εκπαιδευτικοί

Τροποποίηση λειτουργικών κενών

Μετά την αποστολή των σχετικών εγγράφων από τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης μας προέκυψαν δυο (2) νέα λειτουργικά κενά

α) 1 κενό ΠΕ02 στο ΓΕΛ Καρπενησίου και

β) 1 κενό ΠΕ14(1,2,3,6) ή ΠΕ18(4,7,10,11,21,24,25,39) στο ΕΠΑΛ Καρπενησίου

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω ειδικοτήτων, εάν επιθυμούν, να τροποποιήσουν τις υποβληθείσες αιτήσεις τους ή να υποβάλουν νέες αιτήσεις και να τις αποστείλουν στα γραφεία της ΔΔΕ Ευρυτανίας έως την Τετάρτη 07-09-2016 και ώρα 12.00

Tags: 

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών για το 2016-2017

Το ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας με την πράξη 12/1-9-2016 τοποθέτησε τους εκπαιδευτικούς που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από άλλα ΠΥΣΔΕ και όσους είχαν αιτηθεί απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ όπως φαίνεται στον πίνακα.

Tags: 

Αιτήσεις για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας, που έγινε στις 26/8/2016, διαπιστώθηκαν τα λειτουργικά κενά, όπως φαίνονται στον πίνακα που επισυνάπτεται.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί
?  που κρίθηκαν οργανικά υπεράριθμοι
?  που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
?  που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας από άλλα ΠΥΣΔΕ
?  που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ
να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Τετάρτη 31 Αυγούστου και ώρα 12.00.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως, με fax και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Tags: 

Πρόσκληση ομάδα φυσικής αγωγής

Η Δ.Δ.Ε Ευρυτανίας, προκειμένου να στελεχώσει  την ομάδα Φυσικής Αγωγής σύμφωνα με την αριθ. 128616/Δ5/3-8-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ, καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 που ενδιαφέρονται, να καταθέσουν αίτηση μέχρι την Τετάρτη 31/8/2016 και ώρα 12.00.
Η αίτηση μπορεί επίσης να αποσταλεί με Fax και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Τροποποίηση απόφασης εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή δ/ντων & υποδ/ντων ΣΔΕ & υποδ/ντων ΙΕΚ

Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε την 52η απόφαση εγγραφής στην επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.

 

Tags: 

Προσλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ?ετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Εσωτερικών και ?ιοικητικής Ανασυγκρότησης

Δείτε τις προσκλήσεις του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέματα: 

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ?ετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Εσωτερικών και ?ιοικητικής Ανασυγκρότησης και

Tags: 

Σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου φοίτησης στην ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ για μισθολογική κατάταξη εκπ/κών

Δείτε το σχετικό έγγραφο και την απάντηση του ΓΛΚ.

 

Tags: 

Πρόσκληση- Εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Δ/νση Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις υπαλλήλων για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα Σωκράτους 111, Λάρισα).

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

 

Tags: 

Ανακοίνωση ονομαστικά Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών

Από το ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας ανακοινώνονται ονομαστικά οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί και τα οργανικά κενά ανά κλάδο και σχολείο που προέκυψαν κατόπιν και της διαδικασίας των μεταθέσεων.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου που χαρακτηρίστηκαν οργανικά υπεράριθμοι να δηλώσουν έως και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016, στις 12:00  στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ευρυτανίας, αν επιθυμούν να τοποθετηθούν στις κενές οργανικές θέσεις του επισυναπτόμενου πίνακα.

Tags: 

Ανακοίνωση για Χαρακτηρισμό Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών

Από το ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας ανακοινώνονται τα οργανικά κενά ? πλεονάσματα κατά ειδικότητα και σχολική μονάδα που προέκυψαν κατόπιν και της διαδικασίας των μεταθέσεων.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά σε σχολείο και εμφανίζεται οργανική υπεραριθμία στον κλάδο τους, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, να δηλώσουν έως και τη Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016, στις 12:00  στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ευρυτανίας, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι. Όσοι δεν υποβάλουν δήλωση θα θεωρηθεί ότι δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι.

Tags: 

Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016 να γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

Tags: 

Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Τροποποίηση απόφασης εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Φοίτηση μονίμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού αρμοδιότητάς σας-Κοινωνικοί Λειτουργοί, Φυσικοθεραπευτές, Σχολικοί Νοσηλευτές, Εργοθεραπευτές, Θεραπευτές του Λόγου-, που υπηρετούν (οργανικά ή με απόσπαση ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της αρμοδιότητάς σας και  οι οποίοι είναι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. του κλάδου διορισμού τους και δεν διαθέτουν Παιδαγωγική Επάρκεια  και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Tags: 

Χορήγηση-ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Τομέα Παιδείας

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με σχέση εργασίας μονίμου ή ιδιωτικού δικαίου από Δημόσιες Υπηρεσίες, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2α του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) όπως ισχύει και με τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 18 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3-12-2007) καθώς και τις διατάξεις του Ν.

Tags: 

Άδειες άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το νομοθετικό πλαίσιο χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τίθεται με τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Ε΄ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α?/30-09-1985), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37, παρ. 1 του Ν.4351/2015  (ΦΕΚ 164 τ.Α?/04-12-2015), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 51 και 53 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α?/09-02-2007), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 τ.Α?/01-07-2011). 

Tags: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - εκπαιδευτικοί