Αύγουστος 2020

Ανακοίνωση σχετική με τις τοποθετήσεις αναπληρωτών

Από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας ανακοινώνετε ότι το ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας θα συνεδριάσει αύριο Πέμπτη 27/8/2020, προκειμένου να τοποθετήσει τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και εκείνους που έκαναν αίτηση για απόσπαση ενός ΠΥΣΔΕ.

Στη συνέχεια θα ανακοινώσει τα λειτουργικά κενά, προκειμένου οι αναπληρωτές που διορίστηκαν στην περιοχή ευθύνης μας, να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης.

Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών θα γίνουν σύμφωνα με την αριθμ. 104627/ΓΔ5/07-08-2020 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3344) με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).».

Σύμφωνα με την  παρ.1 του άρθρου 6:

«1. Οι προσληφθέντες προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση πρόσληψης. Εάν ο αναπληρωτής ή ωρομίσθιος τοποθετείται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας, σύμφωνα με την απόφαση τοποθέτησης. Κατ’ εξαίρεση για λόγους ανωτέρας βίας δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία, εντός της ίδιας προθεσμίας, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια στελέχη της.»

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, με πρόσληψη στη ΔΔΕ Ευρυτανίας, μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης Πρόσληψης και την ανακοίνωση των λειτουργικών κενών, να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail της Δ/νσης (mail@dide.eyr.sch.gr) συμπληρωμένα:

(α) Το Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή (που αφορά το πρόγραμμα με το οποίο έγινε η πρόσληψης τους)

(β) Την Αίτηση Δήλωσης Τοποθέτησης

που σας έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά. 

 

Tags: 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ πρόσκλησης ΕΕΠ-ΕΒΠ

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών το σχολικό έτος 2020-2021

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Tags: