Άγονος διαγωνισμός-Επαναπροκήρυξη εκδρομής στο Αγρίνιο

Το 2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό στα πλαίσια της 129287/ Γ2/ 10 -11 -2011 απόφασης του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (ΦΕΚ 2769/02- 12 -2011) « Εκδρομές ? μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων», για την πραγματοποίηση διήμερης (02) εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΑΓΡΙΝΙΟ, από ΠΕΜΠΤΗ 07-04-2016 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-04-2016.

Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Δ/ντή του Σχολείου μέχρι την ΤΡΙΤΗ 15-03?2016 και ώρα 12:00 σε κλειστούς φακέλους που θα φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα τα στοιχεία του προσφέροντος και την ένδειξη « Προσφορά για την διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών του 2ου Γυμνασίου Καρ/σίου για ΑΓΡΙΝΙΟ».

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

 Δείτε το αντίστοιχο πρακτικό.

Tags: