μόνιμοι εκπαιδευτικοί

Ανακοινώθηκαν μόνιμοι διορισμοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πηγή άρθρου: ΔΔΕ Φλώρινας

Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 31 του νόμου 4440/2016 αναφορικά με τη χορήγηση άδειας ασθενείας τέκνων μόνιμων εκπαιδευτικών

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας σε προγράμματα Άθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού των Ο.Τ.Α.

Γνωστοποίηση διατάξεων σχετικά με αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική - μισθολογική εξέλιξη.

Εγγραφή στο RSS - μόνιμοι εκπαιδευτικοί