Έγκριση Εβδομάδας εθελοντισμού Let?s do it Greece 2016

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 208589/ΓΔ4/18-12-2015 εισερχόμενο έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση του προγράμματος «Σχολική Εβδομάδα εθελοντισμού Let?s do it Greece 2016» με σκοπό την εφαρμογή των αρχών και επιδιώξεων της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στα σχολεία.
Οι δράσεις θα υλοποιηθούν εντός του σχολικού χώρου, κατά την εβδομάδα που προηγείται της πανελλαδικής δράσης Let?s do it Greece, καθαρισμού της χώρας σε μία μόνο ημέρα, που ορίστηκε για τις 17 Απριλίου 2016, κατά το διάστημα δηλαδή από 11 έως 15 Απριλίου 2016.
Προτείνεται να δημιουργηθεί μια ομάδα στο σχολείο που θα εκπροσωπεί τη σχολική ομάδα και θα αποτελείται από τον Διευθυντή, τον εκπαιδευτικό που θα οριστεί ως συντονιστής για τις δράσεις, μαθητές από όλες τις τάξεις, έναν εκπρόσωπο από το σύλλογο γονέων και αν είναι εφικτό, από έναν εκπρόσωπο του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Tags: