επαλ

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. Φ2/13727/Δ4/28-01-2016 με θέμα: «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξεων Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. , (ΦΕΚ 286/τ.Β΄/12-02-2016).

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

 

Tags: 

Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης για θέματα που αφορούν στην πρόσβαση των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013

Δείτε την Υπουργική Απόφαση για θέματα που αφορούν στην πρόσβαση των υποψηφίων για εισαγωγή  στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ..

Επίσης στο έγγραφο θα βρείτε χρήσιμες σχετικές πληροφορίες.

Tags: 

Απολυτήριες - πτυχιακές εξετάσεις και απόκτηση πτυχίου μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 3475/2006 (Α΄ 146) σχολικού έτους 2014-2015.

Αριθμός Τμημάτων για τον καθορισμό του ωραρίου των Δ/ντών και Υποδ/ντών ΕΠΑ.Λ.

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής Λυκείων

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για μαθητές Επαγγελματικών Λυκείων.

Διδακτέα ? εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016.

Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ, σχ. έτους 2015-16.

Προγράμματα σπουδών πληροφορικής ΕΠΑΛ.

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των τάξεων Β΄ και Γ Ημερήσιων και Β΄, Γ και Δ΄ Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών στο ΦΕΚ 2010β'/2015

Tags: 

Εγγραφές στη Γ? τάξη του ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2015-16.

Θέμα: «Εγγραφές στη Γ? τάξη του ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2015-16»
Αρ. Πρωτ.: 144338/Δ4/15 -9-2015
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 141641/Γ2/8-9-2014 (Β? 2470) κατά το σχολικό έτος 2015-16 στη Γ? τάξη ΕΠΑΛ εγγράφονται μόνο οι προαχθέντες από τη Β? ΕΠΑΛ στην ίδια ειδικότητα δηλαδή όποιοι κατά τη σχολική χρονιά 2014-15 φοίτησαν  στη Β? ΕΠΑΛ στην ίδια ειδικότητα.

Tags: 

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016.

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ (Εργαστηριακά Κέντρα)

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ» (Αριθ. Πρωτ.: 106925/Δ4/03-07-2015)

Tags: 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης ? Ελάχιστος αριθμός μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης ? Ελάχιστος αριθμός μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων. (Αριθ. Πρωτ. Φ8/101500/Δ4/25-06-2015)

Σας γνωστοποιούμε ότι:

Tags: 

Τροποποίηση αναθέσεων ΕΠΑΛ.

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 88625/Δ2/04-06-2015 εγκυκλίου με θέμα: «Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων  ΕΠΑ.Λ. και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» ( Αρ. Πρωτ. 100224/Δ2/24-06-2015)

Tags: 

Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα ΕΠΑ.Λ.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - επαλ