εκπαιδευτικοί

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε κενές οργανικές θέσεις

Ανακοινοποίηση - Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης για άρση υπεραριθμίας (σχ έτος 2019-2020)

Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης για άρση υπεραριθμίας (σχ έτος 2019-2020)

Χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Ε. – Λύση Υπεραριθμιών κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη της θέσης του Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών»

Κ α λ ο ύ μ ε τις/τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86-Πληροφορικής, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την Αριθμ. 222084/ΓΔ4 Υ.Α.

Tags: 

Εγκύκλιος έναρξης της Υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018- 2019

Οριστικοί Πίνακες μοριοδότησης αιτήσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολ. έτους 2018-2019

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 211455/Δ2/06-12-2018 Υ.Α. (Ανακοινοποίηση στο ορθό 14-12-2018) (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η) με θέμα: "Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής"

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Υποστήριξη Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ86 που επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Υποστήριξη Πιστοποίησης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής  να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Στερεάς Ελλάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι υπηρετούν με οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., έχουν δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Επιλογής, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Στερεάς Ελλάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι υπηρετούν με οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., έχουν δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Tags: 

Βαθμολογική αναγνώριση αδιάσπαστου τίτλου σπουδών

Σε συνέχεια της με αριθ. 200065/Ε3/21-11-2018 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα " Γνωστοποίηση διατάξεων επί των αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών (intergrated master) εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος 209892/Ε3/05-12-2018.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Tags: 

Ανάθεση Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Ευθύνης Σχολικών Μονάδων,Ε.Κ. και Κ.Ε.Α. σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Ανάθεση της παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης των Σχολικών Μονάδων, των ΕΚ (Εργαστηριακών Κέντρων) και των ΚΕΑ (Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία) στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με την κατανομή που αναφέρεται αναλυτικά στους ακόλουθους πίνακες 

 

Tags: 

Έναρξη λειτουργίας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας.

Χαιρετισμός προς την εκπαιδευτική κοινότητα του Οργανωτικού Συντονιστή ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας

Δρ. Χρίστου Β. Μαρκαντώνη

Συντονιστή Εκπαιδευτικού ΠΕ70

 

Δείτε εδώ 

Tags: 

Διευκρινίσεις για τον διπλασιασμό των ΜΣΔ σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταθέσεων 2018-2019

Σχετικά με τον διπλασιασμό μοριοδότησης μόνιμων εκπαιδευτικών που

υπηρέτησαν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2017-

2018 διευκρινίζονται τα εξής

Tags: 

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2018-2019, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ),
γ) στα Μουσικά Σχολεία,
δ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
ε) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και
στ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή

Tags: 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσεως Υποδιευθυντή στο 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου της Δ. Δ. Ε. Ευρυτανίας

Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας από την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00.

Δείτε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ

Tags: 

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία

Προκηρύσσουμε την πλήρωση με επιλογή είκοσι εννέα (29) θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου με τριετή θητεία η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, από Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 έως και Δευτέρα 02 Ιουλίου 2018

Tags: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Η Διεύθυνση Δια βίου Μάθησης  της Γ.Γ.Ν.Γ.&Δ.Β.Μ. καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών, για την πλήρωση με επιλογή κενών θέσεων, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

Tags: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - εκπαιδευτικοί