εκδρομές

Ανάθεση εκδρομής

Ανάθεση της πολυήμερης εκδρομής στην Κρήτη της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου

Η διοργάνωση της πολυήμερης εκδρομής της Γ τάξης του ΓΕΛ Καρπενησίου στην Κρήτη ανατέθηκε στο ταξιδιωτικό γραφείο @t Holidays.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 14 της προαναφερθείσας Υ. Α. η προθεσμία για πιθανές ενστάσεις λήγει στις 5/2/2018 και ώρα 12 μ.μ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

Tags: 

Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας. Διευκρινήσεις αναφορικά με τις Αδελφοποιήσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις της 33120/ΓΔ4/ΦΕΚ Β΄681/06.03.17 απόφασης και της ερμηνευτικής αυτής εγκυκλίου, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μετακινήσεις στο εξωτερικό μαθητών-μαθητριών και συνοδών εκπαιδευτικών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων. Προϋπόθεση αποτελεί να έχει προηγουμένως εγκριθεί η αδελφοποίηση, με σχετική πράξη από την οικεία αιρετή Περιφέρεια.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

Tags: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΕΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ 1ου ΕΠΑΛ 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α ΤΑΞΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΤ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ-Λ.Τ. ΦΟΥΡΝΑ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΥΤ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & Λ.Τ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΣΩΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΤ ΦΟΥΡΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - εκδρομές