συνέδρια

Πανελλήνιο Συνέδριο Η δημιουργικότητα και η καινοτομία στην εκπαιδευτική πράξη: με αφετηρία τη μακρόχρονη εμπειρία των Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων

Συνέδριο Φυσικής Αγωγής: Στρατηγικές Ενίσχυσης του Μαθήματος της Φυσικής Αγωγής για την Υγεία και την Κοινωνική Ένταξη στο Σχολείο για Όλους

Διεξαγωγή Συνεδρίου: «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα»

Διεξαγωγή συνεδρίου: «Αναζητώντας το τι, το πώς και το γιατί στις τρείς βαθμίδες της εκπαίδευσης»

Έγκριση διοργάνωσης του 4ου Μεσογειακού Μαθητικού Συνεδρίου στη Νάπολη Ιταλίας με θέμα ?Ελληνορωμαϊκός Πολιτισμός και Ευρωπαϊκή Ιδέα: Από τη συνείδηση της Ιστορίας στη διαμόρφωση της Ευρώπης των Αξιών? - 15-19 Νοεμβρίου 2017

Ενημέρωση για το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σύγχρονες τάσεις και πρακτικές στη διαχείριση της σχολικής τάξης

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - συνέδρια