δράσεις-προγράμματα

Έγκριση παρεμβάσεων /δράσεων σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017-18

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα» για την Πρόληψη του Καπνίσματος σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την Πρόληψη του Καπνίσματος στη Μαθητική Κοινότητα, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 42/12-10-2017 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται τη συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος Πρόληψης του Καπνίσματος σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο «Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα».

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Πρόγραμμα EUROSCOLA

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν τον χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει στο Στρασβούργο την ημερίδα EUROSCOLA στις 15 Φεβρουαρίου 2018. Στην ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Tags: 

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος: «Νοιάζομαι και Δρω – Εθελοντισμός, Αλληλεγγύη, Ενεργός Πολίτης»

Σας ενημερώνουμε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω – Εθελοντισμός, Αλληλεγγύη, Ενεργός Πολίτης» το οποίο αναπτύσσει το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός» σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη είναι παιδαγωγικά κατάλληλο και μπορεί να υλοποιηθεί σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Tags: 

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος: «Νοιάζομαι και Δρω – Εθελοντισμός, Αλληλεγγύη, Ενεργός Πολίτης»

Σας ενημερώνουμε ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω – Εθελοντισμός, Αλληλεγγύη, Ενεργός Πολίτης» το οποίο αναπτύσσει το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός» σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη είναι παιδαγωγικά κατάλληλο και μπορεί να υλοποιηθεί σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Tags: 

Έγκριση περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται ως παιδαγωγικά κατάλληλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, και η συμμετοχή των μαθητών/-τριών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αυτά, κατά το σχολικό έτος 2017-18.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού και παρεμβάσεων της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως παιδαγωγικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς, επίσης και οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ενημέρωσης σχετικά με την ανακύκλωση-εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων, σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, για τη σχολική χρονιά 2017-18.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού και παρεμβάσεων της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως παιδαγωγικά κατάλληλο το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς, επίσης και οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ενημέρωσης σχετικά με την ανακύκλωση-εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων, σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, για τη σχολική χρονιά 2017-18.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση εκπαιδευτικών δράσεων του Πολιτιστικού Οργανισμού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ "Εσαεί εν ροή"

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων από τον οργανισμό ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ για μαθητές/μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την άδεια εισόδου σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Διοργάνωση Εκδηλώσεων-Δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Με αφορμή την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πρόκειται να υλοποιήσει μία σειρά εκδηλώσεων-δράσεων που σκοπό έχουν, αφενός, να ευαισθητοποιήσουν την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και το σύνολο της κοινωνίας επί ζητημάτων ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση και, αφετέρου, να αναδείξουν καλές πρακτικές στο πεδίο της ειδικής αγωγής και της ενταξιακής εκπαίδευσης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση Εκπαιδευτικού Προγράμματος με θέμα: «Γνωρίζοντας το επάγγελμα του Project Manager»

Δείτε την έγκριση και τα σχετικά έγγραφα (1), (2), (3), (4)  

Tags: 

Έγκριση προγράμματος ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως παιδαγωγικά κατάλληλο το πρόγραμμα με τίτλο «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο» της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-τριες, Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2017-18.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται ως παιδαγωγικά κατάλληλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, οι οποίες απευθύνονται σε μαθητές/-τριες, Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2017-18.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Τα σχέδια προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 27 Νοεμβρίου 2017, στον/στην αντίστοιχο/η Υπεύθυνο/η της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες έγκρισης των υποβληθέντων σχεδίων προγραμμάτων μέχρι τις 08 Δεκεμβρίου 2017.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνονται τα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα για το σχολικό έτος 2017-2018:

1. «Ημερολόγια Εκφοβισμού» (απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς)

2. «Διαδραστικό Εκπαιδευτικό Εργαλείο» (απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς)

3. «Ιστορίες από το Διαδίκτυο» (απευθύνεται σε μαθητές/τριες)

4. «Πίσω από την Οθόνη» (απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς)

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας για το σχολ. έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 43/19-10-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας και της Συλλογής Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Καρέλια» για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-18.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση προγράμματος «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η πλαστική σακούλα» του Δικτύου Μεσόγειος S.O.S.

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως παιδαγωγικά κατάλληλο το πρόγραμμα με τίτλο «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν η πλαστική σακούλα…» του δικτύου Μεσόγειος SOS, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-τριες, Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης. Το παραπάνω πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2017-18.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Παρεμβάσεις από την ιατρική οργάνωση ‘’Γιατροί του Κόσμου’’

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κλινική εξέταση, την καταγραφή και την ενημέρωση σε θέματα παιδιατρικής και οδοντιατρικής φροντίδας και στοχεύει στην πρόληψη της στοματικής υγείας και την προαγωγή της υγείας των μαθητών ΠΕ και ΔΕ , με τη βοήθεια της πλήρως εξοπλισμένης Κινητής Παιδοοδοντιατρικής Μονάδας «Λητώ». Η εν λόγω μονάδα θα επισκέπτεται τις σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα, εφόσον είναι εφικτή η τροφοδότησή της με ηλεκτρικό ρεύμα που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της.

Η έγκριση δίνεται για το σχολικό έτος 2017-18.

Tags: 

4ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: Εκπαιδευτικές Γέφυρες

H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, η Πρεσβεία της Κύπρου στην Ελλάδα – Μορφωτικό Γραφείο–Σπίτι της Κύπρου, το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος συνδιοργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα/ Διαγωνισμό: Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες.

Δείτε την έγκριση και το σχετικό έντυπο

Tags: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - δράσεις-προγράμματα