εκπαιδευτικοί

Δηλώσεις τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και όσων βρίσκονται στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας

Καλούνται οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί , εφόσον το επιθυμούν, καθώς και  οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ευρυτανίας να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες στις οποίες υφίστανται λειτουργικά κενά όπως αυτά φαίνονται στο συνημμένο πίνακα .  

Tags: 

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

Καλούνται οι Δ/ντριες-Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων της περιοχής ευθύνης μας να παρουσιαστούν στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 1-8-2017 και ώρα 11:00 π.μ.  Δείτε τον πίνακα

Tags: 

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ

Οι υποψήφιοι Διευθυντές καλούνται να καταθέσουν στην υπηρεσία Αίτηση - Δήλωση προτίμησης σχολικής μονάδας έως αύριο 25-7-2017 αυτοπροσώπως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με FAX.

Δείτε τον τελικό πίνακα μετά από τις ενστάσεις και τη δήλωση προτίμησης.

 

Tags: 

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολ. έτος 2016-2017 υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των οργανικών θέσεων πρόκειται να προβεί σε συμπληρωματικό διορισμό εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 2008, οι οποίοι διατέθηκαν με αποφάσεις Τμημάτων του ΑΣΕΠ για την αναπλήρωση ισάριθμων κενών θέσεων διοριστέων εκπαιδευτικών.

Tags: 

Προσωρινοί Πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16)

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί Πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) ανά μουσικό όργανο για τα μουσικά σχολεία, όπως καταρτίστηκαν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το σχολικό έτος 2017-2018 και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://e-aitisi.sch.gr.

Tags: 

Χορήγηση - ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Λαμβάνοντας υπόψη τη συσταλτική δημοσιονομική πολιτική, τη δυσκολία αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών στα διδακτικά τους καθήκοντα και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018, επιτρέπεται η χορήγηση ? ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές ως εξής:

Α. ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ? ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ.

Β. ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ- ΑΜΙΣΘΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γ. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Tags: 

Τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α? 224), όπως ισχύουν

Σας ενημερώνουμε ότι την 19η Μαΐου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4472/2017 (Α΄ 74), με το άρθρο 100 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις στα άρθρα 18 και 19 του ν. 4440/2016 (Α΄224).

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01-Θεολόγων, ΠΕ02-Φιλολόγων, ΠΕ03-Μαθηματικών, ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής

Δείτε τη σχετική απόφαση.

Tags: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - εκπαιδευτικοί