Ιούλιος 2016

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2182/14-07-2016 δημοσιεύτηκε: η με αρ. πρωτ. 108279/Δ2/01-07-2016 Υ.Α. με θέμα: «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο»

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Ενημέρωση σχετικά με το Μαθητικό Ραδιόφωνο («European School Radio»)

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν του από 28-06-2016 αιτήματος της Επιστημονικής Εταιρείας : Διαθεματικό, Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας «European School Radio» καθώς και της σχετικής επί του ιδίου θέματος εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 4/04-02-2016 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, προτείνεται η θεματική ενότητα «Μαθητικό Ραδιόφωνο» να συμπεριληφθεί και κατά το σχολικό έτος 2016-2017 στα προτεινόμενα θέματα για την υλοποίηση των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και οι Υπεύθυνοι Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων να θέτουν υπό την ευθύνη τους τις δράσεις του «European School Radio». Ταυτόχρονα, προτείνεται η Επιστημονική Εταιρία: Διαθεματικό, Διαπολιτισμικό Ραδιόφωνο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας «European School Radio» να φροντίσει για τη διευκόλυνση των σχολείων που θέλουν να συμμετέχουν στη δράση, παρέχοντας τις κατάλληλες οδηγίες και τα εργαλεία.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Δελτίο τύπου: Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι ΕΕΠ & ΕΒΠ

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την με αριθμ. πρωτ. 118640/Δ3/19-07-2016 εγκύκλιό του, καλεί όσους επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι και ανήκουν στους κλάδους του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) , για την στελέχωση των ΣΜΕΑΕ,  ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας για το σχολικό έτος 2016-2017, να υποβάλουν αίτηση με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης και μόνο στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται  από   22-07-2016  μέχρι   29-07-2016.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

 

Tags: 

Καθορισμός τύπου απολυτήριων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου

Σας  ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2129 και ημ/νία δημοσίευσης 11-07-2016 της με αριθμ. 105797/Δ4/29-06-2016 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός τύπου απολυτήριων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου» και σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β? της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2081 και ημ/νία δημοσίευσης 6-7-2016 της με αρ. 103539/Δ4/24-6-2016 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Συμπλήρωση της Υ.Α. 141641/Γ2/08-09-2014 (Β? 2470)».  

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

 

 Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ61, ΠΕ71, των κλάδων ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50, του κλάδου ΠΕ11.01 (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ) και των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης) όλων των ειδικοτήτων με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση «.50» να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017 και δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη από τους εν λόγω πίνακες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τρίτη 19 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016

Δείτε τη σχετική υπουργική απόφαση

Tags: 

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για τα σχ. έτη 2016-17 και 2017-18

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων προκηρύσσει την πλήρωση με απόσπαση των εξής θέσεων:

 Α) εκπαιδευτικών ΠΕ70, ΠΕ03, ΠΕ04.04, ΠΕ08, ΠΕ11, 

Β) εκπαιδευτικών συμβούλων και 

Γ) βιβλιοθηκονόμων 

που κενώνονται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία κατά τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 

Δείτε τη σχετική πρόσκληση, το έντυπο της αίτησης και το φύλλο μητρώου.

 

Tags: 

Επιμορφωτική Ημερίδα: «Καλλιεργώντας τις δεξιότητες του εκπαιδευτικού»

 Σας γνωστοποιούμε ότι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ) διοργανώνει ημερίδα επιμόρφωσης με τίτλο: «Καλλιεργώντας τις δεξιότητες του εκπαιδευτικού». 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί 09 Σεπτεμβρίου 2016 στην Πάρο, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικιάς. 

Την ημερίδα μπορούν να παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης όλων των ειδικοτήτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση www.pasykaga.gr. 

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Πρόσκληση- Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Δ/νση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα Σωκράτους 111, Λάρισα).

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

 

Tags: 

Μέχρι την Τετάρτη η ολική ή μερική ανάκληση προτιμήσεων στο μηχανογραφικό

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επισημαίνεται ότι την Παρασκευή 8-7-2016, έληξε η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Η δήλωση προτιμήσεων κάθε υποψηφίου στο μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο υποβλήθηκε μέσω διαδικτύου, αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής του, η οποία είναι οριστική, και μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση ή η τροποποίησή του.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των Φ.253/193309/Α5/27-11-2015 (ΦΕΚ 2647 Β΄/2015) και Φ.151/17557/ Α5/2-2-2016 (ΦΕΚ 290 Β΄/2016) Υ.Α. μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων.
Κατ? εφαρμογή των ανωτέρω, ορίζεται προθεσμία ως και την Τετάρτη 13/7/2016, μέσα στην οποία υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα το μηχανογραφικό τους δελτίο, μπορούν να ζητήσουν μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων. Δηλαδή, με αίτηση-υπεύθυνη δήλωση οι υποψήφιοι, μπορούν να ζητήσουν ΜΟΝΟ να διαγραφεί κάποια/κάποιες από τις προτιμήσεις τους και όχι βέβαια να αλλάξουν τη σειρά των προτιμήσεων ή να προσθέσουν νέες προτιμήσεις.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Ανακοίνωση ονομαστικά Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών

Από το ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας ανακοινώνονται ονομαστικά οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί και τα οργανικά κενά ανά κλάδο και σχολείο που προέκυψαν κατόπιν και της διαδικασίας των μεταθέσεων.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου που χαρακτηρίστηκαν οργανικά υπεράριθμοι να δηλώσουν έως και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016, στις 12:00  στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ευρυτανίας, αν επιθυμούν να τοποθετηθούν στις κενές οργανικές θέσεις του επισυναπτόμενου πίνακα.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και τον πίνακα.

Tags: 

Εγκύκλιος σχετικά με την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών με ελλιπή δικαιολογητικά σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας

Για την εγγραφή μαθητών από ξένα σχολεία σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, εφόσον είναι κάτοχοι «ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους», ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 3 του Π.Δ. 182/1984 (60 Α΄), όπου ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος και τα δικαιολογητικά εγγραφής τους πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα, σύμφωνα με τις με αρ. πρ. Γ2/7268/02-10-1995 και Γ2/990/05-10-1998 εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

 

Tags: 

Ανακοίνωση για Χαρακτηρισμό Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών

Από το ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας ανακοινώνονται τα οργανικά κενά ? πλεονάσματα κατά ειδικότητα και σχολική μονάδα που προέκυψαν κατόπιν και της διαδικασίας των μεταθέσεων.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά σε σχολείο και εμφανίζεται οργανική υπεραριθμία στον κλάδο τους, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, να δηλώσουν έως και τη Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016, στις 12:00  στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ευρυτανίας, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι. Όσοι δεν υποβάλουν δήλωση θα θεωρηθεί ότι δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι.
Στη συνέχεια το ΠΥΣΔΕ σε συνεδρίασή του θα χαρακτηρίσει ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς κατά σχολική μονάδα, σύμφωνα με την παρ. 3β περ. Ι και ΙΙ του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/τ.Α?/08-03-1996) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/22-05-1997) και σύμφωνα με το αρθ. 30 παρ. 3 & 4 του νέου νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19-05-2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού ?καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
Επισημαίνεται ότι η κρίση και άρση της υπεραριθμίας των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 θα γίνει ενιαία στον κλάδο. Για λόγους μόνο ενημέρωσης η περιγραφή των κενών των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 γίνεται και αναλυτικά ανά ώρες ειδικότητας, παρόλο που η κρίση και άρση της υπεραριθμίας θα γίνει ενιαία.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και τον πίνακα.

Tags: 

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Σας γνωστοποιούμε ότι το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη κατά το σχολικό έτος 2016-2017 θα υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα γίνει σε συνεννόηση των υπευθύνων του Ιδρύματος με τους Διευθυντές και τους Συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση www.laskaridou.gr ή να επικοινωνούν με την υπεύθυνη των προγραμμάτων κ. Καλή Κυπαρίσση στα τηλ. 210-4297540-1-2.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Διευκρινίσεις σχετικά με εγγραφές ? μετεγγραφές για το σχολικό έτος 2016-2017

Σε συνέχεια του υπ. αριθμ. 106270/Δ4/29-06-2016 εγγράφου με θέμα: «Εγγραφές-Μετεγγραφές για το σχολικό έτος 2016-2017», σας ενημερώνουμε ότι για τις εγγραφές των μαθητών στη Γ? τάξη των ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017 ισχύει ότι οι κάτοχοι πτυχίου Β? κύκλου Τ.Ε.Ε. (5γ) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 (5δ) δύνανται να εγγράφονται σε συγκεκριμένες ειδικότητες οι οποίες καθορίζονται αναλυτικά στην Υ.Α.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Παροχή οδηγιών σχετικά με τη μονιμοποίηση και βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε.

Με αφορμή δικά σας ερωτήματα, καθώς και των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών που έχουν ήδη συμπληρώσει διετή ευδόκιμο υπηρεσία και έχοντας υπόψη την αδυναμία εφαρμογής του Π.Δ.152/2013(Φ.Ε.Κ.240 τ.Α΄/5-11-2013, σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί διέπονται από ειδικές διατάξεις και υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ. Α΄) μόνο για όσα θέματα ρητά παραπέμπουν σε αυτόν ή δεν ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις.

Δείτε τη συνέχεια στο σχετικό έγγραφο.

Tags: