επιμορφώσεις

Τμήματα και ονομαστικές καταστάσεις επιμορφούμενων εκπαιδευτικών Γενικών Λυκείων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας στις δημιουργικές εργασίες

Συμπληρωματικές οδηγίες για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των ΓΕ.Λ. στις δημιουργικές εργασίες

Διευκρινίσεις, οδηγίες και ενδεικτικός προγραμματισμός επιμόρφωσης εκπαιδευτικών των ΓΕ.Λ. με θέμα τις δημιουργικές εργασίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το ΠΕΚ Λαμίας για συμμετοχή σε πρόγραμμα Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Γενικά Λύκεια σχετικά με την υλοποίηση δημιουργικών εργασιών

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικό σεμινάριο-1ο Περιφερειακό Δίκτυο Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - επιμορφώσεις