δράσεις-προγράμματα

Έγκριση προγράμματος του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 37/21-09-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται η υλοποίηση του προγράμματος «Με σύμμαχο σου τα βιβλία διώξε τη βία από τα σχολεία» κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μουσείου Ιστορίας του ΕΚΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 42/12-10-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Ιστορίας του Ε.Κ.Π.Α. για την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2017-18.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Ευγενίδου για το σχολ. έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 38/28-09-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, επανεγκρίνονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Ευγενίδου για το σχολικό έτος 2017-2018.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ραδιοφωνικές σελίδες – Η Εθνική Βιβλιοθήκη στα ραδιοκύματα του European School Radio»

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 40/05-10-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ραδιοφωνικές σελίδες - Η Εθνική Βιβλιοθήκη στα ραδιοκύματα του European School Radio», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2017-18.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κάνω Ραδιόφωνο στο European School Radio»

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Κάνω ραδιόφωνο στο European School Radio», για το σχολικό έτος 2017-18.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού και ενημερωτικής δράσης της εταιρείας Φωτοκύκλωση ΑΕ

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται ως παιδαγωγικά κατάλληλη η ενημερωτική δράση της εταιρείας «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων φωτιστικών, λαμπτήρων και μικροσυσκευών», συμπεριλαμβανομένου του νέου ενημερωτικού βίντεο ευαισθητοποίησης το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/-τριες, Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης. Η εν λόγω δράση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2017-18, κατόπιν αιτήματος των διευθύνσεων των σχολείων, από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της εταιρείας ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.

Tags: 

Εκπαιδευτικά προγράμματα και μουσειοσκευές του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδας

Σας ενημερώνουμε ότι το Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδας (ΕΜΕ) διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα στο χώρο του Μουσείου και παρέχει εκπαιδευτικό υλικό και μουσειοσκευές για χρήση μέσα στην τάξη, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές-τριες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης, με στόχο να γνωρίσουν τα ήθη και τα έθιμα της εβραϊκής θρησκείας και να έρθουν σε επαφή με τις παραδόσεις και τα σημαντικά ορόσημα της ιστορίας των Εβραίων στην Ελλάδα.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση Εκπαιδευτικού Προγράμματος με θέμα: «Μετάβαση στην εφηβεία και το σχολικό εκφοβισμό»

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων-εκπαιδευτικού υλικού για τα προγράμματα «LIFE SKILLS Ι-Δεξιότητες Ζωής: Αναπτύσσοντας ενεργούς πολίτες» , «Life Skills II-Δεξιότητες Ζωής: Αναπτύσσοντας Κοινωνικούς Επιχειρηματίες», «Shakespeare lives in schools» κλπ

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του θεσμού του σχολικού συνεταιρισμού

Σας ενημερώνουμε ότι για το τρέχον σχολικό έτος προτείνεται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του σχολικού συνεταιρισμού, βάσει της απόφασης επέκτασης του θεσμού αυτού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΦΕΚ: 1127 τ.Β?/10-05-2013 και παρ. 3 του άρθρου 46 του Ν. 1566/85, ΦΕΚ 167 τ.Α/1985).

Tags: 

Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών

Σας ενημερώνουμε ότιέχουν εγκριθεί τα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση που υλοποιούνται δωρεάν και απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

«Backpack Journalism, Γίνε αυτόνομος δημοσιογράφος, Νέα Μέσα & Τεχνολογίες ? Πολιτιστικό Ρεπορτάζ»

Dancing to Connect, Χορεύω άρα επικοινωνώ

Onassis Youth Festival 2018, Θέατρο ? Αρχαία κείμενα

Ανακαλύπτοντας την Τέχνη του ήχου και της εικόνας

Το αυθεντικό παιχνίδι

Tags: 

Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Εταιρείας SAPT Hellas ?ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ-ΣΚΥΛΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε το πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το πρόβλημα των αδέσποτων σκύλων και την υιοθεσία σκύλων με τίτλο «Εκστρατεία Ενημέρωσης», καθώς και το πρόγραμμα «Σκύλοι Θεραπευτικής Επαφής», που προτίθεται να υλοποιήσει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία SAPT Hellas (Stray Action-Pet Therapy Hellas). Η έγκριση δίδεται για το σχολικό έτος 2017-2018.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το σχολικό έτος 2017-18

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής εγκρίνεται ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητά τους τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-18.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος ?Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών? 2018

Σας ενημερώνουμε ότι, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF πραγματοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών». Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων δραστηριοτήτων του ΥΠΠΕΘ και της UNICEF για την προώθηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του παιδιού και απευθύνεται σε μαθητές όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Ενημέρωση σχετικά με την εκπαιδευτική δράση «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα»

Σας ενημερώνουμε ότι η Κίνηση Πολιτών «Διάζωμα», η οποία έχει ως σκοπό την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης, την εξεύρεση πόρων για την αποκατάστασή τους και την ένταξή τους στην καθημερινότητά μας, προτείνει την δράση με θέμα «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα», για το σχολικό έτος 2017-18.

Η δράση απευθύνεται σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στόχος της είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να γνωρίσουν, να αγκαλιάσουν και να προστατεύσουν τα αρχαία θέατρα.

Tags: 

Έγκριση του θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος-παράστασης φόρουμ με τίτλο «ΔΙΑΦΥΓΕΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2017-2018 η εφαρμογή του θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος-παράστασης φόρουμ με τίτλο «Διαφυγές», σε μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση διεξαγωγής του 20ου Συνεδρίου Model United Nations (DSAMUN) στη Γερμανική Σχολή Αθηνών ? Οκτώβριος 2017

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Ενημέρωση για την προνομοθετική δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων "Νεολαία 17-27"

Από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εγκρίνεται αίτημα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς για ενημέρωση των Συλλόγων Διδασκόντων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σχετικά με την προνομοθετική δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία ?17??27».

Δείτε το σχετικό έγγραφο και το συνοδευτικό αρχείο

Tags: 

Έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 35/6-9-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., η Εθνική Λυρική Σκηνή υλοποιεί για το σχολικό έτος 2017-18 εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές/τριες Α/θμιας Εκπ/σης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο και το συνοδευτικό έγγραφο

Tags: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - δράσεις-προγράμματα