εκπαιδευτικοί

Οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής

Από το ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας ανακοινώνονται τα οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής ανά κλάδο και σχολείο.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που είναι προσωρινά τοποθετημένοι να κάνουν αίτηση- δήλωση τοποθέτησης έως την Δευτέρα  17 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ευρυτανίας προκειμένου να τοποθετηθούν στα κενά του επισυναπτόμενου πίνακα.

 

Tags: 

Υπεραριθμίες - Οργανικά κενά - Αίτηση Οργανικής Τοποθέτησης

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης

Εμβολιασμοί Εκπαιδευτικών για την COVID-19

Την Τετάρτη 14/4/2021,  η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα εκπαιδευτικού για εμβολιασμό ήταν 10/05/1978.

Tags: 

Εμβολιασμοί Εκπαιδευτικών για την COVID-19

Την Τρίτη 13/4/2021,  η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα εκπαιδευτικού για εμβολιασμό ήταν 25/04/1976.

Tags: 

Ανακοίνωση για Χαρακτηρισμό Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου που ανήκουν οργανικά σε σχολείο που εμφανίζεται οργανική υπεραριθμία στον κλάδο τους, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, να δηλώσουν έως και την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ευρυτανίας αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι.

Tags: 

Εμβολιασμοί Εκπαιδευτικών για την COVID-19

Την Πέμπτη 8/4/2021,  η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα εκπαιδευτικού για εμβολιασμό ήταν 22/09/1973.

Tags: 

Εμβολιασμοί Εκπαιδευτικών για την COVID-19

Την Τετάρτη 7/4/2021,  η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα εκπαιδευτικού για εμβολιασμό ήταν 19/11/1968.

Tags: 

Εμβολιασμοί Εκπαιδευτικών για την COVID-19

Την Τρίτη 6/4/2021,  η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα εκπαιδευτικού για εμβολιασμό ήταν 1/7/1968.

Tags: 

Εμβολιασμοί Εκπαιδευτικών για την COVID-19

Τη Δευτέρα 5/4/2021,  η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα εκπαιδευτικού για εμβολιασμό ήταν 4/9/1966.

Tags: 

Εμβολιασμοί Εκπαιδευτικών για την COVID-19

Το Σάββατο 3/4/2021,  η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα εκπαιδευτικού για εμβολιασμό ήταν 13/4/1964.

Tags: 

Υποβολή αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων 2021

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 9/4/2021. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 149641/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ:9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε..

Tags: 

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021

"Έναρξη δράσης "Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση"

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - εκπαιδευτικοί