18 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3-12-2007) καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014).
Όσοι επιλεγούν, θα προταθούν να τοποθετηθούν στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ με μετακίνηση ή απόσπαση για πέντε (05) έτη, με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 καθώς και του άρθρου 38 του Ν.4314/2014.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Άδειες άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το νομοθετικό πλαίσιο χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τίθεται με τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Ε΄ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α?/30-09-1985), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37, παρ. 1 του Ν.4351/2015  (ΦΕΚ 164 τ.Α?/04-12-2015), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 51 και 53 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α?/09-02-2007), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 τ.Α?/01-07-2011). 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο.

 

Tags: 

Έγκριση υλοποίησης εργαστηρίων του Ιδρύματος Ευγενίδου

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 14/21-04-2016 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται  για το σχολικό έτος 2016-2017 η υλοποίηση δέκα (10) εργαστηρίων   που υπεβλήθησαν προς έγκριση από το  Ίδρυμα Ευγενίδου και απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Δείτε τη συνέχεια του σχετικού εγγραφου.

Tags: 

Διαβίβαση εγκυκλίου Υπουργείου Υγείας με τίτλο: Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος - 31 Μαΐου 2016, με θέμα: «Ετοιμαστείτε για την απλή συσκευασία»

Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο τη με αρ. πρ. Γ3δ/Δ/ΦΑΥ9/Γ.Π.οικ.37343/25-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΞ5Π465ΦΥΟ-ΚΒ1) εγκύκλιο του Τμήματος Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας με θέμα: Διαβίβαση εγκυκλίου Υπουργείου Υγείας με τίτλο: Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος - 31 Μαΐου 2016, με θέμα: «Ετοιμαστείτε για την απλή συσκευασία», για ενημέρωσή σας. Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και το συνοδευτικό αρχείο.

Tags: 

Άδεια λοχείας και εννεάμηνη άδεια ανατροφής σε περίπτωση διπλής υιοθεσίας

Απαντώντας στο ερώτημά σας που αφορά στο δικαίωμα χρήσης αδειών λοχείας και εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου σε περίπτωση διπλής υιοθεσίας, σας διαβιβάζουμε τη με αριθμ. πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53α/2062/3050,2776/13-5-25016 απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με την οποία «?ο εν ενεργεία υπάλληλος που υιοθετεί ταυτόχρονα δύο τέκνα διαφορετικής ηλικίας δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης της συνεχόμενης άδειας ανατροφής ή του μειωμένου ωραρίου ανάλογα με την ηλικία που έχει το μικρότερο από τα δύο τέκνα του κατά την ημερομηνία υιοθεσίας και να λάβει το υπόλοιπο των διευκολύνσεων που δικαιούται για το μεγαλύτερο τέκνο αργότερα, αθροιστικά με τις διευκολύνσεις που αντιστοιχούν στο μικρότερο τέκνο, υπό την προϋπόθεση ότι, το μεγαλύτερο τέκνο δεν έχει συμπληρώσει το τέταρτο (4ο) έτος της ηλικίας του.»

Δείτε το σχετικό έγγραφο και το ερώτημα.

Tags: