Σεπτέμβριος 2018

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω πέντε (5) θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας:

1. Μία (1) θέση Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Βοιωτίας

2. Μία (1) θέση Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Εύβοιας

3. Μία (1) θέση Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Ευρυτανίας

4. Μία (1) θέση Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Φθιώτιδας

5. Μία (1) θέση Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Φωκίδας,

με τριετή θητεία η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

Προθεσμία από Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 έως και Δευτέρα 08 Οκτωβρίου 2018.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2018

Οι υποψήφιοι οι οποίοι  κατέχουν πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων/ Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να εισαχθούν, από Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου μέχρι και Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: