Φεβρουάριος 2022

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι αναπληρωτές

·         Αντίγραφο πτυχίου

·         Αντίγραφο μεταπτυχιακού (εφόσον υπάρχει)

·         Αντίγραφο διδακτορικού (εφόσον υπάρχει)

·         Ιατρικές γνωματεύσεις από παθολόγο ή γενικό γιατρό και ψυχίατρο οι οποίες θα πιστοποιούν την υγεία του εκπαιδευτικού

·         Φωτοτυπία ταυτότητας

·         Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής τράπεζας ή κάποιο άλλο έντυπο στο οποίο να φαίνεται το IBANκαι ο δικαιούχος

·         Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους)

·         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους ή όσους έχουν παιδιά)

·         Βεβαίωση φοίτησης σπουδών (αν κάποιο από τα παιδιά του είναι φοιτητής/τρια)

·         Βεβαίωση ΑΦΜ

·         Βεβαίωση ΑΜΚΑ

·         Φωτοτυπία βιβλιαρίου ΙΚΑ ΕΦΚΑ-ΙΚΑ ή Βεβαίωση ΙΚΑ στην οποία να φαίνεται αν είναι παλιός ή νέος ασφαλισμένος.

·         Αν ο εκπαιδευτικός είναι ασφαλισμένος και σε άλλο ταμείο αντίστοιχο έγγραφο που να το αποδεικνύει

·         Οι άντρες αναπληρωτές πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α

·         Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν)

Παρακαλούμε πριν παρουσιαστείτε στο σχολείο τοποθέτησης να αποστείλετε με mailστο mail@dide.eyr.sch.gr συμπληρωμένο το Δελτίο Απογραφής.

Tags: