Απρίλιος 2021

Ανακοίνωση για Χαρακτηρισμό Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου που ανήκουν οργανικά σε σχολείο που εμφανίζεται οργανική υπεραριθμία στον κλάδο τους, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, να δηλώσουν έως και την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ευρυτανίας αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση και τον πίνακα.

Tags: