Σεπτέμβριος 2017

Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ? αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας, προτίθενται να διοργανώσουν ένα τμήμα σεμιναρίου εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Moodle) με θέμα «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle» για εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για συμμετοχή στη 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών ? EUSO 2018

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε ο «Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για συμμετοχή στη 16η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών ? EUSO 2018», που προκηρύσσει η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.).

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Διαδικασία διαγραφών-αποδεσμεύσεων από το πληροφοριακό σύστημα myschool

Με αφορμή τις εκ παραδρομής, μη ορθές καταχωρίσεις κατά τη διαδικασία εγγραφών των μαθητών από τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος myschool, ορίζεται το χρονικό διάστημα από 28/9/2017 (08:00 πμ) έως και 29/9/2017 (10:00 μμ) για την αποδέσμευση των εγγραφών των μαθητών για τους οποίους έχει γίνει λάθος καταχώριση. Κατά το διάστημα αυτό αποκλείεται η πρόσβαση στους φακέλους των μαθητών για το σύνολο των δημοσίων σχολείων της χώρας.

Επισημαίνεται ότι πέραν της παραπάνω προθεσμίας ουδεμία εγγραφή μπορεί να διαγραφεί.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 3321/21-09-2017 δημοσιεύτηκε: η με αρ. πρωτ. 150918/Δ2/12-09-2017 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΒΗ74653ΠΣ-ΩΙΝ) με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος ?Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία? της Β΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου».

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Ενημέρωση σχετικά με την εκπαιδευτική δράση «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα»

Σας ενημερώνουμε ότι η Κίνηση Πολιτών «Διάζωμα», η οποία έχει ως σκοπό την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης, την εξεύρεση πόρων για την αποκατάστασή τους και την ένταξή τους στην καθημερινότητά μας, προτείνει την δράση με θέμα «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα», για το σχολικό έτος 2017-18.

Η δράση απευθύνεται σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στόχος της είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να γνωρίσουν, να αγκαλιάσουν και να προστατεύσουν τα αρχαία θέατρα.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και τον αντίστοιχο  κατάλογο

Tags: 

Έγκριση οργάνωσης και διεξαγωγής Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η οργάνωση και διεξαγωγή Μαθητικών-Καλλιτεχνικών Αγώνων από το 2ο ΕΠΑ.Λ. Ν. Φιλαδέλφειας σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση του θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος-παράστασης φόρουμ με τίτλο «ΔΙΑΦΥΓΕΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2017-2018 η εφαρμογή του θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος-παράστασης φόρουμ με τίτλο «Διαφυγές», σε μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Ενημέρωση για την προνομοθετική δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων "Νεολαία 17-27"

Από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εγκρίνεται αίτημα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για ενημέρωση των Συλλόγων Διδασκόντων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σχετικά με την προνομοθετική δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία ?17??27».

Δείτε το σχετικό έγγραφο και το συνοδευτικό αρχείο

Tags: 

5ος Πανελλήνιος Ανοικτός Ατομικός Διαγωνισμός Σκακιστικού Σκίτσου

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Επετείου Μνήμης του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, ο Σκακιστικός Επιμορφωτικός Όμιλος Καλαβρύτων ? Επαρχίας (ΣΕΠΟΚΕ) διοργανώνει τον 5ο Πανελλήνιο Ανοικτό Ατομικό Διαγωνισμό Σκακιστικού Σκίτσου, στις 16-17 Δεκεμβρίου 2017, στα Καλάβρυτα.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και το συνοδευτικό αρχείο

Tags: 

6ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη της Καίτης Λασκαρίδη για το σχολικό έτος 2017- 2018

Σας ενημερώνουμε ότι το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» προκηρύσσει τον «6ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη της Καίτης Λασκαρίδη» για το σχολικό έτος 2017-2018 για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος του διαγωνισμού είναι να ενισχύσει την αυτοέκφραση των εφήβων και να υποστηρίξει το μάθημα της Λογοτεχνίας και της Έκθεσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και το συνοδευτικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 35/6-9-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., η Εθνική Λυρική Σκηνή υλοποιεί για το σχολικό έτος 2017-18 εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές/τριες Α/θμιας Εκπ/σης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και το συνοδευτικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση διεξαγωγής της 2ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης με τίτλο «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» της Κοιν.Σ.Επ. «ΡΟΗ» - Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2017

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή της 2ης Πανελλήνιας Μαθητικής Προσομοίωσης με τίτλο «Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη» της Κοιν.Σ.Επ. «ΡΟΗ» που θα διεξαχθεί από 15 έως 17 Δεκεμβρίου 2017 στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων «Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ» στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

20ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και 17η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας ? CAMERA ZIZANIO

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2017-2018 η υλοποίηση από 3 έως 10 Δεκεμβρίου 2016 του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους που θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο, την Αμαλιάδα, τα Λεχαινά, τη Γαστούνη και σε άλλες πόλεις της Ηλείας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ;» το οποίο αναπτύσσει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση είναι παιδαγωγικά κατάλληλο και μπορεί να υλοποιηθεί σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Γνωστοποίηση ΦΕΚ που αφορά σε διόρθωση σφάλματος

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 3110/08-09-2017 δημοσιεύτηκε Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 134932/Δ2/09-8-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2893/τ. Β΄/21-08-2017.

Συγκεκριμένα:στη σελίδα 30274, στη β΄ στήλη, στον 26ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται: το εσφαλμένο: «? FeC12.....» στο ορθό: «? FeCl2.....».

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση διεξαγωγής του 21ου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών Αθήνας (21st Athens Model United Nations)

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή του 21ου Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών Αθήνας (21st Athens Model United Nations) που θα πραγματοποιηθεί στις 2, 3 και 4 Μαρτίου 2018, στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Novotel.

Δείτε το σχετικό έγγραφο, το συμβόλαιο ασφάλειας, το ενημερωτικό έγγραφο και το πρόγραμμα της συνόδου. 

Tags: 

21ος Διαγωνισμός παιδικής ζωγραφικής ?ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΜΟΥ 2017?

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού και το Ινστιτούτο των Μεξικανών στο Εξωτερικό (ΙΜΕ) προσκαλούν για πρώτη φορά σε συμμετοχή και από την Ελλάδα μαθητών ηλικίας από 6 έως 14 ετών (τάξεις από Α? Δημοτικού μέχρι και Β? Γυμνασίου) να συμμετάσχουν στον 21ο Διεθνή Διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής «ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΜΟΥ» 2017, με φετινό θέμα την πεταλούδα μονάρχη και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων την 13η Οκτωβρίου 2017.

Δείτε το σχετικό έγγραφο, την προκήρυξη και ενημερωτικό έντυπο

Tags: 

Λογοτεχνικοί και μουσικοί Διαγωνισμοί της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών

Σας ενημερώνουμε ότι η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών προκηρύσσει για την τρέχουσα σχολική χρονιά λογοτεχνικούς και μουσικούς Διαγωνισμούς για μαθητές Δημοτικών σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων. Το ΙΕΠ σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 32/03-08-2017 αυτού, γνωμοδοτεί θετικά για τη συμμετοχή των μαθητών στους παραπάνω Διαγωνισμούς. Επισυνάπτονται στο παρόν οι προκηρύξεις των παραπάνω Διαγωνισμών.

Δείτε την προκήρυξη του λογοτεχνικού και του μουσικού διαγωνισμού αντίστοιχα. 

Tags: 

78ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ» - σχολικό έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 30/27-07-2017 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 78ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ», που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.) το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων, καθώς και όλων των τάξεων των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, οι οποίοι και θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση διοργάνωσης της 13ης Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών των Εφήβων (ACMUN) στο Αμερικανικό Κολλέγιο ?ΑΝΑΤΟΛΙΑ? Θεσσαλονίκης ? Φεβρουάριος 2018

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται η διεξαγωγή της 13ης Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών των Εφήβων (ACMUN), που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 9 έως και την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018, στο χώρο του Αμερικανικού Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» Θεσσαλονίκης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ30, στην Πράξη «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία ? Τάξεις Υποδοχής, για το σχολικό έτος 2017-2018»

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, προσκαλεί τους υποψηφίους για πρόσληψη (από τον οριστικό πίνακα κατάταξης) αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ30 (Κοινωνικών Λειτουργών), οι οποίοι επιθυμούν να προσληφθούν στην Πράξη Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία ? Τάξεις Υποδοχής, για το σχολικό έτος 2017-2018», να υποβάλλουν από 14/09/2017 έως και 15/09/2017 δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση στις σχολικές μονάδες που θα βρείτε στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Ενημέρωση σχετικά με σχολικά είδη της UNICEF

Σας ενημερώνουμε ότι η UNICEF διαθέτει για το σχολικό έτος 2017-18, όπως και κάθε χρόνο, μία αξιόλογη σειρά σχολικών ειδών, η αγορά των οποίων δίνει στους μαθητές/τριες τη χαρά της προσφοράς στα λιγότερο προνομιούχα παιδιά του πλανήτη. Η πώληση των ειδών UNICEF αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς τρόπους εξεύρεσης πόρων για την εξασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση για ακόμα περισσότερα παιδιά.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και το έντυπο παραγγελίας

Tags: 

Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο ?Real life stories?

Σας ενημερώνουμε ότι, εκρίθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Real life stories» που υλοποιεί ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κατά το σχολικό έτος 2017-18.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Π/κές Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκ/σης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές στα Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας αρμοδιότητάς τους κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να υποβάλουν αίτηση από 8-9-2017 μέχρι 11-9-2017 και ώρα 24.00.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2893/21-08-2017 δημοσιεύτηκε: η με αρ. πρωτ. 134932/Δ2/09-08-2017 Υ.Α (ΑΔΑ: 67ΙΕ4653ΠΣ-2ΘΟ) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου».

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Επιμορφωτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) κατά το σχολικό έτος 2017-2018

Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες θα διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις επιμορφωτικές συναντήσεις που θα διοργανώνονται από τους/τις Σχολικούς/ές Συμβούλους κλάδου ΠΕ04 και τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι/ες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους/τις Σχολικούς/ές Συμβούλους κλάδου ΠΕ04, τους/τις Υπεύθυνους/ες των οικείων Ε.Κ.Φ.Ε. και τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να προγραμματίσουν τη διεξαγωγή των συναντήσεων.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία

Σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη Φ.253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2995/Β΄/31-8-2017) Υ.Α. «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α?) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α?)  και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.», και σας επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Μετά την κατάργηση του 4ου Επιστημονικού Πεδίου «Επιστήμες της Εκπαίδευσης», σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α?), τα Επιστημονικά Πεδία διαμορφώνονται ως εξής:

1ο  Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες    

2ο  Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο  Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής     

4ο  Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική     

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο.

Tags: 

6ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης ??Γρηγόρης Πεντζίκης?? - 1η Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Δράμας και ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «eκπ@ιδευτικός κύκλος»,  προκηρύσσει για το σχολικό έτος 2017-2018 τον 6ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης» (ΥΠ.Π.Ε.Θ./157802/Γ2/02-10-2014).

Δείτε πρισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Τμήματα και ονομαστικές καταστάσεις επιμορφούμενων εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας στις δημιουργικές εργασίες

Στο πλαίσιο του Προγραμματισμού ενεργειών για την υλοποίηση από το Π.Ε.Κ Λαμίας της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με θέμα τις δημιουργικές εργασίες, το Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Λαμίας αποφάσισε για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Γενικά Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, τα εξής:

Η διεξαγωγή της Επιμόρφωσης να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 07/09/2017, από 08:30 έως 13:30.

Ο τόπος διεξαγωγής θα είναι οι εγκαταστάσεις του 2ου Γυμνάσιου Καρπενησίου.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Απάντηση αιτήματος για έγκριση διανομής αντιγράφων ντοκιμαντέρ

Εγκρίνεται η δωρεάν διανομή του ντοκιμαντέρ «Θα πέσει η νύχτα», το οποίο αναφέρεται στο Ολοκαύτωμα, σε σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας. Το ντοκιμαντέρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, ιδιαίτερα στο πλαίσιο διδασκαλίας των μαθημάτων της Ιστορίας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ιστορίης Επίσκεψις»

Σας γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ιστορίης Επίσκεψις. Μία επαναπροσέγγιση της Ιστορίας, των προβλημάτων και των μεθόδων της».

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 29-09-2017 έως 11-11-2017 στην Αθήνα.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΕΠΑ.Σ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σπουδές για μια σύγχρονη γεωργική εκπαίδευση προσφέρει ο ΕΛΓΟ ?ΔΗΜΗΤΡΑ? σε αποφοίτους της Α΄ Λυκείου μέσα από τις επαγγελματικές Σχολές. Οι αιτήσεις για εγγραφή των μαθητών ξεκινούν και υποβάλλονται στις έδρες των ΕΠΑ.Σ από 1η έως 30 Ιουνίου και από 1η εώς 14 Σεπτεμβρίου.

Η Αβερώφειος ΕΠΑ.Σ Λάρισας διαθέτει τις ειδικότητες:

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ

Η φοίτηση είναι δωρεάν, διετούς διάρκειας και υπάρχει η δυνατότητα διαμονής στο οικοτροφείο της Σχολής με δωρεάν παροχή στέγασης και σίτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αβερώφειο ΕΠΑ.Σ Λάρισας, 4Ο ΧΛΜ Λάρισας Τρικάλων, με τηλ. επικοινωνίας : 2410611092, 2410621353, email: geosxoli@otenet.gr  καθώς και στο σύνδεσμο https://www.facebook.com/geosxoli?fref=ts ο οποίος είναι ο μοναδικός  που αφορά το προφίλ που διαχειρίζεται επίσημα η Σχολή.

 

Tags: 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΛ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

Πίνακας

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από σήμερα έως και την Παρασκευή 8/9 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της ΔΔΕ Ευρυτανίας.

Πρόγραμμα συνεντεύξεων Παρασκευή 8/9

  • Πυργολιού Χρυσούλα ώρα 11.30
  • Καραγκούνης Λάμπρος ώρα 12.00

Στις 8/9 θα γίνει ανάρτηση του τελικού αξιολογικού πίνακα. Οι υποψήφιοι θα μπορούν μέχρι τη Δευτέρα 11/9 και ώρα 13.00 να υποβάλουν ένσταση σε αυτόν. 

 

Tags: 

Δηλώσεις τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν αποσπασθεί στο ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας από άλλα ΠΥΣΔΕ, καθώς και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν εσωτερική απόσπαση (εντός ΠΥΣΔΕ) να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης- απόσπασης στην ΔΔΕ Ευρυτανίας  έως την Τρίτη 5-9-2017 και ώρα 12:00 δηλώνοντας τα σχολεία προτίμησης τους και πέρα των κενών που θα βρείτε στον σχετικό πίνακα

Tags: 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2994 και ημερομηνία δημοσίευσης 31-08-2017 η με αρ. πρωτ. Φ24α/141494/Δ4/28-08-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμ. 96004/Δ4/2015 (Β΄ 1318) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.».

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 2994 και ημερομηνία δημοσίευσης 31-08-2017 η με αρ. πρωτ. Φ24α/141494/Δ4/28-08-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμ. 96004/Δ4/2015 (Β΄ 1318) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Δείτε το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα

Tags: