σχολεία

Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2014-2015.

Σας ενημερώνουμε ότι ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων των Ημερήσιων και Εσπερινών  Γυμνασίων, Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας για το διδακτικό έτος 2014-2015, ορίζεται η 13η Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 58567/Δ2/9-4-2015 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 629).

Η ΠΡΟ?ΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
                 ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.              

                   ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ                

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης του 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου

Ενημέρωση για το σχολικό βιβλίο της Βιολογίας A Γυμνασίου

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το επόμενο σχολικό έτος, καλούνται οι Διευθυντές των Γυμνασίων να ενημερώσουν τους μαθητές που φοιτούν στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2014-2015 ότι πρέπει να διατηρήσουν το βιβλίο της Βιολογίας, διότι θα το χρησιμοποιήσουν και στη Β΄ τάξη του Γυμνασίου κατά το σχ. έτος 2015-2016.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Tags: 

Είσοδος εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Είσοδος εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (Αριθ. Πρωτ.: 56950/Δ2/07-04-2015)

Tags: 

Ενημέρωση για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με την προσθήκη Ομάδων Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων στα Ημερήσια και Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2015-2016.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 5/ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα Ιωάννινα.

Tο 1ο ΕΠΑ.Λ.  Δυτικής Φραγκίστας, μέσω της Δ/ντριας κας Καφίδα Γεωργίας, προσκαλεί τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση 5/ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δυτικής Φραγκίστας.

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση τριήμερης εκδρομής στην Έδεσσα- Νάουσα.

Aκύρωση προκήρυξης εκπαιδευτικής εκδρομής του 2ου Γυμνασίου.

Ενημέρωση για προώθηση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την αναπλήρωση διδακτικών ωρών στο Επαγγελματικό Λύκειο.

Ενημέρωση για σχολικά βιβλία Γυμνασίου.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το επόμενο σχολικό έτος, καλούνται οι Διευθυντές των Γυμνασίων να ενημερώσουν τους μαθητές για τα εξής:

Tags: 

Ενημέρωση για προώθηση νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με την αναπλήρωση διδακτικών ωρών στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο.

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την αναπλήρωση διδακτικών ωρών στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο, με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Διαβάστε την εγκύκλιο (Αρ. Πρωτ. 46998/Δ2/20-03-2015)

Tags: 

Ανάθεση επίσκεψης του ΕΠΑΛ Καρπενησίου στη Βουλή των Ελλήνων.

Έκλειψη ηλίου 20ης Μαρτίου 2015.

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015, η Σελήνη θα περάσει ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, προκαλώντας το γνωστό φαινόμενο της έκλειψης Ηλίου. Η έκλειψη θα είναι ορατή τόσο από την Αθήνα όσο και από ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά εξαιτίας της θέσεώς μας στη Γη, ένα μόνο μέρος του ηλιακού δίσκου θα καλυφθεί από τη Σελήνη κι έτσι η έκλειψη θα είναι μερική.

Tags: 

Ανάθεση της τριήμερης εκδρομής στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων της Α? και Β΄ τάξης Λυκείου του Γυμνασίου Λ-Τ Κερασοχωρίου.

Ανάθεση της 2/ήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη της Α΄ τάξης του ΓΕΛ Καρπενησίου.

Καταγραφή και αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής.

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 709/20-01-2015 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ 7ΞΓΙΟΞΛΔ-ΜΨΙ) με θέμα: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ», παρακαλούνται οι Διευθυντές των Δημοσίων σχολικών μονάδων για την πλήρη καταγραφή στο πληροφοριακό σύστημα Μyschool, από το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής, και των ακόλουθων πεδίων/στοιχείων που αφορούν στους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
α) δημογραφικά στοιχεία: υπηκοότητα (για Δ/θμια Εκπ/ση), ιθαγένεια (για Π/θμια Εκπ/ση),

Tags: 

Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση ημερήσιας επίσκεψης στον Βόλο της Α΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - σχολεία