Έγγραφα αναπληρωτών Δ.Ε. Ευρυτανίας

      Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν όλους τους αναπληρωτές ότι οφείλουν να περάσουν από τα γραφεία της ΔΔΕ Ευρυτανίας την Τρίτη 30/6/2015 και ώρα 12:00 και εξής να παραλάβουν τα έγγραφα που αφορούν την ολοκλήρωση της σύμβασής τους. Επειδή απαιτούνται υπογραφές για το σύστημα "Εργάνη" παρακαλούνται να περάσουν αυτοπροσώπως ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Από τη ΔΔΕ Ευρυτανίας.

Tags: