σχολεία

Προγράμματα σπουδών πληροφορικής ΕΠΑΛ.

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των τάξεων Β΄ και Γ Ημερήσιων και Β΄, Γ και Δ΄ Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών στο ΦΕΚ 2010β'/2015

Tags: 

Εγγραφές στη Γ? τάξη του ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2015-16.

Θέμα: «Εγγραφές στη Γ? τάξη του ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2015-16»
Αρ. Πρωτ.: 144338/Δ4/15 -9-2015
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 141641/Γ2/8-9-2014 (Β? 2470) κατά το σχολικό έτος 2015-16 στη Γ? τάξη ΕΠΑΛ εγγράφονται μόνο οι προαχθέντες από τη Β? ΕΠΑΛ στην ίδια ειδικότητα δηλαδή όποιοι κατά τη σχολική χρονιά 2014-15 φοίτησαν  στη Β? ΕΠΑΛ στην ίδια ειδικότητα.

Tags: 

Λειτουργία Σχολείων - Eκλογές

ΘΕΜΑ: « Λειτουργία Σχολείων»
Σχετ: το με αρ.πρωτ. Φ2/140499/Δ2/09-09-2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας υπενθυμίζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Υπουργού Πολιτισμού , Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων (δημοσίων και ιδιωτικών)   την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015, λόγω της διενέργειας των βουλευτικών εκλογών.

Tags: 

Οδηγίες για τις Βιωματικές Δράσεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016

Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016.

Οδηγίες για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016

Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων Ξένων Γλωσσών για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2015-2016.

2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας τη «παρεμβατική δυναμική» του Σχολικού Αθλητισμού, της Άθλησης και της Δια Βίου Άσκησης στην ισόρροπη ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητικού πληθυσμού της χώρας, θεσμοθέτησε με την 143571/Γ4/10-09-2014 Υ.Α. ως Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.

Διαβάστε την εγκύκλιο.

Tags: 

Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο.

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης»
Αρ. Πρωτ. 134262/Δ2/28-08-2015

Tags: 

Διδασκαλία Τεχνολογίας και Πληροφορικής στο Γυμνάσιο.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 1687/13-08-2015 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 116886/Δ2/21-07-2015 Υ.Α με θέμα: «Διδασκαλία του διδακτικού/μαθησιακού πεδίου Τεχνολογία και Πληροφορική στο Γυμνάσιο».

Tags: 

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016.

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ (Εργαστηριακά Κέντρα)

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ» (Αριθ. Πρωτ.: 106925/Δ4/03-07-2015)

Tags: 

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης ? Ελάχιστος αριθμός μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης ? Ελάχιστος αριθμός μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων. (Αριθ. Πρωτ. Φ8/101500/Δ4/25-06-2015)

Σας γνωστοποιούμε ότι:

Tags: 

Τροποποίηση αναθέσεων ΕΠΑΛ.

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 88625/Δ2/04-06-2015 εγκυκλίου με θέμα: «Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων  ΕΠΑ.Λ. και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» ( Αρ. Πρωτ. 100224/Δ2/24-06-2015)

Tags: 

Καθορισμός εξεταστέας ? διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015?2016.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - σχολεία