Οκτώβριος 2018

Ανάθεση της μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Χαλκίδα στην Εστία Γνώσης και στο Πλανητάριο(Αθήνα) μαθητών, του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου

Σύμφωνα με την Υ.Α.  33120/ ΓΔ4/ 28-2-2017  ( ΦΕΚ 618 τ.Β. / 6-3-2017 )    ανακοινώνεται ότι στο ΓΕΛ Καρπενησίου, κατόπιν της σχετικής προκήρυξης, έγινε αξιολόγηση των προσφορών από την συσταθείσα επιτροπή για το σκοπό αυτό.

Δείτε εδώ

Tags: 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσεως Υποδιευθυντή στο 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου της Δ. Δ. Ε. Ευρυτανίας

Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας από την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00.

Δείτε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση μονοήμερης εκπαιδευτικήςεκδρομής στη Χαλκίδα στην Εστία Γνώσης και στο Πλανητάριο (Αθήνα) μαθητών του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου

Σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4/ 28-2- 2017 (ΦΕΚ618/τ. Β΄/ 6-3-2017) το Γενικό Λύκειο Καρπενησίου, μέσω του Διευθυντή του κ. Μελίγγα Κωνσταντίνου, προσκαλεί τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών της Α' τάξης του Λυκείου.

Δείτε εδώ

Tags: 

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητείας ΕΠΑΛ Δ. Φραγκίστας

Δείτε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευομένων Μαθητείας 2018-2019 στο ΕΠΑΛ Δ. Φραγκίστας, όπως προκύπτουν από το ΠΣΜ.

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Υπολογιστών

Tags: 

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητείας ΕΠΑΛ Καρπενησίου

Δείτε τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευομένων Μαθητείας 2018-2019 στο ΕΠΑΛ Καρπενησίου, ανά ειδικότητα Μαθητείας, όπως προκύπτουν από το ΠΣΜ.

Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Τεχνικός Δομικών Έργων

Τεχνικός Οχημάτων

Tags: 

Ενημέρωση για την αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου

Για τη φοίτηση των μαθητών/-τριών στο Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2018-2019 ισχύει η με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 120), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σας ενημερώνουμε ότι για την αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019 θα εκδοθεί νέο Προεδρικό Διάταγμα.

Δείτε εδώ

Tags: 

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητείας ΕΠΑΛ Δ. Φραγκίστας

Δείτε τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευομένων Μαθητείας 2018-2019 στο ΕΠΑΛ Δυτ. Φραγκίστας, όπως προκύπτουν από το ΠΣΜ.

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Υπολογιστών

Tags: 

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητείας ΕΠΑΛ Καρπενησίου

Δείτε τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευομένων Μαθητείας 2018-2019 στο ΕΠΑΛ Καρπενησίου, ανα ειδικότητα μαθητείας, όπως προκύπτουν από το ΠΣΜ. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Tags: