σχολεία

Προγραμματισμός και οργάνωση επισκέψεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Σε συνέχεια της υπ?αρίθμ. 129457/Δ7/04-08-16 Υ.Α. με θέμα «Προγραμματισμός και Οργάνωση επισκέψεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού» σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης των επισκέψεων των Υπευθύνων ΣΕΠ στις σχολικές μονάδες δύνανται να αναπτυχθούν από τους υπεύθυνους Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού-ΚΕΣΥΠ ενδεικτικά οι ακόλουθες δράσεις:

α) Δράσεις αυτογνωσίας

β) Λήψη απόφασης

γ) Η έννοια και η σημασία της πληροφόρησης

δ) Η επιλογή επαγγέλματος και οι παράγοντες που την επηρεάζουν

ε) Ενημέρωση για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Tags: 

Ανανέωση της έγκρισης της πρωτοβουλίας "Σήμα Αειφόρου Σχολείου"

Απαντώντας στο από 12-07-2016 έγγραφό σας και έχοντας υπόψη την υπ? αρ. πρωτ. 12939/16-11-2015 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ? αριθ. 55/10-11-2015 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι ανανεώνουμε την έγκριση της πρωτοβουλίας «Σήμα Αειφόρου Σχολείου» της ΜΚΟ Αειφόρουμ και της Έδρας UNESCO ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που απευθύνεται σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017.

Tags: 

Εγκύκλιος σχετικά με την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών με ελλιπή δικαιολογητικά σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας

Για την εγγραφή μαθητών από ξένα σχολεία σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, εφόσον είναι κάτοχοι «ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της μαθητικής κατάστασής τους», ισχύουν οι διατάξεις του αρ. 3 του Π.Δ. 182/1984 (60 Α΄), όπου ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος και τα δικαιολογητικά εγγραφής τους πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα, σύμφωνα με τις με αρ. πρ. Γ2/7268/02-10-1995 και Γ2/990/05-10-1998 εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Tags: 

Αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων λόγω σεισμικής δραστηριότητας

Σε περίπτωση μετασεισμικής δραστηριότητας (κυρίως στην περιοχή των Επτανήσων και της Δυτικής Ελλάδας) κατά την ώρα εξέτασης των υποψηφίων, παρακαλούνται οι πρόεδροι των εξεταστικών κέντρων, με προσωπική τους ευθύνη, να ενημερώσουν άμεσα την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ) στα τηλέφωνα 2103442605, 2103442597, 2103442612. Παράλληλα, θα ενημερώσουν άμεσα τον επόπτη εξετάσεων, δηλαδή τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η ΚΕΕ θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες οδηγίες και προς τα Ε.Κ. και προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις.

Tags: 

Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α? τάξη Γυμνασίου και Α΄ τάξη Λυκείου των Εκκλησιαστικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017

Ενόψει έναρξης εγγραφών μαθητών/τριών στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας για το σχολικό έτος 2016-2017, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους γονείς/κηδεμόνες τους για τη δυνατότητα και διαδικασία εγγραφής αποφοίτων μαθητών/τριών δημοτικών σχολείων και γυμνασίων στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια αντίστοιχα.

Δείτε τη συνέχεια στο σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Απουσίες μαθητών λόγω της εποχικής γρίπης

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με τις απουσίες μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω της εποχικής γρίπης, σας ενημερώνουμε ότι οι εν λόγω απουσίες δε θα λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης τους, εφόσον προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά στον/στη Διευθυντή/-ντρια της σχολικής μονάδας.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει ισχύ για το τρέχον σχολικό έτος.

Δείτε το αντίστοιχο έγγραφο.

Tags: 

Λήξη μαθημάτων του Προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016

Σύμφωνα με την παρ. 4 της υπ? αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 2737 Β΄) με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015-2016», όπως ισχύει, και την υπ? αριθμ. 47464/Δ2/21-03-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 792 Β΄) με θέμα «Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2015-2016», σας ενημερώνουμε ότι

Tags: 

Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2015-16

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 47464/Δ2/21-03-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 792 τ.Β΄/23-3-2016), ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2015?2016 των Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, η 11η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 5νθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη της Γ΄ τάξης Λυκείων Γρανίτσας και Ραπτόπουλου

Σύμφωνα με την 129287/ Γ2/ 2011 ( ΦΕΚ 2769/ 2-12-2011 ) το Γυμνάσιο Λ.Τ. Γρανίτσας και το Γυμνάσιο Λ.Τ.  Ραπτόπουλου, μέσω των Δ/ντών κ. Κουτσούμπα Αθανασίου και Μονσελά Ειρήνης, προσκαλούν τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση 5νθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης  στη Θεσσαλονίκη της  Γ΄τάξης Λυκείων Γρανίτσας και Ραπτόπουλου σύμφωνα με τους  παρακάτω όρους και πρόγραμμα.

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Ιερά Μονή της Παναγίας Προυσιώτισσας και στην πόλη του Καρπενησίου

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική, το Γυμνάσιο Δυτικής Φραγκίστας, μέσω της Δ/ντριας κας Ευαγγελίας Σβερώνη, προσκαλεί τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών του Γυμνασίου Δυτικής Φραγκίστας.
Προορισμός: Ιερά Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας και Καρπενήσι.
Χρόνος πραγματοποίησης: Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 08 Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη.

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καρπενησίου στη Θεσσαλονίκη

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Καρπενησίου, προκειμένου οι μαθητές της Γ τάξης του σχολείου πραγματοποιήσουν την πενθήμερη εκδρομή στην Θεσσαλονίκη, ζητά  προσφορές από τουριστικά πρακτορεία - γραφεία. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του  διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 10-2-2016 και ώρα 12.30μ.μ..

Ο αριθμός ημερών της εκδρομής είναι  πέντε (5). 

Ημερομηνίες πραγματοποίησης της εκδρομής : αναχώρηση από Καρπενήσι 28 Μαρτίου 2016 το πρωί στις 7.00π.μ. και επιστροφή 1 Απριλίου 2016.

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 6/ήμερης εκδρομής στην Κρήτη της Γ΄ τάξης, του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου και του Γυμνασίου - Λυκειακών Τάξεων Κερασοχωρίου

Σύμφωνα με την 129287/ Γ2/ 2011 ( ΦΕΚ 2769/ 2-12-2011 ) το Γενικό Λύκειο Καρπενησίου και το Γυμνάσιο -  Λυκειακές Τάξεις Κερασοχωρίου , μέσω της Δ/ντριας του ΓΕλ κ. Πολλάκη Φανής και του Δ/ντη του Γυμνασίου -  Λυκειακών Τάξεων Κερασοχωρίου κ. Φλωράκη Ιωάννη, προσκαλούν τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση 6/ήμερης  εκδρομής της Γ΄ τάξης των Λυκείων.

Tags: 

Χορήγηση άδειας εισόδου στα πλαίσια του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Προκήρυξη εκδρομής στην Αθήνα

Το 2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό στα πλαίσια της 129287/Γ2/10-11-2011 απόφασης του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (ΦΕΚ 2769/2-12-2011) «Εκδρομές ? μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων» για την πραγματοποίηση διήμερης (02) εκπαιδευτικής επίσκεψης στην ΑΘΗΝΑ, από ΚΥΡΙΑΚΗ 07-02-2016 έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 08-02-2016.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Tags: 

Απολυτήριες - πτυχιακές εξετάσεις και απόκτηση πτυχίου μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 3475/2006 (Α΄ 146) σχολικού έτους 2014-2015.

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Γενικού Λυκείου

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - σχολεία