Έγκριση συμμετοχής μαθητών στο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ χορού, θεάτρου, μουσικής και εικαστικών τεχνών της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση συμμετοχής μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ χορού, θεάτρου, μουσικής και εικαστικών τεχνών της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2016 στην Αθήνα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ARTABILITY» (Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες», EEA GRANTS, Ίδρυμα Μποδοσάκη)».

Αριθ. Πρωτ.:  126204/Δ4/06-08-2015

ΣΧΕΤ.:  Το με αρ. πρωτ. 216/08-05-2015 (73851/ΓΔ4/11-05-2015/Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ./Κ.Π.) έγγραφο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών ? Πόρτα Ανοιχτή.

Σας ενημερώνουμε ότι, εγκρίνουμε τη συμμετοχή μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ χορού, θεάτρου, μουσικής και εικαστικών τεχνών της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2016 στην Αθήνα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ARTABILITY» (Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες», EEA GRANTS, Ίδρυμα Μποδοσάκη)». 

Το πρόγραμμα «ARTABILITY», (σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος «Είμαστε όλοι πολίτες»), αποβλέπει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και προαγωγή της δημοκρατίας και της διαφάνειας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, (www.eps-ath.gr), θα προσκαλέσει τον Σεπτέμβριο του 2015, με την έναρξη τους σχολικής χρονιάς, μαθητές από σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης όλης της Ελλάδας:
α)  Να συνεργαστούν με τον εν λόγω φορέα στη θεματική: «Εσύ και εγώ μαζί», χρησιμοποιώντας κάθε δυνατή μορφή τέχνης και στη συνέχεια,
β)  Να παρουσιαστούν τα έργα τους στο Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ.
Η συμμετοχή όλων θα είναι δωρεάν.

Για τη συμμετοχή μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εν λόγω Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ έχει εισηγηθεί θετικά με την 40/28-07-2015 Πράξη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

                                                                                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                                                       
                                                                              ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ                                                                                            
                                                                                  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                                
                                                                                    ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Tags: