Αναγνώριση προϋπηρεσίας

Αναφορικά με την προϋπηρεσία σας,  που παρασχέθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ΑΠ7, ΑΠ8» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.,  βεβαίωση για την οποία συνυποβάλατε στην αρμόδια Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης με την αίτηση αναπληρωτή/τριας ή/και ωρομίσθιου/ας εκπαιδευτικού, με σκοπό τη μοριοδότησή σας στους οικείους πίνακες σχολικού έτους 2015-2016, σας γνωρίζουμε τα εξής.... (περισσότερα)

Tags: 

Σχόλια