δράσεις-προγράμματα

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

Σας γνωστοποιούμε ότι το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη κατά το σχολικό έτος 2017-2018 θα υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση www.laskaridou.gr ή να επικοινωνούν με την υπεύθυνη των προγραμμάτων κ. Καλή Κυπαρίσση στα τηλ. 210-4297540-1-2.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Λέμε την αλήθεια στην εξουσία»

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 24/08-06-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2017-2018 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Λέμε την αλήθεια στην εξουσία (Speak Truth to Power)» που υλοποιείται από το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκεια).

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση του προγράμματος του Σ.Κ.Ε.Π. «Αποτυπώματα 2017-2018»

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 14/23-03-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2017-2018 η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των Ειδικών Σχολείων της χώρας στο πρόγραμμα «Αποτυπώματα 2017-2018» του Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.).

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Ενημέρωση Γυμνασίων για τις εκστρατείες ECOMOBILITY και FREE MOBILITY 2017-18

Σας ενημερώνουμε ότι την επόμενη σχολική χρονιά 2017-2018, θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «ECOMOBILITY, Οικολογική Μετακίνηση 2017-18», που τέθηκε, με το με αρ. πρωτ. 75168/Δ2/08-05-2017 έγγραφο, υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Tags: 

Απάντηση αιτήματος για έγκριση δράσεων: Αρχαιολογία και Νεολαία: Θεσμοθέτηση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Ενημέρωση Γυμνασίων για τις εκστρατείες ECOMOBILITY και FREE MOBILITY 2017-18

Σας ενημερώνουμε ότι την επόμενη σχολική χρονιά 2017-2018, θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα «ECOMOBILITY, Οικολογική Μετακίνηση 2017-18», που τέθηκε, με το με αρ. πρωτ. 75168/Δ2/08-05-2017 έγγραφο, υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Tags: 

Έγκριση του προγράμματος του Σ.Κ.Ε.Π. «Αποτυπώματα 2017-2018»

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκε  η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των Ειδικών Σχολείων της χώρας στο πρόγραμμα «Αποτυπώματα 2017-2018» του Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2017-2018.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση ενημερωτικών επισκέψεων σε Λύκεια της χώρας

Eγκρίθηκε η παιδαγωγική καταλληλότητα του εκπαιδευτικού υλικού που υποβάλατε κατά το τρέχον σχολικό έτος, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση ενημερωτικών επισκέψεων εκπροσώπων της ΜΚΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόληψη της λοίμωξης HIV σε μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου».

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

ΓΙΟΡΤΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ? ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 2017

Το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) Ν. Ευρυτανίας σε συνεργασία με τα Σχολικά Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών του 1ου και του 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου, πιστεύοντας στην αναγκαιότητα εκλαΐκευσης και σύνδεσης των Φυσικών Επιστημών με την κοινωνία διοργανώνει για πρώτη χρονιά την «ΓΙΟΡΤΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ?

Tags: 

Έγκριση υλοποίησης ενημερωτικών δράσεων σε σχολικές μονάδες

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί η συνέχεια των προγραμμάτων κατά το σχολικό έτος 2017-18 και την είσοδο μελών της Ελληνικής Ένωσης Έρευνας και Διάσωσης Εθελοντών Αττικής (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α.) σε σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης για την ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών σε θέματα: Α΄ Βοηθειών, Βασικών αρχών πυροπροστασίας και Βασικών αρχών προστασίας από σεισμούς.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Διευκρινίσεις αναφορικά με το Εκπαιδευτικό και Ενημερωτικό υλικό για την σχολική ασφάλεια και υγιεινή

Αναφορικά με το Εκπαιδευτικό και Ενημερωτικό υλικό για την σχολική ασφάλεια και υγιεινή και τις σχετικές δράσεις, οι οποίες υλοποιούνται από εκπαιδευτικούς σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα: https://www.dropbox.com/sh/0vabjeluzoppu5q/AAAgIMcqMwIPFxOo9kvqH36Ca?dl=0 είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα έγγραφα: α) το Εκπαιδευτικό-Ενημερωτικό υλικό στη σχολική ασφάλεια και υγιεινή με τις ανάλογες δράσεις, β) η παρουσίαση του Εκπαιδευτικού-Ενημερωτικού υ

Tags: 

Ανανέωση έγκρισης υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων από το Δίκτυο Μεσόγειος S.O.S. για το Σχολικό Έτος 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης α) «Δράση για Κλίμα!», β) «Εξοικονόμηση Νερού στα Σχολεία-Watersave», γ) «Προστασία των θαλάσσιων & παράκτιων οικοσυστημάτων-Save the MED», δ) Επαναχρησιμοποίηση Νερού, ε) «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ : Το αποτύπωμα των επισκεπτών στις ακτές» και στ) «Λέμε Αντίο στην Πλαστική Σακούλα» από το δίκτυο Μεσόγειος SOS, σε σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Α?/θμιας και Β?/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2017-18, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό που εγκρίθηκε με τα υπ? αρ.

Tags: 

Πρόγραμμα ?Consumer Classroom EU Project?

Η παιδαγωγική αξία του προγράμματος ?Consumer Classroom EU Project? προκύπτει σημαντική καθώς κρίνεται ότι μπορεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών στο αντικείμενο της αγωγής του καταναλωτή, προς όφελος των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών. Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευση μπορούν να αξιοποιήσουν τους παρεχόμενους παιδαγωγικούς πόρους αγωγής καταναλωτή του δικτυακού τόπου ?Consumer Classroom EU Project? ως συμπληρωματικό υποστηρικτικό υλικό κατά την υλοποίηση δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων συναφούς περιεχομένου.

Tags: 

Έγκριση ενημερωτικών ομιλιών σε σχολικές μονάδες

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνεται η πραγματοποίηση ενημερωτικών ομιλιών από στελέχη του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος σχετικά με τους βασικούς κανόνες ασφάλειας των θαλάσσιων αθλημάτων και των ψυχαγωγικών αθλητικών δραστηριοτήτων στη θάλασσα σε Γυμνάσια όλης της χώρας μέχρι το τέλος του τρέχοντος σχολικού έτους και κατά το σχ. έτος 2017-18.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού και υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί το εκπαιδευτικό υλικό και τις εκπαιδευτικές δράσεις που έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής -«ΔΙΑΤΡΟΦΗ» «ΔΙΑΤΡΟΦΗ», το οποίο έχει σχεδιαστεί από το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής & Εργασιακής Ιατρικής και απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως παιδαγωγικά κατάλληλα για την ηλικία των μαθητών στους οποίους απευθύνονται, για το σχολικό έτος 2016-17.

Tags: 

Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος Οδικής Ασφάλειας

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας με τίτλο «Μάτια ανοιχτά στο δρόμο» της Α.Ε. «Αττικές διαδρομές», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου εντός και εκτός Αττικής (δίωρο σεμινάριο και διαδικτυακή εκπαίδευση αντίστοιχα), για το σχολικό έτος 2016-2017.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος της documenta 14 «Ερμηνείες Υλικών»

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το υπ? αριθμ. 7/16-02-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνεται για το χρονικό διάστημα 24 Απριλίου έως 15 Ιουνίου 2017 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της documenta 14 «Ερμηνείες Υλικών» στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ). Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η συμμετοχή σε αυτό είναι προαιρετική και δωρεάν.

Tags: 

Πρόγραμμα «Ερμηνείες Υλικών»

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα για Σχολεία: «Ερμηνείες Υλικών» και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Μία Εκπαίδευση», τα οποία υλοποιούνται στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης ζωγραφικής documenta 14 (εδώ)

Tags: 

48η Διεθνής Συνάντηση των Παιδιών της Ευρώπης «Joy of Europe»

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Βελιγραδίου και το Παιδικό Πολιτιστικό Κέντρο Βελιγραδίου διοργανώνουν την 48η Διεθνή Συνάντηση των Παιδιών της Ευρώπης «Joy of Europe» που θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι από 2 έως 5 Οκτωβρίου 2017 και απευθύνεται σε μαθητές από όλο τον κόσμο, ηλικίας 7 έως 14 ετών.

Θέμα της φετινής Διεθνούς Συνάντησης των Παιδιών της Ευρώπης είναι οι στίχοι του ποιήματος με τίτλο «Φτερά» του Σέρβου ποιητή Miroslav Mika Ani? :

«Κάθε παιδί έχει φτερά /μα πρέπει να θυμάται/

πού μεγαλώνουνε κρυφά/και θα πετάξει μακριά».

Tags: 

Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος

Σας γνωρίζουμε ότι τα «Προγράμματα Μαγνήτες» με Επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρ. Συμεών Ρετάλη, Καθηγητή του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, πληρούν τους εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς όρους και εγκρίνεται η διεξαγωγή των τριών επιμέρους προγραμμάτων, ήτοι:

1. Οι μαθητές γίνονται δημιουργοί των δικών τους Kinect παιχνιδιών

2. Κατασκευάζοντας το έξυπνο σπίτι με την πλακέτα Intel Galileo

3. Οι μαθητές κατασκευάζουν και προγραμματίζουν το δικό τους ρομπότ

κατά το σχολικό έτος 2016-2017 με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Tags: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - δράσεις-προγράμματα