εκδρομές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Χαλκίδα της Β΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου

Σύμφωνα με την 129287/ Γ2/ 2011 (ΦΕΚ 2769/ 2-12-2011) το 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου, μέσω της Διευθύντριας Γαλανού ? Τάκη Μαρία, προσκαλεί τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Β΄ τάξης.

Προορισμός : Χαλκίδα.

Χρόνος πραγματοποίησης: Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 14 Απριλίου 2016 και ημέρα Πέμπτη.

H κατάθεση των προσφορών θα γίνει στο 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016, ώρα 10.00 π.μ.

Tags: 

Ανάθεση της τριήμερης εκδρομής στο Ναύπλιο της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου μετά την εξέταση των Ενστάσεων

Δείτε την ανάθεση εδώ.

 

Tags: 

Ανάθεση της πενθήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη των Λ.Τ. Γρανίτσας και Ραπτόπουλου

Δείτε την ανάθεση της εκδορμής εδώ.

Tags: 

Ανάθεση της τριήμερης εκδρομής στο Ναύπλιο της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου

Δείτε την ανάθεση της εκδρομής εδώ.

Tags: 

Ανάθεση της πολυήμερης εκδρομής στην Κρήτη της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου

Δείτε την ανάθεση της εκδρομής εδώ.

Tags: 

Ανάθεση της διήμερης εκδρομής στην Πάτρα της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου

Δείτε την ανάθεση της εκδρομής εδώ.

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 3/ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη του Γυμνασίου Δυτικής Φραγκίστας και των Α΄και Β΄ τάξεων Λυκείου του Γυμνασίου ? Λ.Τ. Κερασοχωρίου

Σύμφωνα με την αριθ. 129287/ Γ2/ 2011 Υ.Α. ( ΦΕΚ 2769/ 2-12-2011 ) το Γυμνάσιο Δυτικής Φραγκίστας και το Γυμνάσιο- Λ.Τ. Κερασοχωρίου , μέσω της  Δ/ντριας του Γυμνασίου Δυτικής Φραγκίστας  κας Σβερώνη Ευαγγελίας και του Δ/ντή του Γυμνασίου?Λ.Τ. Κερασοχωρίου κου Φλωράκη Ιωάννη, προσκαλούν τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την διοργάνωση 3/ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης  στη Θεσσαλονίκη των Α, Β, Γ  τάξεων Γυμνασίου Δυτικής Φραγκίστας και των Α΄και Β΄ τάξεων Λυκείου του  Γυμνασίου-Λ.Τ. Κερασοχωρίου .

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα Ιωάννινα της Γ΄ τάξης του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου

Σύμφωνα με την 129287/ Γ2/ 2011 (ΦΕΚ 2769/ 2-12-2011) το 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου, μέσω της Δ/ντριας κα Γαλανού ? Τάκη Μαρία, προσκαλεί τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ τάξης.
Προορισμός: Ιωάννινα.
Χρόνος πραγματοποίησης: Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 8 - 9 Απριλίου 2016 και ημέρες Παρασκευή και Σάββατο.

Tags: 

Ανάθεση εκδρομής της Γ τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καρπενησίου

Δείτε την αξιολόγηση των προσφορών για την πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ τάξης του ΕΠΑΛ Καρπενησίου εδώ.

Tags: 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 3/ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ναύπλιο της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (ως προς το πλήθος των μαθητών)

Σύμφωνα με την 129287/ Γ2/ 2011 ( ΦΕΚ 2769/ 2-12-2011 ) το Γενικό Λύκειο Καρπενησίου, μέσω της Δ/ντριας κ. Πολλάκη Φανής,  προσκαλεί τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση 3/ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Β΄ τάξης.
Προορισμός: Ναύπλιο.
Χρόνος πραγματοποίησης: Η επίσκεψη θα  πραγματοποιηθεί το μήνα Απρίλιο 2016 και στο χρονικό διάστημα από Παρασκευή 15/4/2016  μέχρι και Κυριακή  17/4 /2016.

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 2/ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Πάτρα της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου

Σύμφωνα με την 129287/ Γ2/ 2011 ( ΦΕΚ 2769/ 2-12-2011 ) το Γενικό Λύκειο Καρπενησίου, μέσω της Δ/ντριας κ. Πολλάκη Φανής,  προσκαλεί τα Τουριστικά Γραφείς της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση 2/ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Α΄ τάξης.
Προορισμός:Πάτρα
Χρόνος πραγματοποίησης: Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί το μήνα Απρίλιο 2016 και στο χρονικό διάστημα από Παρασκευή 8/4/2016  μέχρι και Σάββατο 9/4 /2016.

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Βόλο

Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου μέχρι την Παρασκευή 12 -02? 2016 και ώρα 12:00 σε κλειστούς φακέλους που θα φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα τα στοιχεία του προσφέροντος και την ένδειξη « Προσφορά για τη μονοήμερη εκδρομή των μαθητών του Γυμνασίου-Λ.Τ.Φουρνά για ΒΟΛΟ ».

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα ανοιχθούν ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης του σχολείου την Παρασκευή 12 -02? 2016 και ώρα 13:00.

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 3/ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Ναύπλιο της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου

Σύμφωνα με την 129287/ Γ2/ 2011 ( ΦΕΚ 2769/ 2-12-2011 ) το Γενικό Λύκειο Καρπενησίου, μέσω της Δ/ντριας κ. Πολλάκη Φανής,  προσκαλεί τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση 3/ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Β΄ τάξης.
Προορισμός: Ναύπλιο.
Χρόνος πραγματοποίησης: Η επίσκεψη θα  πραγματοποιηθεί το μήνα Απρίλιο 2016 και στο χρονικό διάστημα από Παρασκευή 15/4/2016  μέχρι και Κυριακή  17/4 /2016.

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 5νθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη της Γ΄ τάξης Λυκείων Γρανίτσας και Ραπτόπουλου

Σύμφωνα με την 129287/ Γ2/ 2011 ( ΦΕΚ 2769/ 2-12-2011 ) το Γυμνάσιο Λ.Τ. Γρανίτσας και το Γυμνάσιο Λ.Τ.  Ραπτόπουλου, μέσω των Δ/ντών κ. Κουτσούμπα Αθανασίου και Μονσελά Ειρήνης, προσκαλούν τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση 5νθήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης  στη Θεσσαλονίκη της  Γ΄τάξης Λυκείων Γρανίτσας και Ραπτόπουλου σύμφωνα με τους  παρακάτω όρους και πρόγραμμα.

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Ιερά Μονή της Παναγίας Προυσιώτισσας και στην πόλη του Καρπενησίου

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική, το Γυμνάσιο Δυτικής Φραγκίστας, μέσω της Δ/ντριας κας Ευαγγελίας Σβερώνη, προσκαλεί τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση μονοήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών του Γυμνασίου Δυτικής Φραγκίστας.
Προορισμός: Ιερά Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας και Καρπενήσι.
Χρόνος πραγματοποίησης: Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 08 Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη.

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ΄ τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καρπενησίου στη Θεσσαλονίκη

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Καρπενησίου, προκειμένου οι μαθητές της Γ τάξης του σχολείου πραγματοποιήσουν την πενθήμερη εκδρομή στην Θεσσαλονίκη, ζητά  προσφορές από τουριστικά πρακτορεία - γραφεία. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του  διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 10-2-2016 και ώρα 12.30μ.μ..

Ο αριθμός ημερών της εκδρομής είναι  πέντε (5). 

Ημερομηνίες πραγματοποίησης της εκδρομής : αναχώρηση από Καρπενήσι 28 Μαρτίου 2016 το πρωί στις 7.00π.μ. και επιστροφή 1 Απριλίου 2016.

Tags: 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση 6/ήμερης εκδρομής στην Κρήτη της Γ΄ τάξης, του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου και του Γυμνασίου - Λυκειακών Τάξεων Κερασοχωρίου

Σύμφωνα με την 129287/ Γ2/ 2011 ( ΦΕΚ 2769/ 2-12-2011 ) το Γενικό Λύκειο Καρπενησίου και το Γυμνάσιο -  Λυκειακές Τάξεις Κερασοχωρίου , μέσω της Δ/ντριας του ΓΕλ κ. Πολλάκη Φανής και του Δ/ντη του Γυμνασίου -  Λυκειακών Τάξεων Κερασοχωρίου κ. Φλωράκη Ιωάννη, προσκαλούν τα Τουριστικά Γραφεία της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διοργάνωση 6/ήμερης  εκδρομής της Γ΄ τάξης των Λυκείων.

Tags: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - εκδρομές