ΔΔΕ Ευρυτανίας

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2023

Ανακοίνωση Αναμορφωμένου προσωρινού ενιαίου αλφαβητικού Πίνακα μοριοδότησης και Προγράμματος συνεντεύξεων των υποψήφιων Δ/ντων σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Ευρυτανίας .

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/28.02.2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Β/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας  καταρτίστηκαν και ανακοινώνονται:

α) Ο αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ευρυτανίας.

Tags: 

Ενιαίος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Ανάρτηση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων κ’ Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε. Ευρυτανίας

Δείτε εδώ

Tags: 

Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Οριστικός Πίνακας των δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ευρυτανίας

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/25.01.2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Β/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, καταρτίστηκε και ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας των δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ευρυτανίας. Δεν ανακοινώθηκε πίνακας Μη Δεκτών Υποψηφίων διότι κρίθηκαν ως δεκτές όλες οι υποψηφιότητες.    

Tags: 

Πίνακας αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης για το σχολικό έτος 2022-23.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. ΔΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η ΔΔΕ Ευρυτανίας ανακοινώνει τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητάς της σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/17-01-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής. Δεν αναρτήθηκε πίνακας Μη Δεκτών Υποψηφίων διότι κρίθηκαν ως δεκτές όλες οι υποψηφιότητες.    

Δείτε εδώ

Tags: 

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας (Φορέας 1019-206-9921600) περιόδου Δεκεμβρίου 2022

Πατήστε εδώ

Tags: 

Παράταση προθεσμίας της προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων διευθυντών/ντριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Προκήρυξη – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας (Φορέας 1019-206-9921600) περιόδου Νοεμβρίου 2022

3η Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1992, ανακήρυξε την 3η Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, δίνοντάς μας την ευκαιρία κατανόησης σε θέματα αναπηρίας και ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία. Είναι μια μέρα που μας υπενθυμίζει την υποχρέωση διασφάλισης της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στην εκπαίδευση, βασιζόμενοι στις  αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης.

Tags: 

Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών για τις Σχολικές Μονάδες, Εργαστηριακά Κέντρα, Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Ξεκινά η διαδικασία επιλογής νέων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων, Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

 

Tags: 

Διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης

Σας ενημερώνουμε ότι η Εθνική Μονάδα Erasmus+/IKY διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης για τα ηλεκτρονικά εργαλεία SELFIE και SELFIEforTEACHERS την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου και ώρες 2-3.30 μμ.

 

Tags: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΔΔΕ Ευρυτανίας