Έγκριση αξιοποίησης εκπαιδευτικού εγχειριδίου.

Εγκρίνεται η χρήση του εκπαιδευτικού εγχειριδίου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες  (UNHCR) με τίτλο «Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα δικαιώματα των προσφύγων» από εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης.
Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο (Αρ. Πρωτ.  15478/Δ2/29-01-2015)

Tags: