λύκεια

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 2182/14-07-2016 δημοσιεύτηκε: η με αρ. πρωτ. 108279/Δ2/01-07-2016 Υ.Α. με θέμα: «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο»

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωστοποιούμε ότι στο  ΦΕΚ  Α΄74/22-04-2016 δημοσιεύτηκε  το Προεδρικό Διάταγμα 46/2016 με θέμα: «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου».

Tags: 

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής Λυκείων

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Γενικού Λυκείου

Διευκρινιστική οδηγία για τις αναθέσεις μαθημάτων.

Οι με αρ. πρωτ. 151893/Δ2/29-09-2015 με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» και 151896/Δ2/29-09-2015 με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας Επαγγελματικού Λυκείου» Υπουργικές Αποφάσεις θα ισχύσουν μετά τη δημοσίευσή τους στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Κατά συνέπεια, οι αναθέσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή είναι σε διαδικασία ολοκλήρωσης, δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις των εν λόγω αποφάσεων, αλλά στις έως σήμερα ισχύουσες ρυθμίσεις.

Tags: 

Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής.

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016.

Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Ξένων Γλωσσών για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2015-2016.

Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο.

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης»
Αρ. Πρωτ. 134262/Δ2/28-08-2015

Tags: 

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

Καθορισμός εξεταστέας ? διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015?2016.

Διευκρίνιση για το μάθημα επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Δεύτερη ξένη γλώσσα.

Διευκρίνιση για το μάθημα επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Δεύτερη ξένη γλώσσα. (Αρ. Πρωτ. 95147/Δ2/16-06-2015)

Σχετικά με το μάθημα επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) διευκρινίζεται ότι:
Η δεύτερη ξένη γλώσσα που μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές πρέπει να είναι  διαφορετική από την ξένη γλώσσα που διδάσκονται ως μάθημα Γενικής Παιδείας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Tags: 

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σας γνωρίζουμε ότι:
στο ΦΕΚ Β΄ 940/25-05-2015 δημοσιεύθηκαν:
η με αρ. πρωτ. 82440/Δ2/22-05-2015 Υ.Α. με θέμα: «Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Λατινικά της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου» και

Tags: 

Ωρολόγια Προγράμματα Ημερησίου Γενικού Λυκείου 2015-16.

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα Ημερησίου Γενικού Λυκείου

Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2015-2016:
τα Ωρολόγια Προγράμματα των Α΄ και Β΄ τάξεων του Ημερησίου Γενικού Λυκείου καθορίζονται με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) και
το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α΄ 50).

Tags: 

Δήλωση μαθημάτων ομάδων προσανατολισμού και επιλογής ΓΕΛ 2015.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - λύκεια