λύκεια

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 3/ήμερης εκδρομής στο Ναύπλιο της Α τάξης του Γενικού Λυκείου

Δείτε εδώ

 

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 3/ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ναύπλιο της Α' τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου

Δείτε εδώ

 

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3/ήμερη εκδρομή του Γυμνασίου -Λ.Τ. Ραπτόπουλου στα Τρίκαλα

Δείτε εδώ

 

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 4/ήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη της Β' τάξης, του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου.

Ανάθεση 5/μερης εκδρομής στην Κρήτη της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου και της Γ' Λυκείου του Γυμνασίου - Λυκειακών Τάξεων Γρανίτσας

Πενθήμερη εκδρομή στην Κρήτη της Γ΄ τάξης, του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου και του Γυμνασίου - Λυκειακών Τάξεων Γρανίτσας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 5/ήμερης εκδρομής στην Κρήτη της Γ΄ τάξης, του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου και του Γυμνασίου -  Λυκειακών Τάξεων Γρανίτσας

Δείτε εδώ

 

Tags: 

Μονοήμερη Εκδρομή Α' Γενικου Λυκείου Καρπενησίου στην Υπάτη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Υπάτη στο Αστεροσχολείο, μαθητών του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου στις 14-12-2022.

Δείτε εδώ

Tags: 

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2023

Υποβολή Αίτησης - Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2023.

Η προθεσμία υποβολής είναι από Τρίτη 29-11-2022 ως και  Δευτέρα 12-12-2022. Μέσα σε αυτήν την προθεσμία, οι Αιτήσεις υποβάλλονται και καταχωρίζονται οριστικά στο ΠΣ myschool.

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στο Ευγενίδειο Ίδρυμα στην Αθήνα

Δείτε εδώ (αναδημοσίευση στο ορθό 13:15)

 

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση της ημερήσιας εκδρομής στην Αθήνα της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου

Ανάθεση της τριήμερης εκδρομής στο Ναύπλιο της Α' τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου

Δείτε εδώ

 

Tags: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - λύκεια