Φεβρουάριος 2023

Ενιαίος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Ανάρτηση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων κ’ Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε. Ευρυτανίας

Δείτε εδώ

   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του Πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής του, ήτοι από την Τετάρτη 22/02/2023 και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 24/02/2023 και ώρα 22:59. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αίτησης για επιλογή στελεχών εκπαίδευσης https://schooldirectors.minedu.gov.gr/

 

 

Tags: 

Ομάδες Σχολείων Δ.Ε. Ευρυτανίας

Οι σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Δ.Ε. Ευρυτανίας κατατάσσονται σε ομάδες σχολείων ως ακολούθως:

Ομάδα 1 : Σχολικές μονάδες του Δήμου Καρπενησίου: 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου, Γενικό Λύκειο Καρπενησίου, 1ο ΕΠΑΛ Καρπενησίου, ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου, Γυμνάσιο – Λυκ. Τάξεις Φουρνά  (καμία όμορη ομάδα).

 Ομάδα 2 : Σχολικές μονάδες του Δήμου Αγράφων: Γυμνάσιο – Λυκ. Τάξεις Κερασοχωρίου, Γυμνάσιο Δυτ. Φραγκίστας, 1ο ΕΠΑΛ Δυτ. Φραγκίστας  (με όμορη την ομάδα 1).

 Ομάδα 3 : Σχολικές μονάδες του Δήμου Αγράφων: Γυμνάσιο – Λυκ. Τάξεις Γρανίτσας, Γυμνάσιο – Λυκ. Τάξεις Ραπτόπουλου (με όμορη την ομάδα 1).

Tags: