εκπαιδευτικοί

Μαραθώνιος Βικιπαίδειας για την 25η Μαρτίου με επίκεντρο το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Σας υπενθυμίζουμε τη δράση «Μαραθώνιος Βικιπαίδειας για την 25η Μαρτίου με επίκεντρο το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο», η οποία πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ (21-10-2014, Αρ.Πρωτ.170949/Γ7) με πρωτοβουλία της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ).

Tags: 

Επιμορφωτικές Δράσεις της Δ.Δ.Ε. Δράμας.

α. Επιμορφωτική Ημερίδα, ανοιχτή για το κοινό, με θέμα: Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης και η Σχολική Διαμεσολάβηση.
β. Εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης με θέμα: Μη βίαιη επικοινωνία.

Δείτε την Προκήρυξη.

Δείτε το πρόγραμμα.

Tags: 

Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς στο CERN. - Aνακοινοποίηση στο ορθό

1ο Διεθνές Φόρουμ «Το Αρχαίο Δράμα στην Εκπαίδευση: σκέψεις? θέσεις ? αντιθέσεις»

1ο Διεθνές Φόρουμ

 

«Το Αρχαίο Δράμα στην Εκπαίδευση: σκέψεις? θέσεις ? αντιθέσεις»

30 ? 31 Ιανουαρίου 2015, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

 

Πρόσκληση - πρόγραμμα

Tags: 

Διευκρίνιση σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική ? μισθολογική εξέλιξη σε εφαρμογή του αρθρ. 97 του Ν.4310/2014.

Σας ενημερώνουμε ότι αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού στις διατάξεις του Ν.4024/2011 και για την υπηρεσιακή του κατάσταση.

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο (Α.Π.  10705/Ε2/21-1-2015)

Tags: 

Διδακτική οδηγία σχετικά με αναφορά στα γλυπτά του Παρθενώνα που περιέχεται στο βιβλίο «Ιστορία της Τέχνης» της Γ΄ Γενικού Λυκείου.

Παν. Ένωση Εκπ/κών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Αλλαγή ημερομηνίας υλοποίησης του 7ου Συνεδρίου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσής μας με θέμα: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την ΑΕΙΦΟΡΙΑ:
Αλλάζοντας στάσεις και συμπεριφορές μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, έρευνα, σχολικά δίκτυα, δράσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα», θα πραγματοποιηθεί στις 8, 9 και 10 Μαΐου στον Βόλο.

Tags: 

Τροποποίηση πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2014-2015.

Τροποποίηση πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2014-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/24.12.2014 τ.Α΄), περί κατάταξης των υποψηφίων που κατέστησαν πτυχιούχοι μετά από συμμετοχή στην ίδια εξεταστική περίοδο.

Διαβάστε την εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΙΑΛ9-Υ5Ψ)

Διαβάστε το σχετικό δελτίο τύπου για τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων.

Tags: 

Έγκριση ενημερωτικών παρεμβάσεων από τη Let?s Go Green.

Έγκριση ενημερωτικών παρεμβάσεων από τη Let?s Go Green.
Οι παρεμβάσεις έχουν στόχο την υλοποίηση εργαστηρίου κομποστοποίησης .
Η έγκριση δίδεται για το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015.

Tags: 

1ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής

1ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής με θέμα:
«Καινοτόμες Εφαρμογές στη Διδακτική Πράξη»
Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 27 έως 29 Νοεμβρίου 2015 στην πόλη της Δράμας.

Tags: 

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών με πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ?Dialogue in the Dark?

Σας γνωστοποιούμε ότι στο Θέατρο BADMINTON υλοποιείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ?Dialogue in the Dark? (Διάλογος στο Σκοτάδι).
Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε ουσιώδη παιδαγωγικά θέματα όπως:

Tags: 

Πρόσκληση για τη συμμετοχή σχολείων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. με θέμα «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» του ΚΠΕ Κρεστένων.

Το ΚΠΕ Κρεστένων ίδρυσε και συντονίζει το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» για τα σχολικά έτη 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015, σύμφωνα με την αρ.13901/Γ7/01-02-2013 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Διαβάστε την πρόσκληση για το δίκτυο.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης συμμετοχής.

Tags: 

Πρόσκληση για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΠΕΚ Τρίπολης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Επικαιροποιημένο Μητρώο Επιμορφωτών, στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο της πρόσκλησης.

Tags: 

Πρόσκληση για υποβολή σεναρίων ή/και πρακτικών διδασκαλίας για τη βιωματική μάθηση των Θετικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ανοικτό μάθημα για τις φυσικές καταστροφές.

Σας γνωρίζουμε ότι το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) ανακοινώνει τη λειτουργία κύκλου ανοιχτών μαθημάτων «Massive Open Online Course (MOOC), που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια GUPES και CUAS».

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό έγγραφο και το ενημερωτικό φυλλάδιο.

Tags: 

Πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού.

Έγγραφα σχετικά με εκλογές.

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Tags: 

Επιμορφωτικές Δράσεις της Δ.Δ.Ε. Δράμας.

Επιμορφωτικές Δράσεις της Δ.Δ.Ε. Δράμας, 7 και 8 Φεβρουαρίου 2015.

α. Επιμορφωτική Ημερίδα, ανοιχτή για το κοινό, με θέμα: Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης και η Σχολική Διαμεσολάβηση.
β. Εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης με θέμα: Μη βίαιη επικοινωνία.

Αναλυτική περιγραφή και πρόγραμμα.

Tags: 

Διδακτέα ύλη και εξεταστέα αντικείμενα για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Γενικό Λύκειο για το σχ. έτος 2014-2015.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - εκπαιδευτικοί