λύκεια

Διευκρίνιση για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας

Μετά από ερωτήματα που τίθενται στην υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι η με αρ. πρωτ. 141285/Γ2/08-09-2014 εγκύκλιος με θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (project) της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015» δεν είναι σε ισχύ.

Για τη διδασκαλία των μαθημάτων για το σχολικό έτος 2016-2017 θα εκδοθούν νέες εγκύκλιοι.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης με θέμα "Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου"

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2758/01-09-2016 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 136680/Δ2/25-08-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση-συμπλήρωση της με αριθ. 94588/Δ2/09-06-2016 υπουργικής απόφασης με θέμα: ?Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου? (Β΄ 1670)».

Σημειώνεται ότι στο μάθημα Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών περιλαμβάνεται σε Α΄ Ανάθεση και ο κλάδος ΠΕ13 που εκ παραδρομής βρισκόταν σε Β΄ Ανάθεση στο ανωτέρω σχετικό.

Tags: 

Έγκριση υλοποίησης ενημερωτικών παρεμβάσεων για το AIDS στους μαθητές των Λυκείων της χώρας

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εγκριθεί η υλοποίηση ενημερωτικών παρεμβάσεων για το AIDS στους μαθητές των Λυκείων της χώρας από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS ( Ε.Ε.Μ.Α.Α.). 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο

Tags: 

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2626/24-08-2016 δημοσιεύτηκε: η με αρ. πρωτ. 131457/Δ2/09-08-2016 Υ.Α. με θέμα: «Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 108279/Δ2/01-07-2016 Υ.Α. (Β΄2182) με θέμα ?Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο?».

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2182/14-07-2016 δημοσιεύτηκε: η με αρ. πρωτ. 108279/Δ2/01-07-2016 Υ.Α. με θέμα: «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο»

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωστοποιούμε ότι στο  ΦΕΚ  Α΄74/22-04-2016 δημοσιεύτηκε  το Προεδρικό Διάταγμα 46/2016 με θέμα: «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου».

Tags: 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής Λυκείων

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Γενικού Λυκείου

Διευκρινιστική οδηγία για τις αναθέσεις μαθημάτων.

Οι με αρ. πρωτ. 151893/Δ2/29-09-2015 με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» και 151896/Δ2/29-09-2015 με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας Επαγγελματικού Λυκείου» Υπουργικές Αποφάσεις θα ισχύσουν μετά τη δημοσίευσή τους στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Κατά συνέπεια, οι αναθέσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης, δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις των εν λόγω αποφάσεων, αλλά στις έως σήμερα ισχύουσες ρυθμίσεις.

Tags: 

Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής.

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016.

Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Ξένων Γλωσσών για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2015-2016.

Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο.

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης»
Αρ. Πρωτ. 134262/Δ2/28-08-2015

Tags: 

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

Καθορισμός εξεταστέας ? διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015?2016.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - λύκεια