Μάιος 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλήρωση θέσεων μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΥΜ

Tags: