Νοέμβριος 2022

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2023

Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2023.

Η προθεσμία υποβολής είναι από Τρίτη 29-11-2022 ως και  Δευτέρα 12-12-2022. Μέσα σε αυτήν την προθεσμία, οι Αιτήσεις υποβάλλονται και καταχωρίζονται οριστικά στο ΠΣ myschool.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 

Tags: 

Διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης

Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Μονάδα Erasmus+/IKY διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης για τα ηλεκτρονικά εργαλεία SELFIE και SELFIEforTEACHERS την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου και ώρες 2-3.30 μμ.

 

Το SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies/ Αυτοαξιολόγηση για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών) είναι ένα δωρεάν, πολυγλωσσικό, διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης που βοηθά τα σχολεία γενικής παιδείας και επαγγελματικής εκπαίδευσης να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους ικανότητες.

 

Το SELFIE συγκεντρώνει ανωνύμως τις απόψεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείου σχετικά με τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας στο σχολείο τους. Αυτό πραγματοποιείται μέσω σύντομων προτάσεων, 28 και ερωτήσεων και απαντήσεων μέσω μιας απλής πενταβάθμιας κλίμακας συμφωνίας. Με βάση τα στοιχεία αυτά, το εργαλείο παράγει μια έκθεση —μια συνοπτική εικόνα («SELFIE») των δυνατών σημείων και των αδυναμιών ενός σχολείου όσον αφορά τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.

 

Το SELFIE είναι διαθέσιμο για σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης εντός και εκτός Ευρώπης, σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε σχολείο —όχι μόνο από εκείνα που διαθέτουν προηγμένα επίπεδα υποδομής, εξοπλισμού και χρήσης τεχνολογίας.

 

Έχει επίσης δημιουργηθεί μια προσαρμογή της πλατφόρμας SELFIE που απευθύνεται ειδικότερα στα σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (SELFIE for WBL).

 

Eπιπλέον, έχει αναπτυχθεί ένα νέο εργαλείο, το SELFIE for TEACHERS που απευθύνεται στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Το εργαλείο SELFIEforTEACHERS δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αξιολογούν οι ίδιοι τις ψηφιακές ικανότητές τους και την αυτοπεποίθησή τους στη χρήση ψηφιακών μέσων, καθώς και να λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με τα δυνατά σημεία και τις ελλείψεις τους, καθώς και σε ποια σημεία υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Ομάδες εκπαιδευτικών μπορούν επίσης να συνεργαστούν για να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο και να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω ψηφιακά εργαλεία διατίθενται στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_el

 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τη διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για τα ψηφιακά εργαλεία SELFIE & SELFIEforTEACHERS,  να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα google πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο, MEΧΡΙ ΤΙΣ 30/11/2022 και ώρα 15:00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBNhUcI6tw6IEUGGDNEm6-t8AufBbIshOcAUICzfhaRrT0_g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

 

εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

 

Το link για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι το εξής: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFkMjYxMjQtODJiYS00OTE4LTg4NDUtNGRiY2QxZWU0N2Ix%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226cc74baa-79ca-419b-8000-ba98ac838fa3%22%2c%22Oid%22%3a%22e24f0261-4612-424f-9090-c3b1efcf462f%22%7d

 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Tags: 

Αιρετοί Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας

Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων εκπαιδευτικών στο Ανώτατο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΥΣΔΕ-90ΓΕ46ΜΤΛΗ-96Ζ

Tags: 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Ανακοίνωση του ΙΕΠ για συμμετοχή στην 6η Επιμορφωτική Περίοδο του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων»

Διαβίβαση Ανακοίνωσης του ΙΕΠ

Πρόσκληση 

Ανακοίνωση WEB

 

Tags: 

Ενημέρωση προσληφθέντων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής/Ε.Β.Π.-Ε.Ε.Π. 3ης φάσης

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Η αίτηση-δήλωση από τους προσληφθέντες αναπληρωτές στο ΟΠΣΥΔ προτιμήσεων για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στη σχολική μονάδα που θα τοποθετηθούν από την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.

Για τα σχετικά δικαιολογητικά πατήστε εδώ 

Tags: 

Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Δείτε εδώ

 

Tags: 

Μεταθέσεις 2022 - 2023

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης που υποβλήθηκαν στη ΔΔΕ Ευρυτανίας (Σχολικό έτος 2022-2023)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

 

Περίοδος υποβολής ενστάσεων από 21-11-2022 έως και 25-11-2022

Tags: 

Σχολικοί Αθλητικοί Αγώνες σχολικού έτους 2021-2022

Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης Νίκης σε μαθητές και μαθήτριες που διακρίθηκαν στους Πανελλήνιους ή/και Παγκόσμιους Σχολικούς Αθλητικούς Αγώνες σχολικού έτους 2021-2022

Οδηγίες

Αίτηση

Tags: