Έγκριση επισκέψεων της WWF Ελλάς σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το πρόγραμμα «Καλύτερη Ζωή»

Απαντώντας στο υπ? αριθ. πρωτ. 22357/Δ2/09-02-2016 έγγραφό σας, και έχοντας υπόψη την 9499/Γ7/23-012014 έγκριση του εκπαιδευτικού υλικού της WWF Ελλάς και την υπ? αρ. πρωτ. 8450/27-12-2013 Γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) [υπ? αριθ. 47/23-12-2013 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.], σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την πραγματοποίηση επισκέψεων σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υλοποίηση εργαστηρίων για το πρόγραμμα «Καλύτερη Ζωή». 

Δείτε τη συνέχεια του σχετικού εγγράφου

Tags: