Μάρτιος 2023

Ανακοίνωση Αναμορφωμένου προσωρινού ενιαίου αλφαβητικού Πίνακα μοριοδότησης και Προγράμματος συνεντεύξεων των υποψήφιων Δ/ντων σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Ευρυτανίας .

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/28.02.2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Β/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας  καταρτίστηκαν και ανακοινώνονται:

α) Ο αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ευρυτανίας.

β) Ο πίνακας με το πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων.

 

Tags: 

Αμοιβαίες μεταθέσεις 2023

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023.

Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@minedu.gov.gr με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2023», μέχρι και τις 22/3/2023.

 

Αίτηση

 

Tags: 

Πρόσκληση σε Εξ Αποστάσεως Επιστημονική Εσπερίδα Τεχνητής Νοημοσύνης

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας και το 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής σας προσκαλούν στην Εξ Αποστάσεως Επιστημονική Εσπερίδα (https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/3488 ) με θέμα:

Τεχνητή Νοημοσύνη: νέες ελπίδες και παλαιοί φόβοι,

Πέμπτη, 02/03/2023 και ώρα 18:00-20:30
Webex: https://minedu-secondary.webex.com/meet/papadakis

YouTube: https://bit.ly/31RbNyG

Κεντρικός ομιλητής είναι ο Καθηγητής Δρ. Δημήτριος Καλλές (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Διευθυντής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Πληροφορική», με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνητή Νοημοσύνη – Εφαρμογές»).

Για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Π/θμια και Δ/θμια εκπαίδευση θα μιλήσουν, επίσης, οι εκπαιδευτικοί:

M.Sc Δ. Τζήμας, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής, ΠΕ.Κ.Ε.Σ Δυτικής Μακεδονίας
“Πώς μπορούμε να διδάξουμε την τεχνητή νοημοσύνη στο σχολείο και πώς η ΤΝ βοηθά στη διδασκαλία ενός μαθήματος”

M.Sc  Α. Ζαφειροπούλου, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής και Φυσικής, 11ο Γυμνάσιο Ιλίου, Γ’ Αθήνας (Δυτική Αττική),  3o ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής
“Αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στο σχολείο

Είσοδος ελεύθερη, για Εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης (όλες οι ειδικότητες), Γονείς/ΚηδεμόνεςΜαθητές/Φοιτητές και πολίτες.

Tags: