ΔΔΕ Ευρυτανίας

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΔΕ Ευρυτανίας (Φορέας 1019-206-9921600) Περιόδου Απριλίου 2023

Οδηγίες προς τα Δημοτικά και Γυμνάσια για τη διενέργεια των Εξετάσεων Διαγνωστικού Χαρακτήρα έτους 2023

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ-Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Εκκλησιαστικών Σχολείων του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτιμήσεων σχολικών μονάδων για τοποθέτηση σε θέση Διευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας, της ΔΔΕ Ευρυτανίας

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΔΔΕ Ευρυτανίας