«Μετά την Υποχρεωτική Εκπαίδευση: Η πρώτη απόφαση για το μέλλον και ο ρόλος του γονιού»

Το  Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού της  Διεύθυνσης   Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ν.  Ευρυτανίας   π ρ ο σ κ α λ ε ί   τους   γονείς των  μαθητών της  Γ΄ Τάξης των  Γυμνασίων Καρπενησίου σε  συζήτηση  του ανωτέρω  θέματος, το οποίο θα αναπτύξει  ο Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ. Παναγιώτης Τριχιάς.

Δείτε την πρόσκληση.

Tags: