Έγκριση Εβδομάδας εθελοντισμού Let?s do it Greece 2015.

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν εντός του σχολικού χώρου, κατά την εβδομάδα που προηγείται της πανελλαδικής δράσης Let?s do it Greece, καθαρισμού της χώρας σε μία μόνο ημέρα, που ορίστηκε για τις 26 Απριλίου 2015, κατά το διάστημα δηλαδή από 20 έως 24 Απριλίου 2015.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.letsdoitgreece.org

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο.

Tags: