Απρίλιος 2017

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ τ.Β΄ 1405/25-04-2017 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 64379/Δ2/18-04-2017 Υ.Α. με θέμα: Λειτουργία Μουσικών Σχολείων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση ενημερωτικών ομιλιών σε σχολικές μονάδες

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται η πραγματοποίηση ενημερωτικών ομιλιών από στελέχη του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος σχετικά με τους βασικούς κανόνες ασφάλειας των θαλάσσιων αθλημάτων και των ψυχαγωγικών αθλητικών δραστηριοτήτων στη θάλασσα σε Γυμνάσια όλης της χώρας μέχρι το τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους και κατά το σχ. έτος 2017-18.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Χρόνος διενέργειας ενδοσχολικών γραπτών απολυτήριων εξετάσεων της Γ΄ τάξης ΓΕ.Λ. και της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2016-2017

Ο χρόνος διενέργειας των ενδοσχολικών γραπτών απολυτηρίων εξετάσεων στη Γ΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, της πρώτης εξεταστικής περιόδου, από την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 έως την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017. Οι εξετάσεις για τους μαθητές που απουσίαζαν δικαιολογημένα να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 30 Μαΐου 2017.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι στο αριθμ. 1367/τ. Β?/21-04-2017 Φ.Ε.Κ. έχει δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ. 63619/Δ6/13-04-2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΨΙΓ4653ΠΣ-ΔΓΟ), με θέμα «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018». Η ως άνω απόφαση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (http://depps.minedu.gov.gr).

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Διοργάνωση εθνικού τμήματος Μαθητικού Διαγωνισμού Πειραμάτων Χημείας ?CHEMISTRY REDISCOVERED?, μέσω του οποίου η Ελλάδα θα συμμετάσχει στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό»

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) είναι ΝΠΔΔ (νόμος 1804/88), θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους για θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης και εκπροσωπεί περισσότερους από 15.000 Χημικούς, εκπροσωπεί δε την Ελλάδα σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς που σχετίζονται με την Χημεία, όπως η IUPAC, EURACHEM, EUCHEMS.

Στο πλαίσιο των διεθνών εκπροσωπήσεων η ΕΕΧ δέχθηκε μία πρόσκληση από την EYCN/EuCHEMS, δηλαδή το τμήμα νέων Επιστημόνων να αναλάβει τη διενέργεια του εθνικού διαγωνισμού πειραμάτων με τον τίτλο: «CHEMISTRY REDISCOVERΕD», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Χημείας μεταξύ των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης http://www.euchems.eu/chemistry-rediscovered-european-competition/.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο, στην προκήρυξη. Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή. 

Tags: 

Πρόγραμμα Πανελληνίου Συνεδρίου Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη Θήβα

Δείτε πληροφορίες σχετικά με το Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που θα πραγματοποιηθεί στη Θήβα  από 12 έως 14 Μαΐου στο διαβιβαστικό, το πρόγραμμα και στο έγγραφο σχετικά με την εγγραφή. 

 

Tags: 

Έγκριση διοργάνωσης του 4ου Μεσογειακού Μαθητικού Συνεδρίου στη Νάπολη Ιταλίας με θέμα ?Ελληνορωμαϊκός Πολιτισμός και Ευρωπαϊκή Ιδέα: Από τη συνείδηση της Ιστορίας στη διαμόρφωση της Ευρώπης των Αξιών? - 15-19 Νοεμβρίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ που εδρεύει στην Τεργέστη Ιταλίας, στην οδό Via del Lavatoio 5, 34132 Trieste και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ, που εδρεύει στη Νάπολη Ιταλίας, στην οδό Via San Biagio dei Librai 121, 80138 Napoli, διοργανώνουν το 4ο Μεσογειακό Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Ελληνορωμαϊκός Πολιτισμός και Ευρωπαϊκή Ιδέα: Από τη συνείδηση της Ιστορίας στη διαμόρφωση της Ευρώπης των Αξιών» (?Civilt? greco-romana e idea europea: dalla coscienza storica alla creazione dei valori europei?) στις 15 ? 19 Νοεμβρίου 2017.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο και στο παράρτημα.

Tags: 

16η Διεθνής Έκθεση ζωγραφικής ?Together?

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Καλών Τεχνών για παιδιά και νέους ανθρώπους στην πόλη Hyvink?? της Φινλανδίας (Art Centre for Children and Young People) διοργανώνει τη 16η Διεθνή Έκθεση Ζωγραφικής με θέμα «Μαζί/Together» και προσκαλεί σε συμμετοχή του μαθητικού πληθυσμού ΠΕ και ΔΕ της χώρας μας σε αυτόν.

Η 16η Διεθνής Έκθεση Ζωγραφικής «Together» θα λάβει χώρα στη Villa Arttu-Πολιτιστικό Κέντρο για παιδιά και νέους στην πόλη Hyvink?? από τις 04.10.2017 έως 19.01.2018.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο και στην πρόσκληση και συνέχεια πρόσκλησης

Tags: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ - ΕΒΠ

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την με υπ΄ αριθμ. πρωτ. 65475/Δ3/20-04-2017 (ΦΕΚ 1369 τ.Β΄/21-04-2017) απόφαση, καλεί όσους επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι και ανήκουν στους κλάδους του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) για το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν αίτηση μόνο στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν.

Δείτε το δελτίο τύπου και το αντίστοιχο ΦΕΚ.

Tags: 

Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού και υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί το εκπαιδευτικό υλικό και τις εκπαιδευτικές δράσεις που έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής -«ΔΙΑΤΡΟΦΗ» «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», το οποίο έχει σχεδιαστεί από το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής & Εργασιακής Ιατρικής και απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως παιδαγωγικά κατάλληλα για την ηλικία των μαθητών στους οποίους απευθύνονται, για το σχολικό έτος 2016-17.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος Οδικής Ασφάλειας

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας με τίτλο «Μάτια ανοιχτά στο δρόμο» της Α.Ε. «Αττικές διαδρομές», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου εντός και εκτός Αττικής (δίωρο σεμινάριο και διαδικτυακή εκπαίδευση αντίστοιχα), για το σχολικό έτος 2016-2017.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 13 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών  και εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, σχολικού έτους 2017-2018

Tags: 

Άδειες εισόδου σε Λύκεια μέχρι τη λήξη των μαθημάτων

Με αφορμή το μεγάλο πλήθος αιτημάτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων για επισκέψεις τρίτων στις σχολικές μονάδες εντός ωρολογίου προγράμματος για την πραγματοποίηση ομιλιών στο πλαίσιο μαθημάτων, ενημερώσεων, δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Προκειμένου να μην διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων και η διδασκαλία της εξεταστέας-διδακτέας ύλης ενόψει των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, μέχρι τη λήξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2016-2017 δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση των ανωτέρω δράσεων εντός ωρολογίου προγράμματος.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Αναμόρφωση ωρολογίου προγράμματος

Όσον αφορά στην πορεία διδασκαλίας της εξεταστέας-διδακτέας ύλης παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γενικών Λυκείων, στα οποία παρατηρείται καθυστέρηση στη διδασκαλία των μαθημάτων που εξετάζονται και πανελλαδικά, σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων να προβούν άμεσα σε αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος με σκοπό την ολοκλήρωσή της. 

Τονίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την εξεταστέα-διδακτέα ύλη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.  

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Γνωμοδότηση για παιδαγωγική καταλληλότητα DVD

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της γνωμοδότησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 7/16-02-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται η προβολή τους εκτός σχολικών χώρων (σε κινηματογράφους), σε μαθητές/τριες Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κάτωθι DVD:

Α) ΒIBLIOTHECA ALEXANDRINA 2000 (74΄)

Β) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΣΙΑ (96΄)

Γ) ΘΕΪΚΗ ΚΡΗΤΗ (84΄)

Δ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΥΜΠΑΣ (1830-1900), ΜΑΙΚΗΝΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (47΄)

Ε) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ (1816-1888), ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (38?)

ΣΤ) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ (1809-1898), ΜΙΑ ΘΡΥΛΙΚΗ ΗΡΩΙΔΑ (26?)

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος της documenta 14 «Ερμηνείες Υλικών»

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το υπ? αριθμ. 7/16-02-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται για το χρονικό διάστημα 24 Απριλίου έως 15 Ιουνίου 2017 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της documenta 14 «Ερμηνείες Υλικών» στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ). Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η συμμετοχή σε αυτό είναι προαιρετική και δωρεάν.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Ραδιομαραθώνιος Αγάπης UNICEF 2017 ? Για κάθε παιδί που πεινάει «Δώσε Ζωή και Ελπίδα στο παιδί» ? Πέμπτη 6 Απριλίου 2017»

Σας ενημερώνουμε ότι η UNICEF, η μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση για τα παιδιά, διοργανώνει και φέτος τον Ραδιομαραθώνιο Αγάπης UNICEF 2017 ? Για κάθε παιδί που πεινάει «Δώσε Ζωή και Ελπίδα στο παιδί», για τη βελτίωση της θέσης των παιδιών στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο και στα συνοδευτικά αρχεία (1) και (2)

Tags: 

Διεξαγωγή Συνεδρίου: «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση»

Σας γνωστοποιούμε ότι το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών διοργανώνει το 2ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 28 έως και 30 Απριλίου 2017 στην Αλεξανδρούπολη, στο ξενοδοχείο ?Thraki Palace?, και μπορούν να το παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Ανακοίνωση ? πρόσκληση στο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Δείτε την  ανακοίνωση ? πρόσκληση για το Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης με τίτλο: «Αξιοποιώντας τα μουσεία, τα τοπία μνήμης και τους γεώτοπους για την εκπαίδευση του πολίτη στον 21ο αιώνα».

 

Tags: 

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2016-2017

Δείτε τις οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων όλων των τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2016-2017, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 52/22.12.2016 του Δ.Σ.).

Tags: