Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας των ΚΕΣΥΠ Στερεάς Ελλάδας

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής θετικής εισήγησής σας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την ίδρυση και λειτουργία του Περιφερειακού Δικτύου Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας των ΚΕΣΥΠ Στερεάς Ελλάδας (Άμφισσας, Θήβας, Καρπενησίου, Λαμίας, Λιβαδειάς και Χαλκίδας) με θέμα «Καθ?οδόν προς το Μέλλον. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο.

Tags: