Δεκέμβριος 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ86 που επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Υποστήριξη Πιστοποίησης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής  να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Στερεάς Ελλάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι υπηρετούν με οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., έχουν δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Στερεάς Ελλάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι υπηρετούν με οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., έχουν δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Tags: 

Πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολ. έτους 2018-2019

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων για μετάθεση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολ. Έτους 2018-2019.

Αιτήσεις μεταθέσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Αιτήσεις για Μουσικά Σχολεία

Αιτήσεις από Περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ

Αιτήσεις σε ΚΕΣΥ με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Αιτήσεις για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 13-12-2018 μέχρι και 17-12-2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας.
Πληροφορίες κ. Καρφή Ροδοθέα, τηλ.2237080245.

Tags: 

Βαθμολογική αναγνώριση αδιάσπαστου τίτλου σπουδών

Σε συνέχεια της με αριθ. 200065/Ε3/21-11-2018 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα " Γνωστοποίηση διατάξεων επί των αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών (intergrated master) εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος 209892/Ε3/05-12-2018.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Tags: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΝΙΣΧ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Ανακοινώνονται οι πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ενισχυτικής διδασκαλίας και η κατανομή ωρών ειδικοτήτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Tags: 

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019

Καλούμε τους υποψηφιους εκπαιδευτικούςτων κλάδων ΠΕ02,ΠΕ03,ΠΕ04.01,ΠΕ04.2, ΠΕ85, ΠΕ06 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης, σχ. έτους 2018-2019, και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019 να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΟΠΣΥΔ από 3 Δεκεμβρίου έως και 6 Δεκεμβρίου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ και ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΑΕ

Tags: